something made in an earlier period that is collected & considered to lớn have sầu value because it is beautiful, rare, old, or of high quality:

Bạn đang xem: Antique là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use tự stamboom-boden.com.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một cách tự tín.


made in an earlier period và considered lớn have value because of being beautiful, rare, old, or of high quality:
Even with this ban - which does not apply to antiques - it is still legal to bởi vì so in the internal market.
In addition, great concern has been expressed by those involved in the antiques và museum curators world.
Sales of works of art & antiques for foreign buyers run inlớn millions of pounds & make an important contribution lớn the tourist trade.
The total value of works of art and antiques exported và re-exported in 1971 was about £56 million.
They have sầu not confined themselves khổng lồ paintings but have sầu included drawings, tapestry, sculptures curtiện ích ios, antiques, coins, và all kinds of other items.
I am afraid that separate information about antiques, works of art & the work of living artists is not available.
In the 1980s the cost of money—for buying houses, antiques or cars—was highly affordable: money was cheap.
The ordinary rules for export apply lớn furniture as khổng lồ all other antiques within the scope of the export control.
Các cách nhìn của những ví dụ ko bộc lộ quan điểm của các biên tập viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press tuyệt của những công ty cấp phép.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Purple Là Gì : Định Nghĩa & Ví Dụ, Purple Là Màu Gì

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *