Viết lại câu làm sao khiến cho nghĩa ko đổi so với câu được cho rằng dạng bài bác xích mở ra vào bài xích xích thi vào lớp 6 của các trường trung học tập đại lý Ngoại ngữ, THCS&trung học rộng lớn Lương Thế Vinch,... Trong bài xích xích thi vào trung học cơ sở Ngoại ngữ, tất cả tới 06 câu viết lại câu vào tổng thể 40 thắc mắc của bài thi môn Tiếng Anh. lltb3d.com bắt tắt những cấu tạo tuy thế hầu như em học tập sinh nên biết nhằm vận dụng vào dạng bài chưng này.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

Quý khách hàng vẫn xem: những bài tập viết lại câu sao để cho nghĩa ko đổi có giải đáp lop 6

Mục lục phần I

I. Viết lại câu áp dụng những kết cấu so sánh hơn, so sánh bởi, so sánh nhấtII. Viết lại câu áp dụng các kết cấu câu chủ động, câu bị độngIII. Viết lại câu vận dụng những cấu tạo với too, enough, so…that, such…thatIV. Viết lại câu áp dụng các kết cấu câu trực tiếp, câu loại gián tiếpV. Viết lại câu vận dụng kết cấu câu điều kiệnVI. Viết lại câu áp dụng cấu trúc thì bây giờ hoàn thành/thì thừa khứ 1-1 với never/ever cùng since/forVII. Viết lại câu áp dụng cấu tạo thể cầu khiếnVIII. Viết lại câu vận dụng một số cấu tạo tốt chạm mặt khác

I. Viết lại câu vận dụng các kết cấu so sánh rộng, so sánh bởi, đối chiếu nhất

Đề bài bác kinh nghiệm HS viết lại câu từ bỏ đối chiếu rộng lịch sự so sánh bằng cùng ngược chở lại.

Ví dụ:

Hoa is taller than Mai. → Mai ....

Đáp án: Mai is not as tall as Hoa.

My dress is not as beautiful as her. → Her dress .....

Đáp án: Her dress is more beautiful than mine.

Phong is the tallest student in my class. (No one) → ....

Đáp án: No one in my class is taller than Phong.

Pmùi hương is more beautiful than other girls in my class. → Phương is ....

Đáp án: Phương thơm is the most beautiful girl in my class.

Cấu trúc đề xuất biết:

1. So sánh hơn:

- Với tính từ là một âm tiết: S + Be + Adj-er + than + O.

- Với tính nhàn rỗi 2 âm huyết trlàm việc lên: S + Be + more + Adj + than + O.

2. So sánh bằng:

- So sánh bằng: ...as + Adj/ Adv + as...

- So sánh ko bằng: ...not as + Adj/ Adv + as...

3. So sánh nhất:

- Với tính từ ngắn:S + be + the + Adj-est + (N/Pron + ...)

- Với tính tự dài:S + be + the + most + Adj + (N/Pron + ...)

II. Viết lại câu vận dụng gần như cấu tạo câu dữ thế chủ động, câu bị động

Câu bị động hay được nên áp dụng nhằm nhấn mạnh đối tượng người sử dụng Chịu tác động của hành vi. HS sẽ được trải đời viết lại câu trường đoản cú câu chủ động tkhô cứng lịch cậu bị động cùng ngược trở lại.

Ví dụ:

He uses the computer. → The computer ....

Đáp án: The computer is used by hyên ổn.

The exercise should be done at school by students → Students ....

Đáp án: Students should vì the exercise at school.

Cấu trúc nên biết:


*

Lưu ý: Có thể chạm mặt trường thích hợp câu tiêu cực với “need”. Ví dụ:

I need khổng lồ phệ cut my hair. → My hair....

Đáp án: "My hair needs to phệ be cut." hoặc "My hair needs cutting."

III. Viết lại câu vận dụng những kết cấu cùng với too, enough, so…that, such…that

1. Too (vượt nhiều) vàenough (vừa đủ)

Được đề xuất áp dụng nhằm vấp ngã nghĩa đem lại danh trường đoản cú, tính tự hoặc trạng từ bỏ trong câu. Đây là những kết cấu thường mở ra vào phần viết lại câu.

Ví dụ:

The water is too cold (for us) kếch xù drink. (enough) → ....

Đáp án: The water is not hot enough (for us) lớn drink.

The dress is not long enough for Mai khổng lồ Khủng wear. (too) → ....

Đáp án: The dress is too short for Mai mập mạp wear.

Cấu trúc buộc phải biết:

- Enough đứng sau tính từ/trạng trường đoản cú tuy thế nó bửa nghĩa: Adj/Adv + enough + (for sb/sth) béo V

- Too đừng trước tính từ/trạng từ bỏ nhưng lại nó té nghĩa: too + Adj/Adv + (for sb/sth) to phệ V

2. So…thatsuch…that (thừa … mang đến nỗi mà)

Ví dụ:

She is so nice that we all lượt thích her. (such) → ...

Đáp án: She is such a nice girl that we all lượt ưa thích her.

Phong is such a naughty boy that his mother always scolds hyên ổn. (so) → ....

Đáp án: Phong is so naughty that his mother always scolds hyên ổn.

Cấu trúc bắt buộc biết:

- …so + Adj/Adv + that…

- …such + a/an/- + Adj/Adv + N + that…

Lưu ý: Đôi cơ hội vào đề đã yêu thương thương thơm cầu HS viết lại câu từ bỏ cấu trúc too đẳng cấp cấu trúc so…that. Ví dụ:

The weather is too hot (for us) to go out. (so) → ...

Đáp án: The weather is so hot that we can’t go out.

IV. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc câu thẳng, câu loại gián tiếp

Câu trực tiếp là lời nói đúng đắn của một ai kia (xuất sắc còn gọi là trích dẫn) cùng với thường đặt vào lốt ngoặc kxay.

Câu một số loại gián tiếp là câu thuật lại khẩu ca của tín đồ không giống dưới dạng loại gián tiếp cùng ko dùng vệt ngoặc kép.

HS đa phần đang gặp gỡ dạng viết câu loại gián tiếp của không ít câu bổn phận, trải nghiệm, kiến nghị, gợi nhắc, khuyên ổn định bảo,…

Ví dụ:

The doctor said “You should vị exercise regularly.” → The doctor advised me ....

Đáp án: The doctor advised me lớn mập do exercise regularly.

My frixong xuôi told me she often went bự the library. → My fridứt said, "...."

Đáp án: My friover said, “I often go lớn mập the library”.

He said mập mạp me "Don"t open the door". (to) → ....

Đáp án: He told me not khổng lồ open the door.

Cấu trúc bắt buộc biết:

- Biển thay đổi đại trường đoản cú nhân xưng, đại dương thay đổi thì của đụng từ (lùi thì) và biến hóa trạng từ chỉ thời hạn, xứ sở vào câu.

- Với dạng câu nhiệm vụ, yêu thương tmùi hương cầu, đề xuất, khuim bảo…:

“What about”, “Why don’t we”, “Shall we” → suggest

“Would you mind” → ask

“Would you lượt phù hợp + sth”, “Shall I” → offer

“should cũng chính vì sth” → advise

V. Viết lại câu vận dụng cấu trúc câu điều kiện

Trong phần viết lại câu, HS thường xuyên gặp gỡ dạng câu ĐK nhiều loại 1 với unless cùng câu điều kiện các loại 2: trái cùng với chân lý/vụ việc sinh hoạt hiện giờ hoặc mô tả lời khuyên (câu cội sinh hoạt thì ngày nay thì câu viết lại thực hiện câu điều kiện loại 2).

Ví dụ:

You will be sick if you don’t stop eating. (unless) → ....

Đáp án: You’ll be siông xã unless you stop eating.

I have sầu lớn lớn cũng chính vì my homework, so I can’t play game. → If ....

Đáp án: If I didn’t have khổng lồ Khủng bởi vì my homework, I could play game.

You should bởi vì the housework before going out. (were) → ....

Đáp án: If I were you, I would bởi vì the housework before going out.

Cấu trúc buộc phải biết:

- Unless + S + V (hiện thời đơn), S + will/can/shall + V.

Xem thêm: Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bằng Phương Pháp Dùng Hằng Đẳng Thức

- If S + V (thừa khđọng 1-1, vượt khứ tiếp diễn), S + would V.

VI. Viết lại câu áp dụng cấu trúc thì ngày nay trả thành/thì quá khứ 1-1 với never/ever với since/for

Tại thì Hiện tại xong, Ever Never che khuất trợ cồn từ với trước đụng trường đoản cú chủ yếu.

Since đi với cùng một mốc thời hạn rõ ràng, còn For đi với một khoảng thời hạn.

Câu nơi bắt đầu hay sẽ làm việc dạng the last time... hoặc it is the first/second/third time...

Ví dụ:

It is the first time that I have sầu gone to to Ho Chi Minc thị trấn. (never) → ....

Đáp án: I have never gone lớn Ho Chi Minch city.

The last time I saw her was when I was 5 years old. (since) → ....

Đáp án: I have not seen her since I was 5 years old.

The last time I saw her was 2 weeks. → It is ....

Đáp án: It is 2 weeks since I saw her.

Cấu trúc yêu cầu biết:

- Ever/Never: It is the first/second/third time + S + have/has + V(pp) → S + have/has + never/ever + P(pp) …

- Since/for:

The last time + S + V(pt) +…+ was + mốc/khoảng tầm thời hạn. → S + have/has + not + V(pp) +…+ since/for + mốc/khoảng chừng thời gian.The last time + S + V(pt) +…+ was + khoảng chừng thời hạn. → It is + khoảng thời hạn + since + S + V(pt)S + V(pt) + mốc/khoảng tầm thời gian + ago. → S + have/ has + not + V(pp) +…+ since/for + mốc/khoảng tầm thời gian.

VII. Viết lại câu áp dụng kết cấu thể cầu khiến

Đây là kết cấu được dùng để làm mô tả câu hỏi một tín đồ thuê/ nhờ vào người không giống thao tác làm việc gì đấy cho bạn cùng rất tốt chạm mặt vào phần viết lại câu.

Ví dụ:

I often have sầu sầu my sister clean my room. (cleaned) → ....

Đáp án: I often have sầu sầu my room cleaned by my sister.

I often get my sister lớn Khủng clean my room. → I ...

Đáp án: I often get my room cleaned by my sister.

Cấu trúc đề nghị biết:

S + have sầu sb bởi vì sth → S + have sth done

S + get sb lớn to vì sth → S + get sth done

VIII. Viết lại câu áp dụng một trong những cấu tạo tốt gặp mặt khác

1. Cấu trúc với spend cùng take

Cấu trúc này thường xuyên được dùng để diễn đạt Việc tiêu tốn thời gian với tiền tài mang đến Việc gì.

Ví dụ:

I spover 2 hours doing my homework every day. → It takes ....

Đáp án: It takes me 2 hours bự vì my homework every day.

Cấu trúc cần biết:

S + spend + time/money + Ving. → It takes/took (sb) + time/money + to đùng V.

2. Cấu trúc cùng với used to/get used to

Đây là cấu trúc sử dụng để diễn tả một kỹ năng vào thừa khứ mà lại ko được gia hạn vào ngày nay hoặc biểu đạt vấn đề gồm chức năng quen thuộc cùng với chiếc nào đấy. Câu nơi bắt đầu diễn tả kinh nghiệm với câu viết lại sử dụng used to con.

Ví dụ:

My mum lived in a small village when she was a girl. (used) → ....

Đáp án: My mum used khổng lồ Khủng live sầu in a small village when she was a girl.

She started lớn mập work at night. (used) → ...

Đáp án: She got used phệ sleeping during the day.

Cấu trúc bắt buộc biết:

- Đã từng: S + used to lớn + V.

- Dần quen thuộc với: S + get used mập + Ving.

- Đã quen thuộc với: S + tobe + used to lớn + Ving.

3. Các kết cấu cùng với liên tự phụ thuộc

a. Cấu trúc buộc phải áp dụng số đông liên tự chỉ sự tương phản: although/even though/though cùng despite/in spite ofVí dụ:

Although she was ill, she still went khổng lồ bự school. → Despite ....

Đáp án: Despite being ill, she still went lớn béo school.

Although she was ill, she still went to đùng school. (in spite of) → ....

Đáp án: In spite of his illness, she still went khổng lồ phệ school.

Cấu trúc nên biết:

- Although/Even though/Though + S + V.

- Despite/In spite of + N/Ving, S + V. (Ving chỉ việc sử dụng với ngôi trường phù hợp đồng công ty ngữ)

b. Cấu trúc bắt buộc sử dụng phần đông liên tự chỉ nguyên nhân: because/because of cùng với the reason whyVí dụ:

I stay at trang chủ yếu because it is raining. (why) → ....

Đáp án: The rain is the reason why I stay at Home.

I stay at trang chủ because it is raining. → Because of

Đáp án: Because of the rain, I stay at trang chính page.

Cấu trúc đề xuất biết:

Because + S + V,…

S + mập be + the reason why +…

→ Because of + N/Noun phrase,…

4. Cấu trúc cùng với hễ trường đoản cú theo sau vày Ving, to con V, V-infinitive

Các động từ thường xuyên gặp mặt vào phần viết lại câu: prefer/would rather, want/feel lượt thích.

Ví dụ:

Phong prefers playing games to playing sports. (rather) → ....

Đáp án: Phong would rather play games than play sports.

I want phệ go shopping. → I feel lượt ưng ý ....

Đáp án: I feel lượt thích going shopping.

Cấu trúc buộc phải biết:

- S + prefer + V-ing khổng lồ V-ing. → S + would rather + V than V.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *