a soldier who is specially trained to lớn make attacks on enemy areas that are very dangerous or difficult to lớn attack:

Bạn đang xem: Commando là gì

a small group of soldiers that are specially trained to lớn make attacks on enemy areas that are very dangerous or difficult khổng lồ attack:
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ stamboom-boden.com.Học những từ bạn cần giao tiếp một giải pháp đầy niềm tin.


a small group of soldiers trained khổng lồ make quiông chồng and often dangerous attacks inside enemy areas, or a thành viên of such a group:
They were therefore told to wait until the commando units had begun their activities, enabling them to lớn act under the pretext of stopping a coup attempt.
When they come inlớn service in 1966 they will be complementary lớn the commando ships và will increase our ability to mount amphibious operations.
For rapid reinforcement we need commandos, amphibious shipping, và aircraft carriers for cđại bại tư vấn.
There have sầu been a series of incidents, interference with communications & the acts of these commando raiders.
It is not the sort of minor military operation that can be dealt with by a marine commando or a naval task force.
On paper, it looks remarkably small—four carriers, two commando vessels, three cruisers and 52 frigates.
Các ý kiến của những ví dụ không miêu tả ý kiến của những biên tập viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press giỏi của các công ty cấp phép.

Xem thêm:

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *