a warrior who engages in a holy war; "the Crusaders tried to recapture the Holy Land from the Muslims"
Following the Italian invasion of Abyssinia in August 1935, Crusader was sent with the rest of her flotilla lớn reinforce the Mediterranean Fleet the following month.

Bạn đang xem: Crusader là gì


Sau khi Ý xâm chiếm Abyssinia vào tháng 8 năm 1935, Crusader cùng với đưa ra hạm đội được gửi đi tăng tốc mang lại Hạm team Địa Trung Hải hồi tháng tiếp sau.
He did not press an attaông chồng against the desert castles, but attempted khổng lồ drive sầu out the Muslyên ổn Bedouins who lived in Crusader territory with the ayên of depriving the Franks of guides.
Ông ko tạo nên một cuộc tấn công thẳng ngăn chặn lại phần nhiều thành tháp sa mạc, nhưng cố gắng nhằm xua tín đồ Hồi giáo Bedouin vào sinh sống nghỉ ngơi bờ cõi của quân Thập từ bỏ chinh với mục tiêu có tác dụng fan Frank mất pmùi hương phía.
The majority of the crusading army that mix out from Venice in early October 1202 originated from areas within France.
Phần phệ quân team thập trường đoản cú chinh vẫn phát xuất trường đoản cú Venice trong tháng 10 năm 1202 với nhiều phần họ tất cả nguồn gốc xuất xứ làm việc những vùng ở trong nước Pháp.
There, the Emperor"s body toàn thân was boiled to lớn remove the flesh, which was interred in the Church of St. Peter; his bones were put in a bag to continue the crusade.
Tại đó, cơ thể của vị nhà vua đã có đung nóng nhằm đào thải phần xác thịt-phần này được chôn tại nhà thờ Thánh Peter, bộ khung của ông đã được đặt trong một cái túi nhằm liên tục cuộc thánh chiến.
Genoa was uninterested, but in March 1201 negotiations were opened with Venice, which agreed to transport 33,500 crusaders, a very ambitious number.
Genova dường như không quan tâm tới cuộc thập từ bỏ chinh, tuy thế trong tháng 3 năm 1201 các cuộc thảo luận đã có ban đầu với Venezia, với thành thị này gật đầu đi lại 33.500 quân viễn chinh, một số trong những lượng đầy tham vọng.
Although the internecine war within the crusaders" ranks was debilitating, it provided the opportunity for a single commander khổng lồ take control of the crusade in the person of Charles.
Mặc mặc dù các cuộc chém nhẹm thịt lẩn nhau trong hàng ngũ của quân Thập tự chinh vẫn minh chứng rằng Vương quốc Jerusalem đang suy nhược cơ thể, nó đã và đang tạo thành thời cơ để lập ra một người chỉ huy độc nhất vô nhị để kiểm soát điều hành các thập tự quân trong số tín đồ của Charles.
They were still there in 1204, when they were looted by Venetian forces as part of the sack of the capital of the Byzantine Empire in the Fourth Crusade.
Chúng vẫn còn đó sinh sống đó vào thời điểm năm 1204, tới Khi họ bị quân Venezia giật đi như là 1 phần của cuộc giật phá TP Hà Nội của Đế quốc Đông La Mã trong cuộc Thập từ chinh máy bốn.
Louis IX had also invited King Haakon IV of Norway to crusade, sending the English chronicler Matthew Paris as an ambassador, but again was unsuccessful.
Louis IX đã và đang mời vua Haakon IV của Na Uy tsay đắm gia vào cuộc thập trường đoản cú chinh này, và gửi sử gia Matthew Paris làm sđọng trả, cơ mà một lần nữa ông này dường như không thành công.
Preach, my dear sir, a crusade against ignorance; establish và improve sầu the law for educating the common people.
Hỡi đứa bạn thân mến, hãy loan truyền một cuộc vận động ngăn sự dốt nát; thiết lập với cách tân cơ chế giành cho sự dạy dỗ dân bọn chúng.
This crusade, one of the most massive and sweeping in history was actually orchestrated by a secret brotherhood the Priory of Sion và their military arm, the Knights Templar.
Cuộc thập từ chinh vi đại với hung tàn tuyệt nhất trong l.ich sử đã có tiến hành do một hội bí mật, Dòng Tu Sion, Và cánh tay đắc lực của mình là các Hiệp sĩ Đền Thánh.
The primary source for the elevation of Constantine Laskaris is Niketas Choniatēs an eyewitness who recounted the fall of Constantinople to the Crusaders.
Nguồn sử liệu chính nói đến vụ nối ngôi của Konstantinos Laskaris là của Niketas Choniatēs một nhân triệu chứng đương thời sẽ nhắc lại sự khiếu nại thành Constantinopolis rơi vào tình thế tay Thập từ bỏ quân.
In the late 1800s, the two islands were the site of a religious war when the populace of Tabiteuea North converted to Christianity và, led by a Hawaiian pastor called Kapu who had assembled a "hymn-singing army on a crusade", invaded and conquered Tabiteuea South, which had maintained traditional religious practice.
Cuối thập niên 1800, nhì hòn đảo diễn ra một cuộc chiến tnhãi ranh tôn giáo Khi người dân Bắc Tabiteuea cải quý phái Thiên chúa giáo và, dẫn đên bài toán một fan đàn ông có tên là Kapu đã tập trung một "lực lượng đồng ca tiến hành thập từ bỏ chinh", xâm lăng và chinh phục Nam Tabiteuea, nhằm mục tiêu gia hạn tín ngưỡng truyền thống lịch sử.

Xem thêm:


The most current game, released by Ubisoft in năm trước, is Might and Magic X. Before its bankruptcy, the 3DO Company produced two further spin-offs of the Might và Magic series: Crusaders of Might và Magic & Warriors of Might and Magic.
Phiên phiên bản mới nhất bây giờ do Ubisoft thi công năm năm trước là Might và Magic X. Trước Khi vỡ nợ, thương hiệu 3DO còn cấp dưỡng thêm nhị phiên bản spin-off trực thuộc cái Might & Magic: Crusaders of Might & Magic cùng Warriors of Might và Magic.
In the summer of 1909, he set out alone on a three-month walking tour of crusader castles in Ottoman Syria, during which he travelled 1,000 mày (1,600 km) on foot.
Vào mùa hè 1909, ông tiến hành một cuộc phượt đơn phát âm kéo dài bố mon cho tới đầy đủ pháo đài của quân Thập tự sống Syria ở trong Ottoman, trong đó ông vẫn quốc bộ hơn 1.000 mày (1.600 km).
Popes called for crusades lớn take place elsewhere besides the Holy Land: in Spain, southern France, and along the Baltic.
Các đời giáo hoàng cũng lôi kéo thập tự chinh hướng đến các miền dị giáo khác: nghỉ ngơi Tây Ban Nha, ở bắc Pháp, và dọc từ bờ Baltic.
Jews had fought side-by-side with Muslim soldiers to defover the city, and as the Crusaders breached the outer walls, the Jews of the city retreated khổng lồ their synagogue to lớn "prepare for death".
Người Do Thái vẫn chiến tranh sát cánh với những người quân nhân Hồi giáo để bảo đảm đô thị, cùng Thập tự quân phá được tường ngăn bên ngoài, những người Do Thái trong thành đã rút về thánh con đường của họ nhằm "sẵn sàng cho mẫu chết".
Bohemond had sent messengers to the other Crusader army và now struggled khổng lồ hold on until help arrived, & his army was being forced baông chồng to the bank of the Thymbris river.
Bohemund đã yêu cầu gửi sđọng đưa đến các lực lượng Thập từ bỏ chinh không giống cùng hôm nay cố gắng hành động nhằm vậy cự cho tới dịp quân tiếp viện mang đến vị trí cùng đội quân của ông đã biết thành đề xuất trở lại bờ của dòng sông Thymbris.
The disunity within the Seljuq realms allowed for the unexpected success of the First Crusade shortly afterwards, beginning in 1096.
Mối bất hoà giữa các công ty nước Seljuk là 1 trong nguyên nhân thiết yếu dẫn mang đến thành công không tính mong muốn hóng của cuộc thập từ chinh đầu tiên, ra mắt chỉ với sau một thời gian nđính thêm vào khoảng thời gian 1096.
The defeat of the crusaders allowed Kilij Arslan khổng lồ establish his capital at Konya, and also proved to the Muslim world that the crusaders were not invincible, as they appeared lớn be during the First Crusade.
Thất bại của quân viễn chinh có thể chấp nhận được Kilij Arslan Thành lập và hoạt động Hà Nội tại Konya, với cũng chứng minh với quả đât Hồi giáo rằng quân viễn chinh không hẳn là bất khả bại trận nhỏng chúng ta đã trầm trồ trong cuộc Thập từ chinh đầu tiên.
The second novel, entitled StarCraft: Liberty"s Crusade, serves as an adaptation of the first campaign of StarCraft, following on a journamenu following a number of the key Terran characters in the series.
Cuốn nắn tiểu tmáu trang bị hai sở hữu tên StarCraft: Liberty"s Crusade, đóng vai trò như thể bản chuyển thể về chiến dịch đầu tiên của StarCraft, nói về một nhà báo theo chân một số trong những nhân thứ chính yếu của phe Terran trong cái game.
After the death of Theobald III, Count of Champagne, the leadership of the Crusade passed khổng lồ Boniface of Montferrat, a frikết thúc of the Hohenstaufen Philip of Swabia.
Sau tử vong của Theobald III, Bá tước đoạt của Champagne, phương châm lãnh đạo cuộc Thập trường đoản cú chinh vẫn gửi lịch sự cho Boniface Montferrat, một fan bạn của Philip xứ Swabia.
Originally, the Crusaders intended lớn relieve the beleaguered Christian stronghold of Acre, but Louis had been diverted khổng lồ Tunis.
Ban đầu, đoàn quân Thập tự ý định giải vây cho những đồn lũy của tín đồ Cơ Đốc ở Acre, dẫu vậy Louis lại chuyển làn đường sau Tunis.
In parallel with the F8U-1s & -2s, the Crusader thiết kế team was also working on a larger aircraft with even greater performance, internally designated as the V-401.
Song tuy nhiên với vẻ bên ngoài F8U-1 và -2, nhóm thiết kế cũng thao tác làm việc trên một chiếc máy cất cánh to hơn với tính năng cao hơn, viết tên nội bộ là V-401.
John was made Count of Mortain, was married to the wealthy Isabel of Gloucester, & was given valuable lands in Lancaster and the counties of Cornwall, Derby, Devon, Dorset, Nottingtê mê và Somerphối, all with the aim of buying his loyalty khổng lồ Richard whilst the king was on crusade.
John được tấn phong thành Bá tước xđọng Mortain, với hôn phối với cùng một thiếu nữ giàu có là Isabel xđọng Gloucester, và được trao cho các vùng đất phong phú trên Lancaster cùng những lãnh địa Cornwall, Derby, Devon, Dorset, Nottingham với Somerphối, tất cả đa số nhằm mục đích thiết lập sự trung thành.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *