Amit la gì

Amit là một nhóm chức trong hợp chất hữu cơ, có vai trò quyết định tính chất hóa học đặc trưng của chúng. Thường thì các nhóm chức này chứa oxy hoặc nitơ, và đôi khi có lưu huỳnh gắn vào khung hydrocarbon.

Việc nghiên cứu về nhóm chức của một phân tử có thể giúp các nhà hóa học hữu cơ hiểu rõ hơn về đặc điểm của phân tử đó. Do đó, các chuyên gia khuyên các học sinh nên ghi nhớ càng nhiều thông tin về các nhóm chức.

Dưới đây là 11 nhóm chức phổ biến nhất và các đặc điểm cơ bản của chúng mà bạn có thể tham khảo:

 • Nhóm chức hydroxyl
 • Nhóm chức Aldehyd
 • Nhóm chức Ketone
 • Nhóm chức amin
 • Nhóm chức Amino
 • Nhóm chức Amit
 • Nhóm chức Ether
 • Nhóm chức Ester
 • Nhóm chức axit cacboxylic
 • Nhóm chức Thiol
 • Nhóm chức phenyl

11 nhóm chức phổ biến nhất trong hóa học hữu cơ

Trong hóa học hữu cơ, mỗi nhóm chức bao gồm một hoặc nhiều nguyên tử trong phân tử và quyết định tính chất hóa học đặc trưng của phân tử đó. Các phân tử có cùng nhóm chức thường có các tính chất hóa học tương tự và trải qua các phản ứng giống nhau. Liên kết hóa trị kết nối các nguyên tử trong nhóm chức và nối chúng với phần còn lại của phân tử.

Ví dụ về các nhóm chức bao gồm nhóm hydroxyl, nhóm ketone, nhóm amin và nhóm ether.

#1. Nhóm chức hydroxyl

Nhóm chức hydroxyl bao gồm một nguyên tử oxy liên kết với một nguyên tử hydro. Các nhóm hydroxyl kết nối các phân tử sinh học với nhau thông qua các phản ứng mất nước. Công thức chung của nhóm hydroxyl là OH. Ví dụ về các hợp chất có chứa nhóm hydroxyl là rượu và axit cacboxylic.

#2. Nhóm chức Aldehyd

Nhóm chức aldehyd gồm một nguyên tử carbon và oxy liên kết đôi với nhau và một nguyên tử hydro liên kết với carbon. Công thức chung của nhóm aldehyd là R-CHO.

#3. Nhóm chức Ketone

Nhóm chức ketone bao gồm một nguyên tử carbon liên kết đôi với một nguyên tử oxy và xuất hiện như một cầu nối giữa hai phần khác nhau của phân tử. Tên gọi khác của nhóm chức ketone là nhóm chức carbonyl. Công thức chung của nhóm ketone là R-CO-R.

#4. Nhóm chức amin

Nhóm chức amin là các dẫn xuất của amoniac trong đó một hoặc nhiều nguyên tử hydro được thay thế bằng các nhóm chức alkyl hoặc aryl.

#5. Nhóm chức Amino

Nhóm chức amino là nhóm chức có tính bazơ. Thường được tìm thấy trong axit amin, protein và các bazơ nitơ của DNA và RNA. Nhóm amino của một axit amin mang điện tích +1 ở điều kiện trung tính.

#6. Nhóm chức Amit

Nhóm chức Amit là sự kết hợp của một nhóm carbonyl và một nhóm chức amin.

#7. Nhóm chức Ether

Nhóm chức ether bao gồm một nguyên tử oxy tạo thành cầu nối giữa hai phần khác nhau của phân tử. Công thức chung của nhóm ether là R-O-R.

#8. Nhóm chức Ester

Nhóm chức ester được tạo thành từ một nhóm carbonyl kết nối với một nhóm ether. Công thức chung của nhóm ester là RCO2R.

#9. Nhóm chức axit cacboxylic

Nhóm chức axit cacboxylic, còn được gọi là nhóm chức carboxyl, là một ester trong đó một nhóm thế R là nguyên tử hydro. Công thức chung của nhóm axit cacboxylic là -COOH.

#10. Nhóm chức Thiol

Nhóm chức Thiol tương tự như nhóm hydroxyl, chỉ khác là nguyên tử oxy trong nhóm hydroxyl được thay thế bằng nguyên tử lưu huỳnh. Công thức chung của nhóm thiol là -SH. Nhóm chức thiol cũng được gọi là mercaptans.

#11. Nhóm chức phenyl

Nhóm chức phenyl là một vòng benzen trong đó một nguyên tử hydro được thay thế bằng nhóm thế R. Công thức chung của nhóm phenyl là C6H5.

Bên cạnh 11 nhóm chức phổ biến này, còn rất nhiều nhóm chức khác trong hóa học hữu cơ. Tuy nhiên, nếu bạn không thể nhớ hết, ít nhất bạn nên ghi nhớ 11 nhóm chức mà chúng tôi đã liệt kê ở trên. Chúc các bạn học tập hiệu quả!

Related Posts