If you get goods on the cheap, you get them for a low price, often from someone you know who works in the company or business that produces them.

Bạn đang xem: Cheap là gì


 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ stamboom-boden.com.Học các tự bạn phải giao tiếp một bí quyết sáng sủa.

Xem thêm: Thành Ngữ Mỹ Thông Dụng: In The Dark Là Gì ? Dark Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh


If you describe the way a person is dressed as cheap, you mean that it is very obvious that they are trying to sexually attract other people.
After World War II, the US had cheap labor, cheap energy, cheap raw materials, cheap housing, cheap food, & cheap transportation.
The trùm is cheap – he’ll never buy a new truchồng if he can squeeze a few more miles out of the old one.
if you say that something does not come cheap, you mean that it is of good chất lượng và is therefore expensive:
if something is bought, done, or produced on the cheap, it is bought, etc. for less money than you would normally expect lớn pay, and is perhaps of poor quality:
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp loài chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *