Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ stamboom-boden.com.Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một phương pháp tự tin.


Bạn đang xem: Amigo là gì

However, this region produced a specific type of tuy nhiên, known as "cantigas de amigo" (songs of a friend).
He is noted for his 10 cantigas de amigo about ancient sailors, written on the eve of the great voyages of discovery.
What mainly distinguishes the "cantiga de amigo" is its focus on a world of female-voiced communication.
Các ý kiến của những ví dụ không trình bày cách nhìn của các biên tập viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press tốt của những nhà trao giấy phép.
*

*

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Choi - Gods Unchained Là Gì

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *