Hối Phiếu Đòi Nợ – Bill Of Exchange Là Gì?

1. Bill of Exchange – Hối phiếu đòi nợ

Hối phiếu – Giấy đòi tiền – Giấy đòi nợ (Bill of exchange/Draft): Là một loại giấy tờ trả tiền vô điều kiện do một người ký phát cho một người khác yêu cầu người này phải trả tiền ngay khi nhận được tờ phiếu, hoặc phải ký chấp nhận trả tiền ghi trên hối phiếu tại một ngày xác định trong tương lai cho một người khác hoặc theo lệnh của người này để trả cho người khác hoặc trả cho người cầm tờ phiếu.

Trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, người Xuất khẩu là người tạo ra hối phiếu này để đòi tiền thanh toán từ người Nhập khẩu, được áp dụng cho cả trường hợp thanh toán ngay và trả chậm. Điều quan trọng là hối phiếu được sử dụng để đòi tiền, không phải là vì người Nhập khẩu trễ trả nên người Xuất khẩu mới làm hối phiếu đòi tiền.

Để hiểu một cách đơn giản, hối phiếu là giấy đòi tiền. Nếu thanh toán ngay, người Nhập khẩu sẽ phải trả tiền ngay cho người Xuất khẩu khi nhìn thấy giấy đòi tiền này. Nếu thanh toán trả chậm, người Nhập khẩu phải ký nhận nợ lên giấy đòi nợ này, sau đó đến hạn trả tiền, người Xuất khẩu – chủ nợ sẽ sử dụng giấy đòi nợ có chữ ký nhận nợ để đòi tiền từ người Nhập khẩu – “kẻ nợ”.

Ảnh: Hối Phiếu Đòi Nợ – Khái niệm Bill Of Exchange

2. Các bên tham gia trong quy trình phát hành hối phiếu

  • Người ký phát hối phiếu (drawer): chủ nợ – người Xuất khẩu;

  • Người bị ký phát (drawee): người nợ – là người nhập khẩu hàng hoặc người có trách nhiệm trả tiền cho chủ nợ;

  • Người hưởng lợi (beneficiary): người nhận thanh toán số tiền này, có thể là chủ nợ hoặc người được chủ nợ cho phép/chuyển quyền nhận tiền thụ hưởng;

  • Người chấp nhận nợ (acceptor): chính là người nợ – nhưng có tên gọi khác. Khi người nợ đã ký chấp nhận lên hối phiếu và đồng ý trả chậm, người này được gọi là người chấp nhận nợ, và người chấp nhận nợ có trách nhiệm thanh toán hối phiếu khi đến hạn.

  • Người chuyển nhượng (endorser): là người chuyển quyền hưởng hối phiếu cho người khác bằng cách chuyển trực tiếp hoặc thực hiện thủ tục ký hậu.

  • Người cầm hối phiếu (holder or bearer): là người có quyền nhận hối phiếu khi hối phiếu được thanh toán.

3. Công dụng của hối phiếu

  • Công cụ đòi nợ: là tài liệu để người Xuất khẩu đòi tiền hàng từ người Nhập khẩu;

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để yêu cầu người Nhập khẩu trả tiền cho hàng của người Xuất khẩu, người Xuất khẩu có thể phát hành hoá đơn – Commercial Invoice hoặc Giấy ghi nhận tiền phải trả – Debit Note… có ghi rõ đơn giá và số tiền trong hợp đồng. Người Nhập khẩu dựa trên đó sẽ thanh toán tiền hàng cho người Xuất khẩu. Tuy nhiên, hai giấy tờ này không đủ mạnh để đòi tiền và không có giá trị pháp lý cao, đặc biệt là trong trường hợp thanh toán trả chậm. Thay vào đó, người Xuất khẩu sẽ phát hành Hối phiếu đòi nợ, yêu cầu người Nhập khẩu ký nhận nợ trên hối phiếu này mới chấp nhận giao Bộ chứng từ hoặc hoàn tất việc vận chuyển hàng hóa. Khi đến hạn thanh toán, thay vì đòi tiền theo cách thông thường, người Xuất khẩu có thể sử dụng giấy nợ này (có chữ ký nhận nợ) để đòi tiền mạnh mẽ hơn và có giá trị pháp lý cao hơn – theo Luật sửa đổi về các công cụ chuyển nhượng tài chính tại Việt Nam (nguồn luật điều chỉnh Hối phiếu), nếu người Nhập khẩu không trả tiền, người này sẽ chịu trách nhiệm pháp lý về hành động của mình (không chỉ trong phạm vi hợp đồng thương mại đơn thuần giữa hai bên).

  • Công cụ tín dụng: Người Xuất khẩu có thể bán hối phiếu cho ngân hàng để nhận tiền hàng sớm mà không cần chờ người Nhập khẩu thanh toán trong trường hợp thanh toán trả chậm. Tựa như mua lại, ngân hàng sẽ mua lại hối phiếu này nhưng giá trị sẽ thấp hơn giá trị ban đầu và sẽ có phí chiết khấu (theo lãi suất ngân hàng). Tuy nhiên, người Xuất khẩu sẽ nhận được tiền sớm. Hãy tham khảo các phân tích cụ thể về việc bán hối phiếu trong phần giới thiệu về chiết khấu hối phiếu.

  • Phương tiện thanh toán – Phương tiện lưu thông: Hối phiếu có giá trị giấy tờ và người sở hữu hối phiếu có thể chuyển nhượng nó.

Doanh nghiệp xuất khẩu thường ít sử dụng chức năng chuyển nhượng hối phiếu. Ngược lại, các ngân hàng thường sử dụng nó rộng rãi trong các hoạt động thanh toán và hỗ trợ tín dụng giữa các ngân hàng. Trong trường hợp này, hối phiếu được phát hành bởi ngân hàng chứ không phải là người Xuất khẩu.

​Bài viết được viết bởi: Ths. Lê Sài Gòn – Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Xuất Nhập khẩu Sài Gòn – SIMEX

Để biết thêm chi tiết về Khóa học, Giảng viên và Lịch khai giảng, vui lòng truy cập www.simex.edu.vn hoặc Hotline 0327567988 để được tư vấn Chuyên môn và tư vấn Khóa học xuất nhập khẩu miễn phí.

Related Posts