the main part of a person"s or animal"s body, without the head, or without the head, arms, & legs:
a piece of tight-fitting women"s clothing that covers the top half of the toàn thân and fastens between the legs
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use trường đoản cú stamboom-boden.com.

Bạn đang xem: "professional body" là gì? nghĩa của từ professional body trong tiếng việt

Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một giải pháp sáng sủa.


A substantial body of opinion (= a large group of people with the same opinion) is opposed lớn any change.

Xem thêm:


I thought the most interesting details in the book were not in the body toàn thân of the text, but in the notes at the end.
Sometimes toàn thân can refer to the main, physical part of a person or animal but not include the head, or not include the head and the arms and legs.
Most scientists will be less interested in the body toàn thân of the article than in the detailed notes at the end.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *