III. lấy một ví dụ về ma trận nghịch đảo

Xét những ma trận vuông thực, cung cấp 2 sau đây:Ta có: A.B = B.A = I2. Do đó: A, B là khả nghịch và A là nghịch hòn đảo của B; B là nghịch hòn đảo của AMa trận C ko khả nghịch bởi với tất cả ma trận vuông cung cấp 2 ta phần đông có:Nhận xét: Ma trận có tối thiểu 1 chiếc ko (hoặc cột không) rất nhiều ko khả nghịch.Để tính định thức với kiếm tìm ma trận nghịch hòn đảo của ma trận bậc n Lưu ý: dấu “–>” chỉ bước tiếp theo phải triển khai.

Bạn đang xem: Cách chơi ma trận trên máy tính

IV. Cách tính định thức, ma trận nghịch đảo bởi máy tính xách tay Casio Fx-570ES

1. Cách bấm ma trận bên trên máy vi tính casio fx-580vn

Nhấn Mode 6 (Matrix) –> Chọn 1( matA) –> Chọn matrix gồm số chiếc và cột tương xứng bắt buộc tính toán thù. Ví dụ: 1 – ma trận 3 loại 3 cột.Nhập kết quả vào bởi phím =,Sau khi nhập chấm dứt ma trận A, có thể nhập thêm ma trận B bằng cách: Nhấn Shift 4 (Matrix) –> 1 (Dim) –> 2 (MatB)Lập lại tương tự cho MatC.Ví dụ: Cho ma trận:
*
. Hãy nhập tài liệu ma trận vào laptop di động.
Hướng dẫn bí quyết bấm máyCách 1: Nhấn phím MODE →6( chọn MATRIX)Cách 2: Nhấn phím 1( lựa chọn ma trận A)Bước 3: Nhấn phím 1 (lựa chọn dạng ma trận 3 x 3)Cách 4: Nhập các hạng tử vào ma trận A vào laptop.

Xem thêm:

2. Tính định thức

Thao tác nlỗi sau để tính định thức mang đến MatA: Shift 4 (Matrix) –> 7 (Det) –> Shift 4 (Matrix) –> 3 (MatA) –> =Ví dụ: Tìm định thức của ma trận vuông
*
.Hướng dẫn bấm máyBước 1: Nhấn phím MODE →6( lựa chọn MATRIX)Bước 2: Nhấn phím 1( lựa chọn ma trận A)Cách 3: Nhấn phím 1 (chọn dạng ma trận 3 x 3). Nhập những hạng tử vào ma trận A vào máy vi tính. (như ví dụ 1)Cách 4: Nhấn phím AC→Shift→4→7 (lựa chọn phương pháp det)Cách 5: Nhấn phím Shift→4→3 (chọn ma trận A)

3. Tìm ma trận nghịch đảo

Thao tác nhỏng sau để kiếm tìm ma trận nghịch đảo của MatA: Shift 4 (Matrix) –> 3 (MatA) –> x-1 (x-1: là phím nghịch đảo của máy tính)Ví dụ: Tìm ma trận nghịch hòn đảo của ma trận
*
Hướng dẫn bnóng máyBước 1: Nhấn phím MODE →6( lựa chọn MATRIX)Cách 2: Nhấn phím 1( chọn ma trận A)Bước 3: Nhấn phím 1 (lựa chọn dạng ma trận 3 x 3). Nhập các hạng tử vào ma trận A vào máy vi tính. (như ví dụ 1)
Cách 4: Nhấn phím Shift→4→3 (chọn ma trận A)Bước 5: Nhấn phím x-1 (tính ma trận nghịch đảo A-1)Bước 6: Nhấn phím =

4. Cộng, trừ nhị ma trận

Ví dụ: Cho nhì ma trận
*
. Hãy tính các ma trận A + B; A - 2BHướng dẫn bnóng máyCách 1: Nhấn phím MODE →6( lựa chọn MATRIX)Cách 2: Nhấn phím 1( chọn ma trận A)Cách 3: Nhấn phím 1 (lựa chọn dạng ma trận 3 x 3). Nhập các hạng tử trong ma trận A vào máy tính. (nlỗi ví dụ 1)Cách 4: Nhấn phím Shift→4→1→2→∇→2 (nhập ma trận B size 3 x 3)Bước 5: Nhấn phím Shift→4→3 (lựa chọn ma trận A)Bước 6: Nhấn phím + hoặc - hoặc xBước 7: Nhấn phím Shift→4→4 (chọn ma trận B)Bước 8: Nhấn phím =

5. Giải phương thơm trình: AX = B

Thao tác theo quá trình trên nhằm tính: MatA –> x-1 –> x –> MatB để cho công dụng của X.Mua máy tính bỏ túi Casio FX-570nước ta Plus...................Trên đây stamboom-boden.com đang gửi trao chúng ta tư liệu Cách tính định thức, ma trận nghịch hòn đảo bằng máy vi tính Casio Fx-570ES. Hy vọng thông qua tài liệu này, những bạn sẽ nỗ lực thừa thế như thế nào là ma trận nghịch đảo, ví dụ về ma trận nghịch đảo và công việc tính ma trận nghịch hòn đảo bởi máy tính Casio Fx-570ES.Để tìm hiểu thêm các tư liệu ship hàng công việc tiếp thu kiến thức không giống, mời các bạn vào chuyên mục Học tập bên trên stamboom-boden.com nhé.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *