Thặng dư là gì? Đặc điểm, nguyên nhân xảy ra và kết quả?

Từ “thặng dư” đã trở thành một thuật ngữ phổ biến và được sử dụng để mô tả tình trạng khi số lượng tài sản hoặc tài nguyên vượt quá mức sử dụng hiệu quả. Hiện tượng thặng dư xảy ra khi sản lượng và nhu cầu cho một sản phẩm không còn đồng bộ với nhau hoặc khi một số cá nhân hoặc tổ chức sẵn lòng chi trả nhiều tiền hơn cho một sản phẩm so với những người khác. Tuy nhiên, nhiều chủ thể vẫn chưa hiểu rõ về khái niệm thặng dư.

1. Khái niệm thặng dư là gì?

Thặng dư là thuật ngữ được sử dụng để mô tả tình trạng khi số lượng tài sản hoặc tài nguyên vượt quá mức sử dụng hiệu quả.

Thặng dư có thể áp dụng cho nhiều hạng mục khác nhau, bao gồm thu nhập, lợi nhuận, vốn và hàng hóa.

Trong lĩnh vực quản lý hàng tồn kho, thặng dư được sử dụng để mô tả những sản phẩm vẫn còn tồn đọng trên kệ và không được tiêu thụ.

Trong lĩnh vực ngân sách, thặng dư xảy ra khi thu nhập vượt quá chi phí. Thặng dư ngân sách cũng có thể ám chỉ tình trạng khi khoản thuế thu được vượt quá các chương trình tài trợ của chính phủ.

Trong tiếng Anh, “thặng dư” được dịch là “Surplus”.

2. Đặc điểm của thặng dư:

Tuy thặng dư không phải lúc nào cũng là một tình trạng mong muốn.

Ví dụ cụ thể, khi một nhà sản xuất dự kiến nhu cầu tương lai cho một sản phẩm vượt quá mức cần thiết, đồng nghĩa với việc sản xuất quá nhiều đơn vị sản phẩm không thể tiêu thụ được, dẫn đến tình trạng thặng dư hàng hóa và gây tổn thất tài chính hàng quý hoặc hàng năm.

Sự dư thừa của hàng hóa dễ hỏng, chẳng hạn như ngũ cốc, có thể gây ra tổn thất vĩnh viễn vì không thể tiêu thụ.

Thặng dư kinh tế:

Có hai loại thặng dư kinh tế: thặng dư tiêu dùng (Consumer surplus) và thặng dư sản xuất (Producer surplus).

– Thặng dư tiêu dùng là sự đo lường về lợi ích của người tiêu dùng và xảy ra khi giá mà người tiêu dùng phải trả cho một sản phẩm hoặc dịch vụ thấp hơn so với giá mà họ sẵn lòng trả.

Ví dụ, trong một cuộc đấu giá tranh, người mua có giới hạn giá mà họ sẵn lòng trả. Thặng dư tiêu dùng xảy ra khi người mua mua tranh với giá thấp hơn giới hạn giá tối đa.

Trong trường hợp khác, giả sử giá xăng giảm khiến giá xăng giảm xuống dưới giá mà tài xế đã quen chấp nhận. Thặng dư tiêu dùng của người tiêu dùng xảy ra trong trường hợp này.

– Thặng dư sản xuất là sự chênh lệch giữa tổng doanh thu nhận được từ việc bán một lượng hàng hóa nhất định và tổng chi phí thay đổi để sản xuất số hàng hóa đó.

Tổng chi phí thay đổi được đo bằng diện tích dưới đường cung. Đường cung là mức giá thấp nhất mà người bán sẽ chấp nhận để bán thêm một đơn vị hàng hóa. Đây là chi phí sản xuất đơn vị tiếp theo, được gọi là chi phí cận biên.

Thặng dư sản xuất xảy ra khi hàng hóa được bán với giá cao hơn giá thấp nhất mà nhà sản xuất sẵn lòng bán.

Ví dụ, trong một cuộc đấu giá tranh, nếu người buôn đặt giá mở cửa ở mức giá thấp nhất, họ có thể bán tranh với giá cao hơn, vượt xa giá mở cửa tối thiểu. Khi đó, thặng dư sản xuất của người bán xảy ra.

Quy luật thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất loại trừ nhau, vì cái này mang lại lợi ích cho cái kia.

3. Nguyên nhân gây ra thặng dư:

Hiện tượng thặng dư xảy ra khi số lượng cung và cầu sản phẩm không đồng bộ hoặc khi một số người sẵn lòng chi trả nhiều tiền hơn cho một sản phẩm so với những người khác.

Ví dụ, trong giả thiết có một giá cố định cho một loại búp bê nổi tiếng mà mọi người đều nhất trí và sẵn lòng trả tiền, thì thặng dư hoặc thiếu hụt sẽ không xảy ra.

Tuy nhiên, điều này rất hiếm khi xảy ra trong thực tế vì mỗi người và doanh nghiệp có ngưỡng giá khác nhau cho việc mua và bán.

Các chủ thể, như các nhà sản xuất, liên tục cạnh tranh với nhau để tạo ra nhiều sản phẩm tốt hơn với giá tốt nhất. Nếu nhu cầu tăng đột ngột, nhà sản xuất đưa ra giá thấp nhất có thể để đáp ứng hết cung cầu, điều này có xu hướng đẩy giá chung trên thị trường và gây ra thặng dư sản xuất.

Ngược lại, khi giá giảm và cung cao nhưng không có đủ nhu cầu, điều này dẫn đến thặng dư tiêu dùng.

Thặng dư thường xảy ra khi chi phí ban đầu của một sản phẩm được đặt quá cao và không có người sẵn lòng mua với giá đó. Trong trường hợp như vậy, các doanh nghiệp thường bán sản phẩm với giá thấp hơn dự kiến ban đầu để tiết kiệm trong kho hàng.

4. Kết quả của thặng dư:

Hiện tượng thặng dư gây ra sự mất cân bằng giữa cung và cầu của sản phẩm trên thị trường. Sự mất cân bằng này dẫn đến việc sản phẩm không được phân phối một cách hiệu quả. Tuy nhiên, chu kỳ thặng dư và thiếu hụt sẽ tự điều chỉnh.

Đôi khi, để khắc phục sự mất cân bằng này, chính phủ tham gia và áp dụng mức giá tối thiểu (Price floor) – đây là mức giá tối thiểu mà hàng hóa phải được bán. Mức giá áp dụng sẽ cao hơn giá mà người tiêu dùng dự định trả, nhưng mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đôi khi can thiệp của chính phủ vào hiện tượng thặng dư không cần thiết, vì sự mất cân bằng trong thặng dư có xu hướng tự điều chỉnh.

Khi người sản xuất có cung dư thừa, họ phải bán sản phẩm với giá thấp hơn. Điều này dẫn đến nhiều người tiêu dùng mua sản phẩm vì giá rẻ. Điều này gây ra thiếu hụt cung nếu người sản xuất không thể đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Thiếu hụt cung làm tăng giá trở lại, khiến người tiêu dùng quay lưng vì giá cao, và chu kỳ tiếp tục.

5. Quy luật giá trị thặng dư:

Khái niệm quy luật giá trị thặng dư:

Quy luật giá trị thặng dư trong tiếng Anh được gọi là “Surplus value theory”.

Quy luật giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản, vì nó quyết định bản chất của nền sản xuất tư bản, chi phối mọi mặt đời sống kinh tế của xã hội tư bản.

Không có sản xuất giá trị thặng dư thì không có chủ nghĩa tư bản. Theo Karl Marx, sản xuất giá trị thặng dư là quy luật tuyệt đối của hình thức sản xuất tư bản.

Nội dung của quy luật giá trị thặng dư là sản xuất ngày càng nhiều giá trị thặng dư bằng cách khai thác lao động.

Việc sản xuất ngày càng nhiều giá trị thặng dư là mục đích và động lực thường xuyên của nền sản xuất tư bản, là yếu tố đảm bảo sự tồn tại và thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

Ngoài ra, quy luật giá trị thặng dư là nguồn gốc của mâu thuẫn cơ bản của xã hội tư bản: mâu thuẫn giữa tư bản và lao động, mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhân.

Quy luật giá trị thặng dư đứng đằng sau sự cạnh tranh của chủ nghĩa tư bản. Với mục đích thu được ngày càng nhiều giá trị thặng dư, các tư bản cạnh tranh với nhau, tiêu diệt lẫn nhau để có được quy mô và tỷ suất giá trị thặng dư lớn hơn.

Để tăng cường giá trị thặng dư, các tư bản áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cải tiến sản xuất.

Điều này sẽ thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ, nền sản xuất có tính chất xã hội hóa ngày càng cao, mâu thuẫn giữa tính chất xã hội của sản xuất và hình thức chiếm hữu tư nhân tư bản ngày càng gay gắt.

Tất cả những yếu tố đó đã đưa xã hội tư bản đến chỗ phủ định chính mình.

Related Posts