Bằng Tốt Nghiệp Loại Khá Tiếng Anh Là Gì, Xếp Loại Bằng Cấp Trong Tiếng Anh

Chuyển đến Nội dung chính

Ứng dụng vào dịch thuật bằng tốt nghiệp đại học, bằng cao đẳng, THCS, THPT, tiểu học….như thế nào? Xếp loại học lực tiếng Anh là gì? Xếp loại tốt nghiệp trong tiếng Anh? là những thách thức và điều đáng suy nghĩ khi dịch các văn bằng như bằng tốt nghiệp ĐH, bằng cao đẳng, bảng điểm sang tiếng Anh, trong khi các văn bằng quốc tế không đề cập đến xếp loại học lực. Bài viết này sẽ cố gắng đưa ra các xếp loại học tiếng Anh và xếp loại tốt nghiệp trong tiếng Anh một cách rõ ràng và thống nhất. Bạn đang xem : Loại khá tiếng anh là gì

Xếp loại học lực tiếng Anh là gì? Xếp loại tốt nghiệp trong tiếng Anh?

Để thuận tiện xếp loại học tiếng Anh và xếp loại tốt nghiệp trong tiếng Anh chung cho cả học lực, hạnh kiểm, PNVT sử dụng bảng xếp loại từ điểm số và thuật ngữ tiếng Anh tương đương (chỉ để tìm hiểu thêm), có 3 mạng lưới hệ thống xếp hạng học lực, tốt nghiệp như bảng dưới đây:

Điểm Xếp hạng học lực, hạnh kiểm trong văn bằng, bảng điểm Ở Việt Nam Ở Nước ngoài
8,5-10 Giỏi Very good High distinction
7,0-8,4 Khá Good Distinction
5,5-6,9 Trung bình khá Fairly good Strong pass
4,0-5,4 Trung bình Average Pass
0-3,9 Yếu Poor Fail

Ứng dụng vào dịch thuật bằng tốt nghiệp đại học, bằng cao đẳng, THCS, THPT, tiểu học….như thế nào?

Khi dịch xếp loại học lực tiếng Anh, chúng ta có thể linh hoạt và không cứng nhắc. Ví dụ, trong học bạ ghi: “Đạt học danh hiệu học sinh giỏi cả năm” -> chúng ta có thể linh hoạt dịch là: “He/she won the title of an Excellent student” hoặc “An outstanding student”.

Xếp loại học lực ở Việt Nam

Để đạt sự thống nhất trong cách dịch, đặc biệt quan trọng khi dịch các dự án Bất động sản lớn, chúng tôi đề xuất các dịch như sau:

Xếp hạng học lực, hạnh kiểm trong văn bằng, bảng điểm Ở Việt Nam
Giỏi Excellent
Khá Very good
Trung bình khá Fairly good
Trung bình Average
Yếu Weak
Kém Poor

Xếp loại học lực ở Úc (Australia)

Trong mạng lưới hệ thống trường ĐH quốc tế, xếp loại học lực và tốt nghiệp thường sử dụng các thuật ngữ sau:

Xếp hạng học lực, hạnh kiểm trong văn bằng, bảng điểm Ở Úc
High distinction Xuất sắc
Distinction Giỏi
Credit Khá
Strong Pass Trung bình khá
Pass Trung bình
Fail Không đậu

Xếp loại học lực ở Anh

Trong hệ thống trường ĐH ở Anh, xếp loại học lực có các thuật ngữ sau:

Xếp hạng học lực, hạnh kiểm trong văn bằng, bảng điểm
First Class Honours
Upper Second Class Honours
Lower Second Class Honours
Third Class Honours
Ordinary / unclassified

Diễn giải thêm về xếp loại học lực tiếng Anh và xếp loại tốt nghiệp trong tiếng Anh

Thang điểm học lực ở các quốc gia khác nhau thường khác nhau. Ví dụ, ở Việt Nam, chương trình học được đánh giá trên thang điểm 10, trong khi ở Mỹ, điểm cao nhất là điểm A. Mỹ cũng có cách phân loại điểm độc đáo. Ví dụ sau đây là phân loại điểm của trường ĐH Washington:

Điểm Phân loại
3,9 – 4,0 Hạng A
3,5 – 3,8 Hạng A-
3,2 – 3,4 Hạng B+
2,9 – 3,1 Hạng B
2,5 – 2,8 Hạng B-
2,2 – 2,4 Hạng C+
1,9 – 2,1 Hạng C
1,5 – 1,8 Hạng C-
1,2 – 1,4 Hạng D+
1,1 – 1,9 Hạng D
0,7 – 0,8 Hạng D-
0,0 Hạng F

Ngoài ra, còn có một số hình thức xếp hạng khác trong thang điểm tại Mỹ như:

  • I = chưa hoàn thành (Incomplete)
  • S = Đạt (Satisfactory)
  • NS = không đạt (Not satisfactory)
  • CR = Nhận được tín chỉ (Credit Awarded)
  • NC = Không nhận được tín chỉ (No Credit Awarded)
  • W = Rút khỏi học phần do lý do chuyên môn (Withdrawal)
  • HW = Rút khỏi học phần do lý do đặc biệt quan trọng (Hardship Withdrawal)

Điểm trung bình qua các môn học (tương tự như ví dụ trường ĐH Washington) thường được sử dụng để đánh giá năng lực học tập của sinh viên. Điểm trung bình khoảng 1.0 được coi là rất thấp (dưới trung bình) và điểm trung bình từ 3.5 trở lên được coi là khá giỏi. Tuy có các khác biệt tùy từng trường ĐH, đây là cách tính điểm thông thường của các trường ĐH tại Mỹ. Vì vậy, xếp loại học lực tiếng Anh là gì? Xếp loại tốt nghiệp trong tiếng Anh? đã được vấn đáp một cách rõ ràng và cung cấp cơ sở để dễ nhớ và sử dụng. Bạn cũng có thể góp ý hoặc bình luận dưới bài viết này.

Related Posts