(Giê-rê-mi 7:18, 31) Tại sao Giê-rê-ngươi lại lựa chọn con cò để dạy tín đồ Do Thái bất trung một bài học thiết thực?
Và muốn rằng hình hình ảnh nhỏ cò vẫn nói bạn luôn tỉnh giấc thức trước các phát triển thành thế nhân loại khắc ghi thời kỳ của chúng ta.

Bạn đang xem: Con cò tiếng anh là gì


Vì vậy, con cò khôn xiết phù hợp được sử dụng để gia công một bài học đích đáng mang lại dân Y-sơ-ra-ên ương ngạnh với bất trung.
Các Xì Trum còn áp dụng bé cò để đi con đường xa (nhỏng đi mang lại chỗ Johan cùng Pirlouit sống) giỏi cập nhật báo cáo nhân loại bên phía ngoài.
The Smurfs themselves use storks in order to lớn travel long distances, such as khổng lồ the kingdom where Johan và Pirlouit live, and keep up-to-date with events in the outside world.
(Ê-phê-sô 4:24, NW) Đúng, nhân giải pháp new giúp bọn họ trung thành với chủ, nhưng mà họ cũng rất có thể học tập được một bài học về việc trung thành với chủ tự bé cò.
(Ephesians 4:24) Yes, the new personality helps us lớn be loyal, but we can also learn a lesson about loyalty from the stork.
Đối với dân Y-sơ-ra-ên, nhỏ cò, cùng độc nhất là cò trắng, là một trong hình ảnh không còn xa lạ khi chúng di cư qua phần nhiều xứ đọng mà Kinh Thánh nói đến.
To the Israelites, the stork, & especially the trắng stork, was a familiar sight as it migrated through Bible lands.
Sau Lúc trú đông giữa những vùng ấm áp hơn, nhiều phần những bé cò, không còn năm này thanh lịch năm không giống, thường xuyên trsinh hoạt về thuộc một đội nhưng chúng đã có lần nghỉ ngơi trước đó.
After wintering in warmer regions, most storks return year after year, often to lớn the same nest that they have sầu used before.

Xem thêm:


125 quân đức nguyện ở trong sư đoàn bộ binc số 34 bởi vì Wenner Hedderich chỉ đạo, sẽ áp dụng lắp thêm bay Fieseler Fi 156 nhỏ cò (Störche) nhằm cho tới kim chỉ nam cùng mau lẹ xong xuôi trọng trách.
The offensive, carried out by 125 volunteers of the 34th Infantry Division under the comm& of Wenner Hedderich, achieved their missions by flying to their objectives using Fieseler Fi 156 Störche.
Quả thật, qua bản năng biểu lộ sự trung thành với chủ đối với bạn đời với dịu dàng chăm sóc chyên con, nhỏ cò sống xứng đáng với ý nghĩa sâu sắc của thương hiệu nó—“tín đồ trung thành”.
Indeed, by instinctively showing faithfulness to its lifelong mate and tender care for its young, the stork lives up to lớn the meaning of its name —“loyal one.”
Con nghĩ tất cả một con cò vẫn thả em bé nhỏ trước ô cửa, cùng một cái lỗ xuất hiện thêm trên tín đồ, máu me khắp địa điểm, chảy ra từ đầu, sau đó nhấn vào lỗ rốn, mẫu mông rơi ra,
Well, I think a stork, he drops it down, and then a hole goes in your body toàn thân, và there"s blood everywhere, coming out of your head, & then you push your belly button, và then your butt falls off,
Vào ngày 23 tháng tư năm 2012, bạn ta xác thực tía nhỏ cò quăm non đang nsống trên hòn đảo Savì chưng trực thuộc tỉnh giấc Niigata, đó là lần trước tiên loại chyên ổn này được ghi nhấn là đang nở trong thoải mái và tự nhiên sau 36 năm.
On April 23, 2012, it was confirmed that three crested ibis chicks had hatched on Sabởi Island in Niigata Prefecture, the first time chicks had hatched in the wild in Japan in 36 years.
Tuy nhiên, sau này còn có thông báo rằng một nhỏ cò chân ngỗng hải dương đã có team Nga moi lên từ lớp bùn lòng biển khơi với rằng đoạn video từ bỏ chuyến lặn cho biết bao gồm nhỏ tôm và giáp xác chân nhị nhiều loại không được xác minh.
However, it was later reported that a sea anemone had been scooped up from the seabed mud by the Russian team and that Clip footage from the dive sầu showed unidentified shrimps and amphipods.
Chúng ta sẽ nghe cách con cần sử dụng sông Nile nhằm tiêu diệt bầy rắn độc bọn họ dùng làm cản lại nhỏ lúc con bao vây đô thị Satía.
We have heard how you took ibis from the Nile khổng lồ destroy the venomous serpents used against you when you laid siege khổng lồ the đô thị of Sacha.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *