Adam Smith là ai? Tác phẩm Của cải của các quốc gia

Adam Smith là ai?

Adam Smith (1723 – 1790) là một nhà triết học và kinh tế học người Scotland, ông là giáo sư triết học tại Đại học Glasgow. Ông là tác giả của cuốn sách nổi tiếng Của cải của các Quốc gia (1776). Trong cuốn sách này, ông nhấn mạnh vai trò quan trọng của phân công lao động, giới thiệu về chuyên môn hóa và trao đổi, và chỉ ra cách hoạt động của cơ chế thị trường.

Theo Smith, nếu các nhà sản xuất được tự do theo đuổi lợi nhuận bằng cách cung cấp hàng hóa và dịch vụ, thì sự can thiệp vô hình của các lực lượng thị trường sẽ đảm bảo rằng hàng hóa và dịch vụ mà người tiêu dùng mong muốn sẽ được sản xuất với chi phí thấp nhất. Ông cho rằng nếu chính phủ không can thiệp vào thị trường, sự cạnh tranh trong một môi trường tự do sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế và làm tăng phúc lợi cho cộng đồng. Trong một thị trường cạnh tranh, các nhà sản xuất phải cạnh tranh để bán nhiều sản phẩm hơn, dẫn đến giá cả giảm xuống đến mức thấp nhất có thể, chỉ đủ để bù đắp chi phí và kiếm được lợi nhuận bình thường.

Ngoài ra, nếu một số hàng hóa trở nên khan hiếm, người mua sẽ sẵn lòng trả giá cao hơn và điều này hấp dẫn nhà sản xuất gia nhập thị trường, từ đó làm tăng cung cấp. Theo Smith, nhu cầu của người tiêu dùng đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn sản xuất trong kinh tế thị trường.

Những phân tích của Smith bao gồm những yếu tố cốt lõi của cơ chế thị trường – một hệ thống kinh tế bắt đầu hình thành ở các nước Châu Âu trong giai đoạn công nghiệp hóa. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng để cơ chế này hoạt động tốt, cần phải đáp ứng hai điều kiện: (1) chính phủ không can thiệp vào thị trường, không có sự quản lý quá chặt chẽ về hoạt động kinh tế như thời kì trước đó; (2) các nhà sản xuất chỉ tập trung vào lợi ích riêng mà không gây hại cho người tiêu dùng. Ông không tin vào những nhà độc quyền và cho rằng họ luôn tìm mọi cách để làm tổn thương người tiêu dùng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tác phẩm Của cải của các quốc gia

Tìm hiểu về bản chất và nguồn gốc của cải của các quốc gia (tiếng Anh: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, thường được gọi là The Wealth of Nations) là tác phẩm kinh điển về kinh tế chính trị được Adam Smith viết và xuất bản lần đầu vào năm 1776.

Tác phẩm hai tập này của Adam Smith, thường được viết tắt là Của cải của các quốc gia hay Của cải hay Quốc phú luận, có phạm vi bách khoa, không chỉ nói về kinh tế học. Một số nhà phê bình đã mô tả tác phẩm này là “Bộ sách lịch sử và phê bình về văn minh của toàn châu Âu”.

Related Posts