Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú stamboom-boden.com.Học các tự bạn cần giao tiếp một phương pháp tự tin.


Bạn đang xem: Boogie là gì

Boogie-woogie pianists, as the earliest recordings make clear, performed not only in shuffle time, but also frequently in even eighths.
One of the most common forms of polyrhythm in boogie-woogie is the playing of quarter-note triplets against a shuffle or 12/8 ostinato lớn in the bass.
Rock "n" roll"s early practitioners, who had grown up during boogie-woogie"s heyday, drew heavily from this genre.
Loopdans, two-step, swing, boogie, social foxtrot or quickstep steps, are often danced together in sokkie.
Rochồng piano playing has incorporated many ornaments from early 1900s blues piano styles such as boogie-woogie.
A driving blues-rochồng boogie, it was adapted from earlier blues songs và includes mid-1960s psychedelic roông xã elements.
Beach activities are supported by a small building that supplies umbrellas, chairs, boogie boards and other beach paraphernalia.
The characteristic rhythm and feel of the boogie was then adapted khổng lồ guitar, double bass, và other instruments.
Các quan điểm của những ví dụ ko bộc lộ quan điểm của các biên tập viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press hay của những công ty trao giấy phép.

Xem thêm: Thủy Tiên: Hình Ảnh Mới Nhất Về Gia Đình Của Cô Và Công Vinh

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *