Các ự khác biệt chính giữa dung dịch nước và dung dịch không nước là cácdung môi của dung dịch nước là nước trong khi trong dung dịch không chứa nước,

NộI Dung:


Các sự khác biệt chính giữa dung dịch nước và dung dịch không nước là cácdung môi của dung dịch nước là nước trong khi trong dung dịch không chứa nước, dung môi là bất kỳ chất nào không phải là nước.

Bạn đang xem: Aqueous solution là gì

Dung dịch chứa dung môi và (các) chất tan. Các chất tan được hòa tan trong dung môi. Ở đây, các chất tan và dung môi phải có cùng độ phân cực. Hơn nữa, nếu dung môi là phân cực và các chất tan không phân cực hoặc ngược lại, các chất tan sẽ không tan trong dung môi, và chúng ta không thể thu được dung dịch.

1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Dung dịch nước là gì 3. Nonaqueous Solution là gì 4. So sánh song song - Dung dịch Aqueous vs Nonaqueous ở dạng bảng 5. Tóm tắt

Dung dịch nước là gì?

Dung dịch nước là bất kỳ dung dịch nào có chứa nước làm dung môi. Ở đây, các chất tan phải ưa nước và phân cực để hòa tan trong nước để tạo ra một dung dịch nước. Mặc dù chúng ta gọi nước là dung môi phổ quát, chúng ta không thể hòa tan hầu hết mọi thứ trong đó. Ví dụ, chúng ta không thể hòa tan chất béo trong nước, vì vậy không có dung dịch chất béo dạng nước nào cả.

Khi stamboom-boden.comết phương trình hóa học, chúng ta sử dụng ký hiệu (aq) làm ký hiệu con để chỉ ra chất đó ở trong dung dịch nước. Nếu chất tan có thể phân ly thành ion khi hòa tan trong nước, chúng ta nói rằng dung dịch nước dẫn điện vì nó có thể dẫn điện qua dung dịch do sự có mặt của các ion.

Xem thêm: Pimple Là Gì - Nghĩa Của Từ Pimples Trong Tiếng Việt

Nonaqueous Solution là gì?

Dung dịch không nước là dung dịch chúng ta thu được bằng cách hòa tan một chất tan trong bất kỳ dung môi nào không phải là nước. Dung môi có thể là một hợp chất hữu cơ như axeton, toluen, ete, rượu, benzen, v.v.

*

Dung môi có thể phân cực hoặc không phân cực và tùy thuộc vào độ phân cực trong khi các chất tan hòa tan trong dung môi.Dung dịch iốt trong rượu và dung dịch iốt trong cacbon tetraclorua là những ví dụ về dung dịch không chứa nước.

Sự khác biệt giữa dung dịch nước và dung dịch không chứa nước là gì?

Chúng ta có thể chia dung dịch thành hai nhóm là nước và không nước tùy thuộc vào dung môi. Sự khác biệt cơ bản giữa dung dịch nước và dung dịch không chứa nước là dung môi của dung dịch nước là nước, trong khi đó, trong dung dịch không nước, dung môi là bất kỳ chất nào khác ngoài nước. Các dung dịch nước của natri clorua, amoniac trong nước, v.v. là các ví dụ cho các dung dịch nước trong khi các dung dịch của iốt trong rượu, dung dịch của iốt trong cacbon tetraclorua, v.v. là các dung dịch không chứa nước.

*

Tóm tắt - Dung dịch Aqueous vs Nonaqueous

Về cơ bản, chúng ta có thể chia dung dịch thành hai nhóm là nước và không nước tùy thuộc vào dung môi. Sự khác biệt cơ bản giữa dung dịch nước và dung dịch không chứa nước là dung môi của dung dịch nước là nước trong khi trong dung dịch không chứa nước, dung môi là bất kỳ chất nào khác ngoài nước.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *