Mục Lục Bài Viết

Phương pháp phân biệt similar to, like, a like và the same4. The same trong phân biệt similar to, like, a like và the sameTổng kết phương thức phân biệt similar to, like, a like và the same.Bài tập phân biệt similar to, like, a like và the samePhương pháp phân biệt similar to, like, a like và the same

Phân biệt similar to, like, a like và the same luôn là vấn đề khá khoai khi học tiếng Anh. Bạn có thuộc team hay gặp trắc trở khi phân biệt những cụm này không? Nếu có thì hãy đọc ngay bài viết này của chúng mình nhé. Chúng mình sẽ phân thích similar to là gì, similar đi với giới từ gì, alike là gì, phương thức dùng as same as và chỉ ra sự khác nhau giữa chúng. Cùng tìm hiểu nào!

Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa và phương thức dùng của từng từ đã nhé

1. Similar to là gì?

Similar có nghĩa là tương tự, giống như đồ gì đó nhưng lại không trọn vẹn giống nhau. Khi hai người hoặc hai vật được xem như “similar” có nghĩa là mỗi người hoặc mỗi vật đều sở hữu một số những điểm đặc trưng mà người kia hoặc vật kia cũng có.

Bạn đang xem: Alike là gì

Bài Viết: Alike là gì

Người ta cũng có thể sử dụng từ similar ở trước một danh từ khi muốn so sánh một vật, một sự việc hay một người với một vật, một sự việc hay một người đã được đề cập trước đó.

Ví dụ:

Many of today’s childs have had a similar problem (Nhiều trong số những đứa trẻ hiện nay đều gặp một vấn đề giống nhau)

My troubles are similar to her (Những trắc trở của tôi cũng tương tự với của cô ấy)

Similar đi với giới từ gì?

Ngoài việc tìm hiểu Similar to là gì, người ta cũng quan tâm đến việc similar đi với giới từ gì. Bạn cũng có thể gặp hai trường hợp “similar to” và “similar with”. Thường thì người ta sẽ sử dụng “similar to” nhiều hơn. Tuy nhiên “similar with” cũng không trọn vẹn sai.

Giới từ “to” mang ý nghĩa “hướng tới” trong khi giới từ “with” lại có ý “ghép đôi”. Khi A similar to B được sử dụng khi B là đối tượng người dùng thịnh hành, được nhiều người biết đến và A có nhiều điểm tương đồng nên được s