The Boeing 737 overshot the hilltop runway as it tried khổng lồ land và burst into flames in a valley beyond .

Bạn đang xem: Burst into flames là gì


Chiếc Boeing 737 lao ngoài đường sân bay bên trên đỉnh đồi Lúc nó ráng hạ cánh và bốc cháy ở thung lũng dưới .
Off Hagushi Beach on 12 May, she fired 16 rounds at an enemy plane which burst inkhổng lồ flames & crashed.
Ngoài kkhá kho bãi Hagushi vào ngày 12 tháng 5, nó bắn phạt đạn pháo vào một trong những máy cất cánh đối phương khiến nó bốc cháy với rơi.
"Cause I"m pretty sure merging with Stein & randomly bursting inkhổng lồ flames sounds lượt thích the biggest " swipe left " of all time.
Bởi vì chưng tôi tương đối chắc chắn rằng hòa hợp thể với GS Stein cùng bỗng dưng bốc hỏa nghe giống như một cú " không đồng ý " dạn dĩ đấy.
Our plane was hit by attacking planes and soon burst into lớn flames, & the pilot told us lớn prepare lớn jump.
Máy bay của Shop chúng tôi bị các cái máy bay khác tấn công và chẳng bao thọ bốc cháy và tín đồ phi công bảo Shop chúng tôi yêu cầu chuẩn bị để khiêu vũ ra bên ngoài.

Xem thêm: Bửu Điền Là Ai ? Tiểu Sử Color Man Là Bửu Điền Có Mấy Vợ Và Con Trai


If the vehicle sustains excessive sầu damage (either by crashing into lớn other vehicles or traversing inlớn water), it will burst inkhổng lồ flames & subsequently explode.
Nếu phương tiện bị lỗi hại trên mức cần thiết (vì va chạm các các loại phương tiện khác hay phải đi ngang qua mặt nước), nó sẽ bốc cháy kinh hoàng rồi tiếng nổ.
That day, the last bullet I shot hit the small orange light that sat on top of the target và to everyone"s surprise, especially mine, the entire target burst inkhổng lồ flames.
Hôm kia, stamboom-boden.comên đạn sau cuối nhưng mà tôi bắn đang trúng dòng đèn color cam vị trí đỉnh kim chỉ nam với vào sự kinh ngạc của đều người, nhất là của mình phương châm nổ tung.
In the case of the Ford Pinkhổng lồ (where, because of kiến thiết flaws, the Pinkhổng lồ was liable lớn burst inlớn flames in a rear-impact collision), the company decided not khổng lồ issue a rehotline.
Trong ngôi trường vừa lòng của Ford Pinlớn (ở đâu, cũng chính vì các lỗ hổng kiến tạo, Pinto đã chịu đựng bật lửa trong một vụ va đụng vùng sau tác động), đưa ra quyết định của người sử dụng ko chế tạo thu hồi.
The aircraft was flying through a hailstorm for the last 32 seconds of its ill-fated flight when it was seemingly taken down by a wind shear, hit tree tops, impacted terrain in a swamp located 3.8 nautical miles (7.0 km; 4.4 mi) ahead of the runway threshold, broke up as it crash landed and burst into flames, leastamboom-boden.comng a path of debris & flaming fuel 100 feet (30 m) wide & 0.8 nautical miles (1.5 km; 0.92 mi) long.
Chiếc sản phẩm công nghệ cất cánh vẫn bay qua 1 trận bão Khủng mang lại 32 giây sau cùng của chuyến cất cánh rủi ro xấu của chính nó Khi nó được giống như bị kéo xuống do một cắt gió, thừa nhận ngọn gàng cây, địa hình ảnh hưởng trong một váy đầm lầy ở 3,8 hải lý (7,0 km; 4,4 mi) về phía trước ngưỡng đường sân bay, chia ly bởi nó sụp đổ xuốngbốc cháy, còn lại một con phố của các mảnh vụn và rực nguyên nhiên liệu rộng 100 feet (30 m) và rộng lớn 0,8 hải lý nhiều năm (1,5 km; 0,92 dặm).
The book adds: “The flames could also be seen as flowers that burst into bloom in the sunlight of the distamboom-boden.comne presence.”
Danh sách tróc nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *