Quý khách hàng sẽ coi phiên bản rút ít gọn của tài liệu. Xem cùng tải ngay lập tức bản đầy đủ của tư liệu tại phía trên (101.27 KB, 5 trang )


Bạn đang xem: Công thức tính chu vi đáy hình hộp chữ nhật

Hình vuông1.Tính chất: Hình vuông là tứ đọng giác tất cả 4 góc vuông, 4 cạnh lâu năm cân nhau.Cạnh kí hiệu là a a 2.Tính chu vi: Muốn tính chu vi hình vuông vắn, ta mang số đo một cạnh nhân với 4. CTTQ: P = a x 4Muốn kiếm tìm một cạnh hình vuông, ta mang chu vi phân chia đến 4. a = P : 43. Tính diện tích: Muốn tính diện tích hình vuông , ta lấy số đo một cạnh nhân với thiết yếu nó.CTTQ: S = a x a• Muốn tìm 1 cạnh hình vuông vắn, ta search coi một vài như thế nào đó nhân cùng với chủ yếu nó bằng diện tích, thì đó là cạnh.• VD: Cho diện tích hình vuông là 25 mét vuông. Tìm cạnh của hình vuông đó. Giải Ta gồm 25 = 5 x 5; vậy cạnh hình vuông vắn là 5m Hình chữ nhật1.Tính chất: Hình chữ nhật là tứ đọng giác có 4 góc vuông,2 chiều dài đều nhau, 2chiều rộng lớn đều bằng nhau. Kí hiệu chiều dài là a, chiều rộng là b A2.Tính chu vi: Muốn nắn tính chu vi hình chữ nhật, ta đem số đo chiều dài cộng số đo chiều rộng lớn (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2. CTTQ: P. = ( a + b ) x 2*Muốn nắn tìm chiều lâu năm, ta lấy chu vi chia cho 2 rồi trừ đi chiều rộng a = P : 2 - b• Muốn nắn tìm kiếm chiều rộng lớn, ta đem chu vi chia mang đến 2 rồi trừ đi chiều nhiều năm. b = Phường : 2 - a3.Tính diện tích S: Muốn tính diện tích hình chữ nhật , ta rước số đo chiều nhiều năm nhân với số đo chiều rộng (thuộc đơn vị chức năng đo). CTTQ: S = a x b• Muốn nắn kiếm tìm chiều nhiều năm, ta đem diện tích phân tách đến chiều rộng. a = S : b
• Muốn nắn search chiều rộng, ta đem diện tích S phân chia đến chiều dài. b = S : aHình bình hành 1.Tính chất: Hình bình hành có nhị cặp cạnh đối diện tuy nhiên tuy vậy và bằng nhau.Kí hiệu: Đáy là a, chiều cao là h2.Tính chu vi: Chu vi hình bình hành là tổng độ nhiều năm của 4 cạnh 3.Tính diện tích S: Muốn nắn tính diện tích hình bình hành, ta mang độ nhiều năm đáy nhân với độ cao (thuộc đơn vị chức năng đo) CTTQ: S = a x h • Muốn nắn tra cứu độ lâu năm đáy, ta đem diện tích S phân tách đến độ cao. h a = S : b• Muốn tìm kiếm chiều rộng lớn, ta mang diện tích S phân chia mang lại chiều dài. b = S : aHình thoi1.Tính chất: Hình thoi bao gồm hai cặp cạnh đối diện tuy vậy tuy nhiên cùng tứ cạnh đều bằng nhau Hình thoi tất cả hai tuyến đường chéo cánh vuông góc với nhau và giảm nhau trên trung điểm của từng mặt đường. Kí hiệu hai đường chéo là m và n2.Tính chu vi: Muốn nắn tính chu vi hình thoi, ta lấy số đo một cạnh nhân cùng với 4.3.Tính diện tích: Diện tích hình thoi bằng tích của độ nhiều năm hai đường chéo cánh phân tách cho 2 (thuộc đơn vị chức năng đo). S = 2mxnHình thang1.Tính chất: Hình thang gồm một cặp cạnh đối diện tuy vậy tuy vậy.
- Chiều cao: là đoạn thẳng chính giữa nhị đáy cùng vuông góc với hai lòng. Kí hiệu: đáy phệ là a, lòng nhỏ là b, chiều cao là h2.Tính diện tích: Muốn tính diện tích S hình thang ta mang tổng độ lâu năm nhì lòng nhân với độ cao ( thuộc đơn vị chức năng đo) rồi phân chia đến 2. S = ( a + b ) x h : 2Hoặc: Muốn nắn tính diện tích S hình thang ta đem mức độ vừa phải cùng hai đáy nhân với chiều cao. S = 2a b+ x h - Tính tổng nhì đáy: Ta rước diện tích S nhân cùng với 2 rồi phân tách mang lại chiều cao. ( a + b ) = S x 2 : h- Tính trung bình cùng nhì đáy: Ta đem diện tích phân tách mang lại độ cao. 2a b+ = S : h - Tính độ dài lòng lớn: Ta lấy diện tích S nhân cùng với 2, phân chia mang đến độ cao rồi trừ đi độ nhiều năm đáy nhỏ bé. a = S x 2 : h - b- Tính độ nhiều năm lòng bé: Ta rước diện tích S nhân cùng với 2, phân tách cho độ cao rồi trừ đi độ dài đáy phệ. b = S x 2 : h - a- Tính chiều cao: Ta đem diện tích S nhân với 2 rồi chia mang lại tổng độ nhiều năm nhị lòng. h = S x 2 : ( a + b )hoặc: Tính chiều cao: Ta mang diện tích phân chia đến trung bình cộng của nhì lòng. h = S : 2a b+ h
drHình tam giác1.Tính chất: Hình tam giác tất cả cha cạnh, 3 góc, 3 đỉnh.- Chiều cao là đoạn trực tiếp hạ trường đoản cú đỉnh vuông góc với cạnh đối lập.Kí hiệu lòng là a, độ cao là h2.Tính chu vi: Chu vi hình tam giác là tổng độ nhiều năm của 3 cạnh.3.Tính diện tích S: Muốn tính diện tích S hình tam giác ta lấy độ nhiều năm lòng nhân cùng với chiều cao ( thuộc đơn vị chức năng đo) rồi chia cho 2. S = a x h : 2- Tính cạnh đáy: Ta rước diện tích nhân với 2 rồi phân tách mang lại chiều cao. a = S x 2 : h- Tính chiều cao: Ta lấy diện tích nhân với 2 rồi phân chia cho cạnh lòng. h = S x 2 : aHình tròn 1.Tính chất: Hình tròn bao gồm toàn bộ những nửa đường kính đều bằng nhau.-Đường phủ quanh hình tròn trụ call là con đường tròn.-Điểm vị trí trung tâm hình tròn trụ là trọng tâm.-Đoạn thẳng nối tâm với 1 điểm trên phố tròn điện thoại tư vấn là nửa đường kính. Ki hiệu là r-Đoạn thẳng đi qua tâm với nối nhì điểm của mặt đường tròn Call là 2 lần bán kính. Đường kính gấp đôi lần bán kính. Kí hiệu là d2.Tính chu vi: Muốn nắn tính chu vi hình tròn ta mang 2 lần bán kính nhân cùng với số 3,14. C = d x 3,14Hoặc ta mang nửa đường kính nhân 2 rồi nhân với số 3,14. C = r x 2 x 3,14- Tính đường kính: ta rước chu vi phân chia mang đến số 3,14 d = C : 3,14- Tính phân phối kính: ta đem chu vi phân chia cho 2 rồi chia mang lại số 3,14 r = C : 2 : 3,14 ( Tính ra nháp: r = C : 6,28 )3.Tính diện tích S: Muốn tính diện tích S hình tròn trụ ta lấy nửa đường kính nhân cùng với nửa đường kính rồi nhân với số 3,14.
S = r x r x 3,14- Biết diện tích S, muốn kiếm tìm nửa đường kính, ta làm nhỏng sau: Lấy diện tích S phân chia mang đến số 3,14 để search tích của hai bán kính rồi tìm kiếm coi số nào kia nhân cùng với thiết yếu nó bởi tích đó thì đó là bán kính hình trụ.VD: Cho diện tích một hình tròn bởi 28,26 cmét vuông.Tìm bán kính hình trụ kia.GiảiTích nhị nửa đường kính hình tròn là:28,26 : 3,14 = 9 (cm2)Vì 9 = 3 x 3 buộc phải nửa đường kính hình trụ là 3cmHình vỏ hộp chữ nhật1.Tính chất: Hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm 6 mặt,Hai dưới đáy cùng bốn khía cạnh mặt.- Có 8 đỉnh, 12 cạnh- Có bố kích thước: chiều dài (a), chiều rộng(b), chiều cao(c). 2.Tính diện tích xung quanh: Muốn nắn tính diện tích S bao bọc hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy chu vi lòng nhân cùng với độ cao ( cùng một đơn vị đo ). Sxq = P(đáy) x c Hoặc: Sxq = ( a + b ) x 2 x c - Muốn nắn tìm kiếm chu vi đáy, ta đem diện tích bao bọc phân tách đến độ cao. P(đáy) = Sxq : c - Muốn nắn tìm kiếm độ cao, ta mang diện tích bao phủ chia mang lại chu vi đáy c = Sxq : P(đáy) - Muốn nắn tra cứu tổng nhị đáy, ta đem diện tích xung quanh phân chia cho 2 rồi phân chia mang đến độ cao. ( a + b ) = Sxq : 2 : h - Muốn nắn tra cứu chiều nhiều năm, ta rước diện tích bao bọc chia mang lại 2, phân tách cho chiều cao rồi trừ đi
chiều rộng lớn. a = Sxq : 2 : c - b- Muốn search chiều rộng lớn, ta rước diện tích xung quanh chia cho 2, chia mang đến chiều cao rồi trừ đi chiều dài. b = Sxq : 2 : c - a 3.Tính diện tích toàn phần: Muốn tính diện tích S toàn phần hình hộp chữ nhật ta đem diện tích bao bọc cùng diện tích hai lòng. Stp = Sxq + S(2đáy)Hoặc: Stp = (a + b ) x 2 x c + a x b x 2- Muốn nắn tìm diện tích S lòng ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng. S(đáy) = a x b- Muốn nắn tìm chiều dài, ta mang diện tích lòng phân tách mang đến chiều rộng. a = S(đáy) : b - Muốn nắn kiếm tìm chiều rộng, ta lấy diện tích đáy phân tách đến chiều dài. b = S(đáy) : a4.Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật: ta đem chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (và một đơn vị chức năng đo ). V = a x b x c- Muốn nắn tìm kiếm chiều lâu năm, ta mang thể tích phân chia mang đến chiều rộng rồi phân chia tiếp mang lại độ cao. a = V : b : c- Muốn tra cứu chiều rộng lớn, ta rước thể tích phân tách mang đến chiều dài rồi phân chia tiếp cho chiều cao. b = V : a : c- Muốn nắn tìm chiều cao, ta đem thể tích phân chia đến chiều dài rồi chia tiếp cho chiều rộng lớn. c = V : a : bhoặc mang thể tích chia mang lại diện tích S đáy c = V : S(đáy) Hình lập phương1.Tính chất: Hình lập phương thơm tất cả 6 khía cạnh là những hình vuông đều bằng nhau.- Có 8 đỉnh, 12 cạnh nhiều năm đều nhau.
Kí hiệu cạnh là a 2.Tính diện tích xung quanh: Muốn tính diện tích S bao phủ hình lập phương ta đem diện tích S một khía cạnh nhân với 4 Sxq = S(1 mặt) x 4 3.Tính diện tích S toàn phần: Muốn nắn tính diện tích toàn phần hình lập phương thơm ta lấy diện tích một khía cạnh nhân cùng với 6. Stp = S(1 mặt) x 6 Muốn kiếm tìm diện tích S một khía cạnh ta lấydiện tích S bao bọc chia mang lại 4 hoặc diện tích toàn phần chia cho 6. S(1 mặt) = Sxq : 4 Hoặc: S(1 mặt) = Stp : 6- Muốn nắn search 1 cạnh hình lập pmùi hương, ta kiếm tìm coi một vài nào kia nhân với thiết yếu nó bởi diệntích một khía cạnh, thì sẽ là cạnh.- VD: Cho diện tích S một mặt là 25 m2. Tìm cạnh của hình lập pmùi hương kia. Giải Ta gồm 25 = 5 x 5; vậy cạnh hình lập phương là 5m 4.Tính thể tích hình lập phương: ta rước cạnh nhân với cạnh rồi nhân cùng với cạnh. V = a x a x aMuốn kiếm tìm 1 cạnh hình lập phương thơm, ta search xem một trong những làm sao kia nhân cùng với bao gồm nó rồi nhân tiếp cùng với nó bởi thể tích, thì sẽ là cạnh.VD: Cho thể tích là 125 mét vuông. Tìm cạnh của hình lập phương thơm đó. Giải Ta có 25 = 5 x 5 x 5 ; vậy cạnh hình lập phương thơm là 5m


Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Usage Là Gì ? Usage Là Gì

Tài liệu liên quan


*
công thức tính diện tích S thể tích 2 16 98
*
cong thuc tinh dien tich 1 3 13
*
đổi mới phương pháp dạy dỗ học có mặt tư tưởng với gây ra phương pháp tính diện tích S các hình mang lại học sinh lớp 3 12 3 3
*
Công thức tính diện tích S tam giác 2 4 11
*
bí quyết tính diện tích , thể tích những hình cơ bản 1 11 78
*
skkn trả lời học viên thao tác bên trên mô hình để có mặt luật lệ, phương pháp tính diện tích vào cmùi hương hình học tập lớp 5 14 1 0
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *