a type of squash that is typically fat and round at one over, with pale brown skin & orange flesh

Bạn đang xem: Butternut squash là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ stamboom-boden.com.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một bí quyết lạc quan.


Generally, potatoes, butternut squash, raw papayas, bitter gourd, snake gourd and okra are cooked with the rice.
Generally, you get potatoes, butternut squash, raw papayas, bitter gourd, snake gourd and okra in the rice.
It is important for captive iguanas to lớn have sầu a variety of leafy greens along with fruits & vegetables such as turnip greens, collards, butternut squash, acorn squash, mango, & parsnip.
Các ý kiến của các ví dụ không diễn tả cách nhìn của các biên tập viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press tuyệt của các đơn vị trao giấy phép.
*

a family consisting of two parents và their children, but not including aunts, uncles, grandparents, etc.

Về câu hỏi này
*

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


Xem thêm:

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *