Nucleotide 6-frame translation-protein (blastx) This program compares the six-frame conceptual translation products of a nucleotide query sequence (both strands) against a protein sequence database.

Bạn đang xem: Conceptualization là gì


Nucleotide-protein 6-frame translation (blastx): Cmùi hương trình này so sánh các thành phầm biến đổi (trừu tượng) quý phái 6-form của một chuỗi nucleotide truy nã vấn (cả nhì dải) với cùng một đại lý dữ liệu chuỗi protein.
Sun"s political philosophy was conceptualized in 1897, first enunciated in Tokyo in 1905 và modified through the early 1920s.
Học tngày tiết thiết yếu trị của Tôn Dật Tiên hình thành từ thời điểm năm 1897, cùng đầu tiên được công bố tại Tokyo năm 1905, với được sửa đổi thêm các cho đến tận thời điểm đầu thập kỷ 19đôi mươi.
Often the URL construction by itself is not enough to identify the conceptual group lớn which you want to lớn assign content.
thường thì chỉ riêng rẽ cấu tạo URL sẽ không đủ nhằm xác định nhóm tư tưởng mà bạn có nhu cầu chỉ định văn bản.
Uncle Meat was originally developed as a part of No Commercial Potential, a project which spawned three other albums sharing a conceptual connection: We"re Only in It for the Money, Lumpy Gravy và Cruising with Ruben và the Jets.
Uncle Meat ban đầu được cách tân và phát triển như một trong những phần của No Commercial Potential, một dự án vẫn hiện ra tía album khác: We"re Only in It for the Money, Lumpy Gravy với Cruising with Ruben & the Jets.
We live in a world shaped by food, và if we realize that, we can use food as a really powerful tool -- a conceptual tool, thiết kế tool, khổng lồ shape the world differently.
Chúng ta sinh sống vào một thế giới bởi thực phđộ ẩm đánh giá, và trường hợp ta nhận ra rằng, rất có thể áp dụng thực phẩm như một điều khoản thực sự gia thế -- một cơ chế khái niệm, nguyên tắc kiến tạo, để đánh giá thế giới không giống đi.
Conceptually, it"s quite simple: tuberculin (also called purified protein derivative sầu or PPD) is a standardised dead extract of cultured TB, injected into the skin khổng lồ measure the person"s immune response lớn the bacteria.
Về mặt khái niệm, nó tương đối solo giản: lao tố (còn được gọi là dẫn xuất protein tinch khiết hoặc PPD) là một trong những hóa học triết xuất sẽ bị tiêu diệt tiêu chuẩn của vi khuẩn lao được ghép vào da nhằm đo làm phản ứng miễn dịch của tín đồ cùng với vi khuẩn.
Phenyl compounds are derived from benzene (C6H6), at least conceptually & often in terms of their production.
Hợp chất phenyl có nguồn gốc tự benzene (C6H6), ít nhất về khái niệm cùng thường xuyên là về lĩnh vực sản xuất.
The first issue of the group"s journal, Art-Language, was published in November 1969 in Chipping Norton in Engl&, & was an important influence on conceptual art in the United States & the United Kingdom.
Số thứ nhất của tạp chí của tập thể nhóm, Art-Language, được xuất bản trong tháng 1một năm 1969 trên tờ Chipping Norton làm việc Anh với là 1 ảnh hưởng quan trọng đặc biệt so với nghệ thuật khái niệm ở Hoa Kỳ, Úc với Vương quốc Liên hiệp Anh.
Luồng điện đó đi tới sản phẩm công nghệ bậc tiếp theo sau, với phần nhiều lớp này được thu xếp thành phần nhiều cấp độ dựa trên mức độ khái niệm.
Wish You Were Here is Floyd"s second album with a conceptual theme written entirely by Roger Waters.
Wish You Were Here là album thiết bị nhì của Pink Floyd cơ mà từ chủ đề cho tới nội dung phần nhiều được Waters dàn dựng tổng thể.
A very different approach lớn conceptualizing bargaining is as co-construction of a social narrative, where narrative, rather than economic xúc tích drives the outcome.

Xem thêm:


Một biện pháp tiếp cận khôn xiết khác nhau để khái niệm hóa hội đàm là thuộc kiến tạo một mẩu truyện buôn bản hội, trong số đó việc trần thuật, nắm bởi vì ngắn gọn xúc tích kinh tế dẫn đến công dụng.
The experiences and lessons from the ACPhường. contributed to the conceptualization of the Agricultural Restructuring Plan submitted by the Minister of Agriculture và Rural Development & approved by the Prime Minister in 2013.
Kinc nghiệm với bài học từ bỏ ACP.. vẫn góp thêm phần xuất hiện đề án Tái Cơ cấu Ngành Nông nghiệp của Sở Nông nghiệp cùng Phát triển Nông thôn. Kế hoạch này đã được Thủ tướng tá phê phê duyệt năm 2013.
The feasibility study & conceptual planning of the construction of Tehran"s subway system were started in the 1970s.
Nghiên cứu giúp khả thi cùng lập chiến lược khái niệm kiến tạo khối hệ thống tàu năng lượng điện ngầm của Tehran được ban đầu vào trong những năm 1970.
Students of Communications Design are often Illustrators, Graphic Designers, Web designers, Advertising artists, Animators, Video Editors or Motion graphic artists, or even printmakers and conceptual artists.
Sinh viên Thiết kế Truyền thường thì là Illustrators, Thiết kế trang bị hoạ, Thiết kế Web, Quảng cáo nghệ sĩ, Hoạt hình, Biên tập Video hoặc Nghệ sĩ đồ vật hoạ chuyển động, hoặc thậm chí các đơn vị in với các nghệ sỹ về khái niệm.
MATLAB is often used at the research or prototyping stage because of its intuitive sầu programming, graphical & debugging tools, but C++/Fortran are preferred for conceptually simple but high computational-cost applications where MATLAB is too slow; Pybé nhỏ is increasingly used due to lớn its simplithành phố & large standard library.
MATLAB hay được thực hiện sinh sống tiến độ phân tích hoặc tạo ra mẫu bởi vì lập trình tốt những vẻ ngoài đồ gia dụng hoạ và gỡ lỗi trực quan tiền, nhưng mà C ++ / Fortran được mếm mộ cho những áp dụng đơn giản và dễ dàng tuy nhiên chi phí tính toán cao, địa điểm MATLAB vượt chậm; Pythuôn ngày dần được sử dụng vị sự đơn giản của chính nó và thư viện chuẩn béo.
Johnson emphasizes "the necessity of investigating a system"s value structure & its problems in order lớn conceptualize the revolutionary situation in any meaningful way".
Johnson nhấn mạnh vấn đề "sự cần thiết buộc phải điều tra cấu tạo quý hiếm của một khối hệ thống cùng các vụ việc của nó nhằm định nghĩa hóa tình hình phương pháp mạng theo ngẫu nhiên bí quyết gồm ý nghĩa nào".
Sometimes such information about personality characteristics is helpful in arriving at a differential diagnosis, if the alternative sầu diagnoses being considered have sầu been well conceptualized with respect to lớn specific or defining personality characteristics".
Thông thường báo cáo về Điểm lưu ý nhân bí quyết là có ích khi đến chẩn đân oán khác nhau - differential diagnosis, nếu như chẩn đân oán thay thế sửa chữa được xem là đã có được khái niệm xuất sắc về các điểm lưu ý nhân phương pháp cụ thể hoặc xác định".
From this pressing dem& from citizens và investors, the World Bank in Vietphái nam has studied và recently announced a publication named "Compulsory lvà acquisition và voluntary l& conversion in Vietnam: The conceptual approach, l& valuation and grievance redress mechanisms”.
Từ hầu hết tận hưởng bao tay này trường đoản cú phía bạn dân với công ty chi tiêu, Ngân sản phẩm Thế giới đã phân tích trong vô số nhiều năm qua với vừa công bố ấn phđộ ẩm “Cơ chế Nhà nước tịch thu đất và di chuyển khu đất đai từ nguyện làm việc Việt Nam: Phương pháp tiếp cận, định giá đất nền với giải quyết và xử lý khiếu nài của dân”.
This re-conceptualization occurred in part, Duffin argues, because prior lớn stethoscopes, there were no non-lethal instruments for exploring internal anatomy.
Việc tái tư tưởng này xẩy ra 1 phần, Duffin lập luận, cũng chính vì trước ống nghe, không có biện pháp không gây chết bạn để tò mò phẫu thuật nội tạng.
To make a user-friendly system, the system must have sầu conceptual integrity, which can only be achieved by separating architecture from implementation.
Để tạo ra một khối hệ thống thân thiện cùng với người tiêu dùng, một khối hệ thống bắt buộc có một nhận thức trọn vẹn, điều chỉ rất có thể có được bằng phương pháp bóc tách biệt kiến trúc khỏi bài toán thực hiện.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *