Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use trường đoản cú stamboom-boden.com.Học những từ bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tín.


Bạn đang xem: Boulevard là gì

It is a perfect stage phối for the outbreak of a revolution, its illuminated enlightenment boulevards poised over rat infested basements.
Here, alongside the elixir of ozone và holiday remembrances, there exists an enticing picture of crime-miễn phí boulevards & peer-group sociability.
It was within these new spaces that european-style boulevards, parks, & modern architecture were then constructed.
Ideally, ample space would also be available along the boulevards lớn accommodate tens of thousands of spectators.
Along the boulevards & avenues they are like an open-air salesroom, a popular gallery of rich tonality, with imperious and suggestive sầu callings.
Moreover, his trương mục of cultural evolution (the emergence of fashionable quarters, shopping galleries, boulevard promenading, & restaurants) captures the vibrancy of the period.
There was also a photograph of exactly the same place today, with a beautiful boulevard & modern buildings.
After that, in their best clothes, they go lớn a café, or for a walk together in the park or along a boulevard.
Các quan điểm của các ví dụ ko mô tả quan điểm của các biên tập viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press xuất xắc của các công ty cấp phép.
*

Xem thêm: Said To Contain ( Stc Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Said To Contain (Stc) Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *