a long, narrow piece of cloth that is tied around an injury or a part of someone"s body that has been hurt

Bạn đang xem: Bandage là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn với English Vocabulary in Use trường đoản cú stamboom-boden.com.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một phương pháp đầy niềm tin.


to lớn tie a bandage around an injury or part of someone"s toàn thân, or put bandages on someone or something:
Although community nursing services have khổng lồ be used khổng lồ change bandages, & so on, that would have sầu khổng lồ be done in hospital anyway.
Typical examples are itching and sneezing powders, nhái lumps of sugar, food made from plastic, glasses that leak their contents and blood-stained bandages.
We provided support bandages for people who had varicose veins, but the party opposite has decided to lớn impose charges on these weaker people.
Các cách nhìn của các ví dụ ko biểu lộ quan điểm của những chỉnh sửa viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press giỏi của các nhà trao giấy phép.
*

*

Xem thêm:

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp loài chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *