Quá khứ đọng đối kháng và vượt khứ đọng tiếp nối là 2 thì hơi hay chạm mặt trong các bài bác tập trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh. Bài học tập bây giờ chúng ta thuộc thử mức độ xem mình nỗ lực được tới đâu về 2 thì này thông qua bài tập thì quá khứ đọng đối kháng cùng bài tập thì quá khứ đọng tiếp diễn nhé!

Thứ nhất, trước lúc hợp tác vào có tác dụng bài xích tập thì quá khứ đọng 1-1 cùng bài xích tập thì vượt khứ tiếp diễn, bạn cũng có thể phân biệt 2 thì vượt khứ đọng đơn cùng quá khứ tiếp tục này thông qua bảng so sánh dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

→ Xem đoạn Clip kiến thức và kỹ năng trước khi bắt tay vào có tác dụng bài tập thì quá khđọng đơn nhé!


→ Xem đoạn Clip kỹ năng trước lúc bắt tay vào có tác dụng bài tập thì quá khđọng tiếp tục nhé!

Quá khđọng đơnQuá khđọng tiếp diễn
Diễn tả chuỗi hành vi xẩy ra thứu tự trong thừa khứDiễn tả những hành vi xẩy ra đồng thời vào quá khứ
Dấu hiệu thời gian: Yesterday, last month, … ago, when, then…All day, the whole day while, while, when, at that time, at + tiếng thừa khđọng.

Và bây giờ hãy cùng stamboom-boden.com thực hành thực tế các bài tập thì quá khđọng đối chọi và quá khứ tiếp nối nhé!

các bài tập luyện 1: Chọn đúng thì của những câu sau (quá khứ đọng solo với thừa khđọng tiếp diễn):

1. Alice saw/ was seeing the accident when she was catching the bus.

2. What were you doing/ did you do when I called?

3. I didn’t visit/ weren’t visiting my friends last summer holiday.

4. It rained/ was raining heavily last July.

5. While people were talking khổng lồ each other, he read/ was reading his book.

6. My sister was eating/ ate hamburgers every weekend last month.

7. While we were running/ ran in the park, Mary fell over.

8. Did you find/ Were you finding your keys yesterday?

9. Who was she dancing/ did she dance with at the các buổi party last night?

10. They were watching/ watched football on TV at 7 p.m. yesterday.

Những bài tập 2: Sửa lỗi sai trong các câu sau (vượt khứ đọng đối chọi với quá khứ tiếp diễn):

1. I was play football when she called me.

2. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?

3. What was she vì chưng while her mother was making lunch?

4. Where did you went last Sunday?

5. They weren’t sleep during the meeting last Monday.

6. He got up early & have breakfast with his family yesterday morning.

Xem thêm: Nói Chuyện Thẳng Thắn Và Cởi Mở Tiếng Anh Là Gì, Cởi Mở Tiếng Anh Là Gì

7. She didn’t broke the flower vase. Tom did.

8. Last week my frikết thúc and I go to the beach on the bus.

9. While I am listening lớn music, I heard the doorbell.

10. Peter turn on the TV, but there was nothing interesting.

Bài tập 3: Hoàn thành những câu sau sử dụng thì quá khứ đọng đơn cùng vượt khứ tiếp diễn:

1. Where/ you/ go?

2. Who/ you/ go with?

3. How/ you/ get/ there?

4. What/ you/ do/ during the day?

5. you/ have/ a/ good/ time?

6. What/ your parents/ do/ while/ you/ go/ on holiday?

những bài tập 4: Chia đúng những động từ bỏ sau làm việc thì quá khứ đọng đối chọi và quá khứ tiếp diễn:

In my last holiday, I went khổng lồ Hawaii. When I (go) (1) …………khổng lồ the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) (2) …………in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a s& castle & my father (drink) (3) …………. some water. Suddenly, I (see) (4) …………a boy on the beach. His eyes were xanh lượt thích the water in the sea and his hair (be) (5) …………beautiful blaông chồng. He was very tall & thin and his face was brown. My heart (beat) (6) …………fast. I (ask) (7) …………hyên ổn for his name with a shy voice. He (tell) (8) …………me that his name was John. He (stay) (9) …………with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) (10) …………a lot of fun together. At the over of my holiday when I left Hawaii I said goodbye lớn John. We had tears in our eyes. He wrote me a letter very soon & I answered him.

*
bài tập thì thừa khđọng 1-1 với thừa khứ tiếp diễn

Đáp án phần bài bác tập thì thừa khứ đọng 1-1 và thừa khứ đọng tiếp diễn: 

Bài 1: 

1. saw

2. were you doing

3. didn’t visit

4. rained

5. was reading

6. ate

7. were running

8. did you find

9. did she dance

10. were watching

Bài 2: 

1. I was playing football when she called me.

2. Was you studying Math at 5 p.m. yesterday?

3. What was she doing while her mother was making lunch?

4. Where did you go last Sunday?

5. They weren’t sleeping during the meeting last Monday.

6. He got up early & had breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn’t break the flower vase. Tom did.

8. Last week my friover and I went lớn the beach on the bus.

9. While I was listening to music, I heard the doorbell.

10. Peter turned on the TV, but there was nothing interesting.

Bài 3: 

1. Where did you go?

2. Who did you go with?

3. How did you get there?

4. What were you doing during the day?

5. Did you have a good time?

6. What were your parents doing while you were going on holiday?

Bài 4: 

In my last holiday, I went lớn Hawaii. When I went lớn the beach for the first time, something wonderful happened. I was swimming in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a sand castle & my father was drinking some water. Suddenly, I saw a boy on the beach. His eyes were xanh lượt thích the water in the sea & his hair was beautiful blaông chồng. He was very tall & thin & his face was brown. My heart was beating fast. I asked hlặng for his name with a shy voice. He told me that his name was John. He stayed with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we had a lot of fun together. At the kết thúc of my holiday when I left Hawaii I said goodbye lớn John. We had tears in our eyes. He wrote me a letter very soon & I answered hyên.

Vậy là vẫn ngừng kết thúc các bài bác tập thì vượt khứ đối chọi cùng quá khứ đọng tiếp nối rồi, thực tế cũng không thực sự cực nhọc đúng không ạ nào những bạn! quý khách nào có sách của stamboom-boden.com hoặc khoá học tập stamboom-boden.com Online thì hoàn toàn có thể liên tiếp rèn luyện thêm ở phần bài xích tập thì thừa 1-1 và thừa khứ tiếp nối nhé! Chúc chúng ta học tốt!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *