Ban hành tiếng Anh là gì?

Trong xã hội ngày nay, cuộc sống hiện đại và phát triển đã tạo ra nhiều mối quan hệ mới. Điều này đồng nghĩa với việc cần ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh các vấn đề phát sinh.

Các văn bản pháp luật này được coi là nguồn quy phạm pháp luật chính của Nhà nước, do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Quy trình xây dựng và ban hành văn bản pháp luật phải tuân theo trình tự và quy định của pháp luật.

Thuật ngữ “ban hành” không còn xa lạ đối với nhiều người. Vậy, “ban hành” trong tiếng Anh được gọi là gì? Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi này trong bài viết dưới đây.

Ý nghĩa của “ban hành”

“Ban hành” là hoạt động của cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức xã hội khi được Nhà nước trao quyền thực hiện theo trình tự đã được quy định cụ thể.

Hoạt động của cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức xã hội khi được Nhà nước trao quyền thực hiện theo trình tự đã được quy định cụ thể bao gồm các bước làm việc để đưa ra văn bản pháp luật, từ việc đề xuất sáng kiến lập pháp, lập chương trình xây dựng văn bản pháp luật đến soạn thảo dự án văn bản, thẩm định, thẩm tra dự án văn bản, công bố, thu thập ý kiến đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, phân tích và nghiên cứu ý kiến đóng góp, đưa ra cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, đưa ra ý kiến hoặc thông qua dự án văn bản pháp luật.

Mỗi loại văn bản pháp luật thường có quy trình riêng, phù hợp với tính chất và vai trò của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành như luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư…

Quy trình ban hành văn bản pháp luật mang tính kỹ thuật, nhưng từ đó có thể thấy được sự phát triển và tính chất dân chủ của một chế độ Nhà nước. Do đó, đảm bảo quy trình ban hành văn bản pháp luật của một quốc gia là vấn đề quan trọng trong hoạt động lập pháp của Nhà nước và xã hội.

Phần tiếp theo của bài viết sẽ giải thích ý nghĩa của thuật ngữ “ban hành” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của “ban hành” trong tiếng Anh

“Ban hành” trong tiếng Anh được gọi là “promulgate” hoặc “enact”, và có nghĩa là thành lập bằng luật; thực hiện hoặc hưởng ứng; ban hành lệnh hoặc sắc lệnh. “Enact”, thường được sử dụng đồng nghĩa với “adopt”, thường được áp dụng cho hành động lập pháp hơn là hành động hành pháp.

Thuật ngữ “ban hành” thường được sử dụng trong lĩnh vực pháp lý để chỉ hoạt động của cơ quan có thẩm quyền đối với việc ban hành các văn bản pháp luật, và trong tiếng Anh, “ban hành luật” được gọi là “to pass/enact a law”.

Ngoài ra, “ban hành luật” trong tiếng Anh còn có thể hiểu như sau:

“Ban hành văn bản pháp luật” là hoạt động của các cơ quan chính phủ được ủy quyền và các tổ chức xã hội khi thực hiện công việc quản lý theo quy định chặt chẽ thông qua các bước và nhiệm vụ để ban hành văn bản pháp luật.

Một số từ tiếng Anh liên quan đến ban hành luật

Ngoài việc hiểu ý nghĩa của “ban hành” trong tiếng Anh, chúng ta cũng cần tìm hiểu về các từ và cụm từ liên quan như sau:

– Quốc hội: National Assembly

– Kỳ họp thứ: Session

– Khóa (của quốc hội): Legislature

– Quyết định: Decision

– Nghị định: Decree

– Pháp lệnh: Ordinance

– Thông tư: Circular

– Thông tư liên tịch: Joint circular

– Nghị quyết: Resolution

– Chỉ thị: Directive

– Công ước: Convention/Covenant

– Dự luật: Bill

– Bộ luật: Code (of law)

– Nghị định thư: Protocol

– Hiến chương: Charter/Magna Carta

– Hiến pháp: Constitution

– Hiệp ước: Treaty/Pact/Compact/Accord

– Điều hành chung: Agreement

– Công ước: Convention/Covenant

– Định ước, sắc lệnh, đạo luật: Act

Tổng kết lại, chúng tôi đã cung cấp cho bạn thông tin cần thiết về ý nghĩa của thuật ngữ “ban hành” trong tiếng Anh. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Related Posts