Phân Biệt ngay Include, Contain và Consist of trong tiếng anh tránh gây nhầm lẫn

Gồm Có, Chứa Đựng và Bao Gồm là các động từ trong tiếng Anh, cùng có nghĩa là “bao gồm” nhưng vẫn có những khác biệt rõ rệt. Do đó, khi học tiếng Anh, chúng ta có thể dễ gây nhầm lẫn và khó khăn khi sử dụng 3 từ này. Qua bài viết này, Ecorp English sẽ giúp bạn phân biệt Gồm Có, Chứa Đựng và Bao Gồm để sử dụng chúng một cách chính xác nhất.

1. Gồm Có

Gồm Có (động từ) có ý nghĩa “bao gồm”. Sau từ Gồm Có, chúng ta không cần liệt kê đầy đủ các thành phần của cái toàn thể. Ngoài ra, Gồm Có cũng có nghĩa là “cộng thêm”. Hãy cùng Ecorp English khám phá ngay:

Ví dụ

 • Túi của anh ta gồm có 6 cuốn sách và một búp bê Barbie.

-> Túi của anh ta có thể có thêm nhiều thứ chứ không chỉ sách và búp bê. Ví dụ, anh ta có thể có thêm vài chiếc điện thoại chẳng hạn.

 • Tôi chưa Gồm Có kinh nghiệm làm trợ lý nghiên cứu vào CV. Tôi thấy nó hơi trang trọng quá.

-> Ở đây, Gồm Có mang ý nghĩa bổ sung thêm, cộng thêm.

2. Chứa Đựng

Chứa Đựng (động từ) cũng có ý nghĩa “bao gồm”, “bao hàm”. Ngoài ra, nó còn mang nghĩa là “chứa đựng”.

Ví dụ

 • Túi của anh ta chứa 6 cuốn sách và một búp bê Barbie.

-> Khi sử dụng Chứa Đựng, những thành phần được liệt kê sau đó là tất cả các thành phần của toàn thể. Điều này có nghĩa, trong túi của anh ta không còn gì khác. Trong đó chỉ có 6 cuốn sách và một búp bê Barbie.

 • Có một sự thật: Cốc frappuccino của tôi không chứa cồn.

-> Trong cốc frappuccino của tôi không có thành phần cồn.

3. Bao Gồm

Bao Gồm (động từ) cũng có nghĩa là bao gồm. Nó còn mang nghĩa “được tạo nên bởi cái gì đó”.

Ví dụ

 • Sức mạnh thực sự của Luke Skywalker bao gồm lòng dũng cảm để đối mặt với nỗi sợ sâu thẳm nhất của ông.

-> Bao Gồm trong trường hợp này mang ý nghĩa “bao gồm”, đồng thời cũng hàm ý “được tạo nên bởi”.

 • Đội Avengers gồm Thor, Iron Man, Captain America, Hulk, Hawkeye và Black Widow.

-> Bao Gồm trong trường hợp này mang ý nghĩa “được tạo nên bởi”: Đội Avengers được tạo nên bởi Thor, Iron Man, Captain America, Hulk,…

4. Phân biệt Gồm Có, Chứa Đựng và Bao Gồm

Các câu “A Gồm Có B và C”, “A Bao Gồm B và C” và “A Chứa Đựng B và C” có thể mang cùng ý nghĩa là A gồm có các thành phần B và C. Tuy nhiên, chúng cũng có thể có ý nghĩa khác nhau.

Ví dụ như Chứa Đựng sẽ mang nghĩa chứa đựng hơn là bao gồm như trường hợp của Bao Gồm và Gồm Có.

Gồm Có sẽ mang nghĩa là cộng thêm, bổ sung thêm vào cấu trúc tiếng Anh hoặc thành phần của toàn thể chứa đựng (chứa đựng) hoặc được tạo nên (bao gồm) bởi những thành phần khác nhau. Ví dụ:

 • “A Chứa Đựng B và C” có nghĩa A là một vật chứa (container) của thành phần B và C
 • “A Bao Gồm B và C” sẽ mang nghĩa A được tạo nên bởi thành phần B và C.
 • “A Gồm Có B và C” sẽ mang nghĩa A có thành phần là B, C và các thứ khác.

5. Sự khác nhau giữa Chứa Đựng và Gồm Có/Bao Gồm

Giả sử bạn có một chiếc túi. Bên trong chiếc túi có một cuốn sách đỏ, một cuốn sách vàng và một cuốn sách xanh (và không còn gì khác). Dưới đây là các câu dùng để miêu tả chiếc túi này. Bạn có đoán được câu nào đúng, câu nào sai không?

 • Chiếc túi chứa đựng một cuốn sách đỏ và một cuốn sách xanh.
 • Chiếc túi bao gồm một cuốn sách đỏ và một cuốn sách xanh.
 • Chiếc túi gồm có một cuốn sách đỏ, một cuốn sách xanh và một cuốn sách vàng.

Ở câu thứ nhất, với động từ ‘chứa đựng’, chúng ta miêu tả chủ ngữ là một vật chứa các vật khác bên trong nó. Còn ‘bao gồm’ và ‘gồm có’ dùng để miêu tả sự bao gồm, kể cả của nội dung bên trong vật chứa, nên sẽ không thể dùng cùng chủ ngữ là ‘chiếc túi’.

Để viết lại câu cho đúng, ta có thể đổi chủ ngữ thành ‘nội dung của chiếc túi’. Lí do là bởi vì bạn sẽ không nói “chiếc túi gồm các cuốn sách” (The bag includes the books => không đúng về mặt nghĩa). Bên trong chiếc túi là một số vật thể, và số vật thể đó gồm (gồm có hoặc bao gồm) các cuốn sách.

6. Sự khác nhau giữa Gồm Có và Bao Gồm

Gồm Có miêu tả một phần của toàn thể

‘Gồm Có’ mang nghĩa là chứa một phần của toàn thể hoặc tạo nên một phần của toàn thể (part of the whole). Ví dụ trong trường hợp chiếc túi ở trên, bạn có thể miêu tả chiếc túi và các thành phần bên trong nó, sử dụng “Gồm Có” như sau:

 • Nội dung của chiếc túi gồm có một cuốn sách đỏ và một cuốn sách xanh. => còn cuốn sách vàng nữa nhưng mình không đề cập đến.

Bao Gồm miêu tả đầy đủ của toàn thể

Sẽ đúng về mặt ngữ pháp tiếng Anh, nhưng sai về cách sử dụng các từ nói chung, nếu chúng ta dùng “Bao Gồm” trong câu trên để miêu tả chiếc túi và những cuốn sách chứa trong nó:

 • Nội dung của chiếc túi bao gồm một cuốn sách đỏ và một cuốn sách xanh.

Điều này là do ‘bao gồm’ được dùng để miêu tả đầy đủ các thành tố của một nhóm. Do vậy, khi sử dụng ‘bao gồm’, bạn cần nêu đầy đủ các thành phần của toàn thể, cụ thể là tất cả những gì chứa trong chiếc túi (3 quyển sách). Một câu như sau sẽ đúng:

 • Nội dung của chiếc túi bao gồm một cuốn sách đỏ, một cuốn sách xanh và một cuốn sách vàng.

Bạn thấy đấy, sự khác biệt giữa ‘gồm có’ và ‘bao gồm’ là khá đơn giản phải không nào?

Hy vọng bài học này sẽ giúp các bạn nhận ra sự khác biệt và phân biệt chính xác Gồm Có, Chứa Đựng và Bao Gồm để tránh gây nhầm lẫn đáng tiếc.

Chúc các bạn thành công trong việc chinh phục tiếng Anh.

==> Xem thêm:

Săn ngay 30 vé học MIỄN PHÍ Khóa học tiếng Anh nền tảng chuẩn Cambridge với GVBN miễn phí

Tìm hiểu khóa học tiếng Anh cho người mất căn bản

Khóa học ECORP Elementary – Tiếng Anh giao tiếp phản xạ

Related Posts