2 Thông dụng2.1 Danh từ3 Chuyên ngành3.1 Cơ - Điện tử3.2 Cơ khí & công trình3.3 Hóa học & trang bị liệu3.4 Xây dựng3.5 Kỹ thuật chung3.6 Địa chất /´bla:stiη/

Thông dụng

Danh từ

Sự làm nổ tung, sự phá bằng thuốc nổblasting agenthóa học nổ Sự làm vỡ lẽ (hi vọng, cơ đồ vật...)

Chuyên ổn ngành

Cơ - Điện tử

Sự thổi, sự phun, sự làm sạch

Cơ khí & công trình

công việc nổ mìn

Hóa học và trang bị liệu

mìn nổ

Xây dựng

công tác làm việc nổ mìnblasting workcông tác làm việc nổ (mìn) sự nổ (mìn) sự xịt thổi sự rỉ nước

Kỹ thuật bình thường

phun khí quạt gióair-blasting plantbuồng quạt gió sự nổ sự nổ mìn sự quạt gió sự thổiair blastingsự thổi bằng khí nénair blastingsự thổi ko khíair blastingsự thổi không gian nén sự thổi gió

Địa chất

sự nổ mìn

Bạn đang xem: Blasting là gì

*

*

*

*

*

Xem thêm:

Quý khách hàng sung sướng singin nhằm đăng thắc mắc tại phía trên

Mời chúng ta nhập câu hỏi ở chỗ này (nhớ là cho thêm ngữ cảnh và mối cung cấp chúng ta nhé)
Các tiền bối giúp em dịch tự này với: "Peg" trong "Project Pegs". Em không tồn tại câu nhiều năm mà chỉ tất cả những mục, Client có tư tưởng là "A combination of project/budget, element and/or activity, which is used khổng lồ identify costs, demvà, and supply for a project". Trong tiếng Pháp, nó là "rattachement"
Mọi fan mang lại em hỏi tự "hail" đề nghị dịch cầm làm sao ạ? Ngữ cảnh: truyện viễn tưởng trong nhân loại tất cả phép thuật,"The Herald spread her arms wide as she lifted her face to lớn the sun, which hung bloody & red above the tower. "Hail, the Magus Ascendant," she breathed beatifically, her voice echoing off the ring of ruined columns. "Hail, Muyluk!"
Sáu que Tre "I have a wildly incomplete education" là bí quyết nói nhấn mạnh vấn đề giống như như "tao thiếu hụt học tập ghê luôn". Người thuyết minh là ông Robert Downey a ma tơ đóng phyên.
Nhờ phần nhiều tín đồ trợ giúp dịch câu này ạ: "This proposal reflects FDA’s commitment to achieving the goals for the Reinventing Food Regulations part of the President’s National Performance Review (hereinafter referred to lớn as Reinventing Food Regulations)
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *