Chi Phí Trực Tiếp Là Gì? Cách Tính Chi Phí Trực tiếp

Mỗi người chúng ta đều quen thuộc với thuật ngữ “chi phí” vì nó được sử dụng khá phổ biến. Trong thực tế, có nhiều cách để phân loại chi phí. Một trong số đó, chúng ta cần nhắc đến khái niệm “chi phí trực tiếp”.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn khái niệm “chi phí trực tiếp” và những kiến thức kế toán liên quan đến chi phí sản xuất chi tiết

1. Khái niệm Chi Phí Trực Tiếp là gì?

Khái niệm Chi phí trực tiếp

“Chi phí trực tiếp” (Direct Cost) là tổng chi phí của nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí lao động phát sinh để sản xuất một hàng hóa hoặc dịch vụ. Chi phí trực tiếp thường thay đổi tỷ lệ thuận với sản lượng.

Ví dụ về Chi phí trực tiếp:

“Chi phí trực tiếp” là chi phí liên quan đến các hoạt động hoặc dịch vụ mang lại lợi ích cho một dự án cụ thể, ví dụ như tiền lương của nhân viên dự án, chi phí đầu tư nguyên vật liệu, chi phí tiêu thụ nhiên liệu,…

2. Đặc điểm của Chi Phí Trực Tiếp

Chi phí trực tiếp thường là chi phí biến đổi, tuy nhiên có thể cũng là chi phí cố định.

Thông thường, tiền thuê được coi là chi phí chung, tuy nhiên, các doanh nghiệp có thể coi tiền thuê là một chi phí trực tiếp đối với các đơn vị sản xuất tại một cơ sở cụ thể.

> Tham khảo: Khóa Học Kế Toán Online – Tương Tác Trực Tiếp với Giảng Viên Kế Toán Trưởng đã có hơn 10 năm kinh nghiệm

3. Chi Phí Trực Tiếp Bao Gồm Những Gì?

Chi phí đầu tư nguyên vật liệu

  • Chi phí mua nguyên liệu, vật liệu và công cụ cần thiết để sản xuất một sản phẩm.

Tiền lương nhân viên, người lao động

  • Tiền lương mà một doanh nghiệp trả cho nhân viên khi họ làm việc. Đặc biệt là nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất và bán hàng.

Chi phí lưu trữ thông tin khách hàng, dữ liệu

  • Việc lưu trữ thông tin khách hàng và dữ liệu là rất quan trọng. Đặc biệt là đối với các công ty có sản phẩm dưới dạng phần mềm.

Chi phí vận chuyển sản phẩm

  • Đây là chi phí vận chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến tay khách hàng. Đặc biệt, chi phí vận chuyển cho các sản phẩm vật chất là rất lớn.

Ngoài các chi phí trên, còn có các chi phí trực tiếp khác phụ thuộc vào từng lĩnh vực kinh doanh.

4. Phương Pháp Xác Định Chi Phí Trực Tiếp

Phương pháp xác định chi phí trực tiếp

Bước 1: Xác định chi phí trực tiếp

Chi phí trực tiếp của bộ phận sản xuất bao gồm chi phí vật liệu và chi phí nhân công trực tiếp được xếp vào đối tượng chi phí để tính giá thành sản phẩm.

Bước 2: Xác định hoạt động

Tổng hợp chi phí theo nguồn gốc. Sau đó, xác định chi phí cho mỗi hoạt động.

Bước 3: Chọn tiêu chí phân bổ chi phí cho hoạt động.

Tiêu chí phân bổ yêu cầu khảo sát để xác định chi phí thực tế cho mỗi hoạt động, đảm bảo tính toán dễ dàng, tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Bước 4: Tính toán mức phân bổ chi phí

Chọn tiêu chí phân bổ cho từng sản phẩm hoặc dịch vụ dựa trên chi phí của từng nhóm hoạt động. Nếu hoạt động chỉ liên quan đến một loại sản phẩm, toàn bộ chi phí sẽ được chuyển cho đối tượng chi phí.

Nếu một hoạt động liên quan đến hai hoặc nhiều loại sản phẩm, thì hệ số phân bổ phải được tính toán và sau đó, chi phí sẽ được phân bổ cho từng hoạt động và từng loại sản phẩm cụ thể.

5. Phân Biệt Chi Phí Trực Tiếp và Chi Phí Gián Tiếp

– Chi phí trực tiếp áp dụng cho đối tượng trực tiếp và hoàn thành như vậy có khả năng tài chính. Chi phí trực tiếp là chi phí liên quan đến các hoạt động hoặc dịch vụ mang lại lợi ích cho một dự án cụ thể, chẳng hạn như tiền lương của nhân viên dự án và nguyên vật liệu cần thiết cho dự án.

Do có thể xác định dễ dàng các hoạt động tham gia vào dự án này, chi phí dự án thường được tính dựa trên các khoản mục cụ thể.

– Chi phí gián tiếp là chi phí không cần thiết phải liên quan trực tiếp đến một đối tượng cụ thể vì khó thực hiện về mặt tài chính.

Chi phí gián tiếp thường được gán cho một đối tượng dựa trên cơ sở nào đó, ví dụ như thuế, bảo hiểm, quản lý,… Chi phí gián tiếp là chi phí liên quan đến các hoạt động hoặc dịch vụ mang lại lợi ích cho nhiều dự án.

Lợi ích chính xác của chúng đối với các dự án cụ thể thường khó xác định hoặc không thể theo dõi, chẳng hạn như tiền lợi ích của giám đốc mang lại cho một dự án cụ thể sẽ khó xác định chính xác. Chi phí gián tiếp ít thay đổi theo sản lượng, đôi khi được coi là chi phí cố định.

6. Cách tính Chi Phí Trực Tiếp

Để tính toán chi phí trực tiếp một cách chính xác nhất, doanh nghiệp sử dụng công thức sau:

Tổng chi phí trực tiếp sản xuất sản phẩm = Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ + Chi phí sản xuất trong kỳ – Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ

Xem thêm:

  • Khái niệm và cách hạch toán Chi Phí Khác Tài Khoản 811
  • Chi Phí Bán Hàng: Định nghĩa và các thành phần
  • Lãi Vay: Khái niệm và cách hạch toán Lãi Vay
  • Cách xử lý Chi Phí không có hóa đơn

Bài viết trên đây cung cấp những thông tin căn bản về chi phí trực tiếp. Việc xác định chi phí trực tiếp sẽ giúp các quản lý doanh nghiệp kiểm soát chi phí tốt hơn và đưa ra các biện pháp cải tiến sản phẩm.

Đồng thời, việc sử dụng phương pháp xác định chi phí sản xuất hợp lý là cơ sở để các quản lý doanh nghiệp định giá cạnh tranh và linh hoạt. Từ đó, vị thế của công ty trên thị trường tiếp tục được cải thiện, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện nay.

Kế Toán Lê Ánh – Trung tâm đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công nhiều khóa học về nguyên lý kế toán, khóa học kế toán tổng hợp online/ offline, khóa học kế toán thuế chuyên sâu,… và hỗ trợ việc kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu bạn quan tâm đến các khóa học kế toán của Trung tâm Lê Ánh, vui lòng liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Cô Lê Ánh

Related Posts