Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use tự stamboom-boden.com.Học những tự bạn phải tiếp xúc một giải pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Anthem là gì

In one unconfirmed radio report, their humiliation was climaxed by requiring them khổng lồ sing the national anthem before a public gathering.
The paraphenalia of nationhood, including a flag và a national anthem (sounding disconcertingly lượt thích ma vlast), followed.
The children in that school are taught to lớn sing their national anthem, as they feel that it is—& it is.
I have in mind our currency which, after all, is far older than our national anthem and our flag, ahy vọng other things.
Fewer of our athletes will have the honour of hearing the national anthem played because of their achievements.
The present regulations are designed solely khổng lồ prevent the playing of the national anthem in circumstances which might lead lớn incidents liable to disturb public order.
Các cách nhìn của các ví dụ ko biểu lộ quan điểm của những biên tập viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press hay của các công ty cấp phép.
*

*

Xem thêm:

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban con chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *