On October 27, 2003, Cher anonymously called a C-SPAN phone-in program lớn recount a visit she made to lớn maimed soldiers at the Walter Reed Army Medical Center và criticized the laông xã of media coverage and government attention given khổng lồ injured servicemen.

Bạn đang xem: Anonymously là gì


Vào ngày 27 tháng 10 năm 2003, Cher kín đáo call đến chương trình đàm thoại C-SPAN để thuật lại một chuyến hành trình cho thăm các tmùi hương binh tại Walter Reed Army Medical Center còn chỉ trích sự lạnh lùng của giới truyền thông cùng chính quyền trước các liệt sĩ.
In the 2005–06 season, Juventus fans often got frustrated with hlặng due to his anonymous presence in certain important games such as the Champions League defeat to lớn Arsenal.
Ở mùa giải 2005-06, những tín đồ Juventus hay bế tắc cùng với anh do sự lộ diện mờ nphân tử trong các cuộc đấu quan trọng đặc biệt của team láng nlỗi trận lose Arsenal nghỉ ngơi húi C1.
Còn tao thì cho là nặc danh tạo cho những bạn cảm giác nlỗi chúng ta có thể nói phần lớn điều họ sẽ không khi nào trước phương diện bạn.
The site has been linked to Internet subcultures & activism groups, most notably Anonymous, the alt-right & Project Chanology.
Trang này liên quan đến một số tiểu văn hóa và chuyển động Internet, đáng chú ý là Anonymous và Project Chanology.
The German newspaper Süddeutsđậy Zeitung first received the released data from an anonymous source in năm ngoái.
Tờ báo Đức Süddeutsbít Zeitung trước tiên cảm nhận các dữ liệu gây ra từ một nguồn tin giấu tên trong những năm 2015.
Each player trương mục has the option to nội dung their real name with friends, or use a nickname in other situations when anonymity is important.
Mỗi thông tin tài khoản fan nghịch bao gồm tùy chọn để chia sẻ thương hiệu thiệt của mình cùng với anh em, hoặc thực hiện biệt danh trong các trường hợp khác Khi ẩn danh là đặc biệt quan trọng.
What makes the Jadeite Cabbage so amazing is that this anonymous master carver used the weaknesses of the jade—the two colors, the cracks, and the ripples—khổng lồ make the cabbage all the more lifelượt thích.
Điều tạo nên Bắp Cải Được Chạm Khắc từ bỏ Miếng Ngọc Bích tuyệt vời như vậy là dựa vào nhà điêu khắc bậc thầy vô danh này đang sử dụng lỗi của ngọc bích—nhì màu sắc, các vệt nứt, cùng phần lớn gợn vân—để gia công mang đến bắp cải càng như là thiệt rộng.
My mate in Leavenworth said they"d received an anonymous Điện thoại tư vấn from a woman asking the same questions.
Ocean said that he admires "the anonymity that directors can have sầu about their films" & explained his use of interludes on the album, saying that "the work is the work.

Xem thêm:


Ocean bảo rằng anh thích thú "sự ẩn danh nhưng những đạo diễn hoàn toàn có thể bao gồm giữa những bộ phim truyền hình của họ" cùng lý giải mang đến bài toán thực hiện hồ hết đoạn dạo thân vào album, "tác phđộ ẩm là tác phẩm.
(He published numerous pamphlets, often anonymous, on behalf of the House of Brunswick-Lüneburg, most notably the "De jure suprematum" a major consideration of the nature of sovereignty.)
(Ông xuất bạn dạng tương đối nhiều sách bé dại, đa số bên dưới dạng vô danh, trên danh nghĩa Quốc hội của Brunswick-Lüneburg, xứng đáng chú ý nhất là cuốn nắn "De jure suprematum" (trợ thời dịch là Tối cao pháp quyền), một tư tưởng về bản chất của từ bỏ trị).
I find it astounding that someone from the shadowy corners of cyberspace can become its voice of opposition, its last line of defense even, perhaps someone lượt thích Anonymous, the leading br& of global hacktivism.
Tôi sửng sốt khi thấy ai đó ở góc tối của mạng lưới laptop trái đất lại hoàn toàn có thể đổi mới tiếng nói của một dân tộc của đối thủ, thậm chí cho cả con đường che chở cuối của nó, có lẽ rằng vài ba người nào đó tương đương Anonymous, cái brand name đình đám vào giới hacker thế giới.
When a customer of Analytics requests IP. address anonymization, Analytics anonymizes the address as soon as technically feasible at the earliest possible stage of the collection network.
khi một người sử dụng của Analytics đề nghị ẩn danh hệ trọng IP, Analytics đang ẩn danh tác động ngay trong lúc ĐK kỹ thuật được cho phép ngơi nghỉ quy trình sớm nhất hoàn toàn có thể của mạng tích lũy.
Apple said that its iPhone customers will be anonymously collecting traffic information for its database .
Apple cho thấy người tiêu dùng mua iPhone đã nặc danh tích lũy lên tiếng về giao thông vận tải mang đến cửa hàng dữ liệu của hãng sản xuất " .
Truy cập ngày 15 mon 10 thời điểm năm 2012. ^ “Pakistani Heroine: How Malala Yousafzai Emerged from Anonymity”.
But it turns out that only about 18 percent of all the edits lớn the trang web are done by anonymous users.
Those giving a present may want to remain anonymous in order khổng lồ avoid attracting undue attention to themselves.
If you see the tài khoản name "Anonymous advertiser" it means that the Google Ads advertiser has not specified a network or company name.
Nếu chúng ta thấy tên thông tin tài khoản "Nhà quảng bá ẩn danh", điều đó Có nghĩa là nhà quảng bá Google chưa chỉ định tên mạng hoặc thương hiệu công ty.
In his doctoral dissertation, W. W. Dharmowijono notes that the attaông xã has figured heavily in Dutch literature, early examples of which include a poem by Willem van Haren that condemned the massacre (dating from 1742) and an anonymous poem, from the same period, critical of the Chinese.
Trong luận án TS của chính bản thân mình, W. W. Dharmowijono cho rằng sự kiện này đã ảnh hưởng không nhỏ mang đến văn uống học Hà Lan thời bấy giờ, một giữa những ví dụ là bài thơ của Willem van Haren đã lên án vụ thảm gần kề (gồm niên đại từ 1742) với những bài xích thơ của những người sáng tác vô danh, xuất hiện nay cùng thời, đã phê phán bạn Hoa.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *