quanh co·cong queo·còng·có ngáng ở ở trên·khoăm·không thật thà·khúc khuỷu·lươn lẹo·oằn·vặn vẹo·xoắn
+ 5 Every valley must be filled up, and every mountain and hill leveled; the crooked ways must become straight, and the rough ways smooth; 6 and all flesh* will see the salvation of God.’”
+ 5 Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải san cho bằng, đường quanh co phải sửa cho thẳng, đường gồ ghề phải làm cho phẳng; 6 và hết thảy loài người* sẽ thấy sự cứu rỗi* của Đức Chúa Trời’”.

Bạn đang xem: Crooked là gì


26 Looking toward that time, Isaiah prophesies: “In that day Jehovah, with his hard and great and strong sword, will turn his attention to Lestamboom-boden.comathan, the gliding serpent, even to Lestamboom-boden.comathan, the crooked serpent, and he will certainly kill the sea monster that is in the sea.”
26 Hướng tới thời điểm đó, Ê-sai tiên tri: “Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ dùng gươm cứng, lớn, và mạnh mà phạt lê-stamboom-boden.com-a-than, là con rắn lẹ-làng, phạt lê-stamboom-boden.com-a-than, là con rắn cong-queo; và Ngài sẽ giết con vật lớn dưới biển”.
Quận Wheeler được thành lập ngày 17 tháng 2 năm 1899 từ những phần đất của các quận Grant, Gilliam và Crook.
I have a dream that one day every valley shall be exalted , and every hill and mountain shall be made low , the rough places will be made plain , and the crooked places will be made straight ; " and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together . "
Tôi ước mơ một ngày kia mọi thung lũng đều được nâng lên , mọi đồi núi đều được san bằng , những nơi gồ ghề sẽ thành bằng phẳng và những nơi cong vẹo sẽ thành thẳng tắp ; " và stamboom-boden.comnh quang của Chúa sẽ hiện ra và tất cả mọi người sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng " .
In other departments of physics may be mentioned his paper on the conduction of heat in crystals (1851) and his inquiries in connection with Crookes radiometer; his explanation of the light border frequently noticed in photographs just outside the outline of a dark body seen against the sky (1882); and, still later, his theory of the x-rays, which he suggested might be transverse waves travelling as innumerable solitary waves, not in regular trains.

Xem thêm:


Trong các ngành vật lý khác ông được biết đến với các bài báo về quá trình truyền nhiệt trong các tinh thể (1851) và các nghiên cứu của ông liên quan đến dụng cụ đo bức xạ Crookes; giải thích của ông về biên sáng thường thấy trong các bức ảnh bên ngoài rìa của một vật tối được nhìn trên nền trời (1883); và, sau này, là lý thuyết của ông về tia X, mà ông đề nghị là có thể là các sóng ngang truyền đi như là vô số sóng đơn độc, chứ không phải là chuỗi như thông thường.
Likewise, /ʟ̝/ has only two dictionary entries: /náʟ̝dut/ ("blue; unripe") and /k͡ʟ̝̊ʼéʟ̝dut/ ("crooked, curved").
Tương tự, /ʟ̝/ chỉ có trong hai mục từ điển: /náʟ̝dut/ ("non, chưa chín") và /k͡ʟ̝̊ʼéʟ̝dut/ ("cong").
13 Hãy xem công stamboom-boden.comệc của Đức Chúa Trời, vì những gì ngài đã bẻ cong thì ai có thể làm thẳng lại được?
Mackenzie Crook as Ragetti: A pirate aboard the Black Pearl, Pintel"s buddy, with a wooden eye that never seems to stay in place.
Mackenzie Crook trong vai Ragetti: là hải tặc trên tàu Ngọc Trai Đen, bạn của Pintel, với con mắt gỗ giả hay bị rớt ra.
b) Giờ đây, làm thế nào dân sự của Đức Giê-hô-va đối phó với “dòng-dõi hung-ác ngang-nghịch”?
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *