Những kinh nghiệm và khám phá căn bản của cụ Thiên Lương để giải đoán lá số tử vi

Trần Việt Sơn

Một số lời đầu tiên

Tôi xin lời đầu tiên để xin lỗi độc giả về việc chúng tôi không trình bày ngay những “trải nghiệm” hay “khám phá” đi kèm với các bài đánh đoạt số tử vi của cụ Thiên Lương, mà chúng tôi đã được phép đăng lại. Chúng tôi đã trình bày rằng những “trải nghiệm” hay “khám phá” đó là của cụ Thiên Lương và chúng tôi phải tôn trọng…

Chúng tôi đã xin phép được biết những trải nghiệm đó, cụ Thiên Lương đã dẫn giải cẩn thận. Một số độc giả đã tiếp xúc với chúng tôi hỏi về các cách đánh đoạt ấy, chúng tôi đã trình bày lại sau khi được phép của cụ Thiên Lương.

Càng có nhiều lá số danh nhân trên Khoa học huyền bí, thì càng có nhiều độc giả hỏi về các trải nghiệm đánh đoạt ấy, thông qua một số câu mà cụ Thiên Lương đã viết, khác biệt so với hiểu biết thông thường về tử vi. Chúng tôi đã trình lại sự kiện đó với cụ Thiên Lương để xin cụ viết ra. Nhưng cụ đã sẵn sàng phổ biến những trải nghiệm đó mà không muốn viết ra. Chúng tôi hiểu lý do của cụ, có thể là vì khiêm tốn của một người hiểu nhiều về số mạng con người, và cũng có thể là vì cụ không muốn mọi người suy luận về cách đánh đoạt của mình một cách quá tin tưởng hay buồn rằng vận may chưa đến và mất đi lòng tự tin. Đó cũng là một cách của sự khiêm tốn. Cụ không muốn ai phải nghi ngờ.

Nhưng chúng tôi xin được phổ biến những trải nghiệm và khám phá của cụ. Cụ bảo tùy ý. Do đó, chúng tôi sẽ lấy trách nhiệm về tinh thần cho kết quả đánh đoạt. Chúng tôi cũng e ngại rằng nếu viết ra mà nói không hết lời, hoặc không đúng lời của cụ Thiên Lương, cho nên chúng tôi cẩn trọng. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng nếu cẩn trọng thì sẽ không làm được gì trong việc phổ biến những trải nghiệm. Hơn nữa, nếu chúng tôi có thiếu sót thì sẽ được bổ sung sau này, nếu chúng tôi có sai sót thì sẽ được sửa chữa. Vì vậy, chúng tôi xin phổ biến những trải nghiệm tử vi đó sau đây, trình bày với các độc giả và những người đã từng tìm hiểu về tử vi. Chúng tôi cũng mong cụ Thiên Lương chỉnh phê cho những gì chúng tôi diễn đạt sai sót (kèm theo nhận xét riêng của chúng tôi), để chúng tôi có cơ hội sửa đổi.

(T.V.S)

Tìm kiếm những trải nghiệm

Câu chuyện bắt đầu từ khi chúng tôi đến thăm cụ và được đọc các bản đánh đoạt số của một số danh nhân. Chúng tôi có hứng thú, bởi những cách giải thích chính được đưa ra, nói về những đặc điểm chính của mỗi cuộc đời, và đó là những khía cạnh khó nhất; nhưng cũng buồn vì không hiểu được một số điểm được ghi trong bài viết. Ví dụ như bài viết đầu tiên của cụ Thiên Lương, viết về học giả Phạm Quỳnh, có câu: “Tiên sinh tuổi Nhâm Thìn mà Mệnh đóng ở cung Hợi là một cái thế éo le, định mệnh đặt tiên sinh vào cái thế kẹt của cuộc đời”. Và “Cái Thân” của tiên sinh lại đóng ở cung Mão: lại cái thế kẹt hơn, hơn là Mệnh ở cung Hợi, cả hai phương diện cung và sao…”. Phải thừa nhận rằng đó là những câu rất lạ. Chưa có một cuốn sách tử vi nào giải thích tại sao một tuổi này mà Mệnh ở cung này, lại là thế kẹt hay là thế tốt.

Cụ Thiên Lương đã giải thích cho chúng tôi ngay trên tờ giấy trắng mực đen. Đó là trải nghiệm của cụ: hơn thế, là khám phá của cụ. Từ thuở nhỏ, cụ đã tìm hiểu về tử vi mặc dù đã nghiên cứu nhiều cuốn sách; có lẽ vì những cuốn sách chỉ nêu những cách có sẵn mà chưa nêu được những giải đoán chính xác. Chán và hoài nghi về tử vi, nhưng rồi cụ lại bị hấp dẫn trở lại, lần này cụ quyết tâm tìm hiểu nhiều hơn. Cụ tìm hiểu cả từ những tiền bối tử vi, như cụ Ba La, cụ học được ở nhà Tử vi Ba La sự khổ công tìm tòi, khám phá. Cụ Ba La đã nói: “Học tử vi phải tìm tòi, không chịu ngồi hưởng những món ăn mà tôi đã nấu sẵn mãi sao? Học như vậy làm sao mà tiến lên?”. Cụ Ba La chỉ cho biết thêm rằng sao Thái Tuế vô cùng quan trọng, không được xem thường.

Và thật đúng, theo nhiều đoán số khác liên quan đến tử vi, Thái Tuế là sao quan trọng nhất. Nhưng tại sao Thái Tuế luôn đóng ở cung tuổi (ví dụ người tuổi Mùi thì Thái Tuế đóng ở cung Mùi). Và tại sao vòng sao Thái Tuế luôn viết thuận cho tất cả mọi người, bất kể là nam hay nữ, tuổi âm hay tuổi dương, khác với các vòng sao khác? Từ đó, người ta cũng có thể kết hợp với tất cả các sao khác trong vòng sao Thái Tuế… Chúng ta cùng với cụ Thiên Lương khám phá lại một lần nữa. Và cuộc khám phá này trước hết nêu ra câu hỏi lớn về vị trí của cung Mệnh và cung Thân. Cách tính cung Mệnh và cung Thân thì ai cũng biết. Bắt đầu từ Dần, theo tháng sinh theo thứ tự thuận, rồi theo giờ sinh theo thứ tự ngược, tìm Mệnh; cũng từ Dần, biểu tượng cho đầu năm, theo tháng sinh theo thứ tự thuận, lại thuận nữa tính theo giờ sinh, là tìm Thân. Mệnh và Thân có vị trí nào là bao gồm cả tháng sinh và giờ sinh, thì vị trí đó chứa đựng được tất cả sự quan trọng, đặc biệt là sao chính, sao trung và sao hung xếp như thế nào được cho trên bảng số đã có cung Thân và Mệnh.

Sau những luận luận và kiểm chứng trên các lá số, khám phá đã được tiến hành về ý nghĩa của vị trí cung Mệnh và cung Thân trên lá số. Vị trí đó tất nhiên phải so sánh với tuổi hiện tại, hay nói đúng hơn là so sánh với cung mang tên tuổi, nói ngắn gọn là cung Tuổi.

Ví dụ đầu tiên: ông Phạm Quỳnh tuổi Nhâm Thìn, cung tuổi của ông là cung Thìn, nhưng Mệnh của ông nằm tại Hợi, Thân nằm tại Mão. Tôi đã nói rằng vị trí của Mệnh tại Hợi, và Thân nằm tại Mão, so với Thìn là cung tuổi, là một cái thế kẹt.

Mỗi câu nói đều đòi hỏi những giải thích, nhưng tôi xin trình bày trước những trải nghiệm, để các giải thích tiếp theo.

Lấy cung tuổi và tam hợp là căn cơ bản

Xin các bạn ghi lại cung của tuổi và hai cung tam hợp.

– Ví dụ như tuổi Mùi, thì ghi cung Mùi và hai cung tam hợp Hợi Mão. Hay để đơn giản:

– 3 tuổi: Hợi Mão Mùi, ta ghi ba cung trong tam hợp Hợi Mão Mùi.

– 3 tuổi: Thân Tý Thìn, ta ghi ba cung Tị Dậu Sửu

– 3 tuổi: Dần Ngọ Tuất, ta ghi ba cung Dần Ngọ Tuất.

Chúng ta sẽ so sánh các cung với Thân và các cung tuổi và tam hợp của tuổi.

Cung Mệnh đúng vị trí tam hợp cung tuổi. Đánh giá nét chính cuộc đời và thành công nhất

Những người tuổi Tí, Thân, Thìn, Mệnh đúng vị trí Thân, Tí hoặc Thìn, thuộc thế tam hợp của cung tuổi.

Những người tuổi Hợi, Mão, Mùi, Mệnh đúng vị trí Hợi, Mão, Mùi;

Những người tuổi Tị, Dậu, Sửu, Mệnh đúng vị trí Tị, Dậu, Sửu;

Những người tuổi Dần, Ngọ, Tuất, Mệnh đúng vị trí Dần, Ngọ, Tuất;

Đó là những người mà cung Mệnh đúng vị trí tam hợp với cung tuổi.

Cung Mệnh đúng vị trí tam hợp với cung tuổi hoặc ngay cung tuổi là thế tuyệt vời; thế tuyệt vời không phải là có danh vọng lớn, hay nhiều tiền tài, vì những điều này còn phụ thuộc vào những điều kiện khác; nhưng thế tuyệt vời này cho thấy con người có phẩm chất, không hèn, tin tưởng vào chính nghĩa của mình (dù có khá hay kém). Đó là thế của những người đạt được hạnh phúc trong đời, được làm việc thỏa mãn với con người của họ. Trong cuộc sống, đặc biệt đối với những người đấu tranh, thái đó là thế tuyệt vời – vì còn biết bao nhiêu người khác chiến đấu mà không đạt được lý tưởng hoặc nơi cao mà vẫn phải hành động trái với lòng mình.

Đối với đại hạn, đại hạn nào đến cung nằm trong thế tam hợp của cung tuổi, thì đó là đại hạn thành công nhất, phát đạt nhất trong cuộc đời.

Biết những điều đó là đã biết được rất nhiều, đó là những luận khó nhất. Chúng tôi đã xem lại hàng trăm lá số chỉ có một vài số được đánh đoạt đúng vị trí tam hợp của cung tuổi, và như vậy, những người này được chúc mừng.

Nếu cả Mệnh và Thân đều nằm trong vị trí tam hợp của cung tuổi, thì cuộc đời tin ở chính nghĩa của mình và được thực hiện mà không phải làm trái nghịch với lòng mình, đó là số phận của những người thành công: dù không thành công (được hiểu theo nghĩa thông thường là nhận được sự giàu có và danh vọng), thì vẫn có một cuộc sống hành động thỏa mãn đúng với sở thích và mong muốn của mình.

Nếu Mệnh và Thân đúng vị trí tam hợp của cung tuổi, nhưng hai cung này khác nhau (ví dụ như nằm ở hai thế đối lập), thì người đó có lòng đạt thành về chính nghĩa của mình, nhưng hành động của người đó bị ràng buộc làm sai sự mong muốn của mình (ví dụ như bị áp lực phải làm. Mệnh và Thân nằm trong thế tam hợp với cung tuổi là nhất.

Ông Canh Thân, sinh vào ngày 17 tháng 9, giờ Dần.

Ông Canh Thân này là một người bạn của chúng tôi, ông là một người đấu tranh cách mạng từ khi còn trẻ, đã vào tù và ra khám nhiều lần, tất nhiên ông cũng có một công việc như nhiều người trong cuộc sống (ông là một viên chức). Sau này, ông tự làm việc tự do, tự mình làm chủ của mình. Khi hỏi về tâm trạng của mình, ông cho biết rất tự hào và hài lòng về công việc đấu tranh của mình, không cần kể đến thành công hay thất bại. Ông thậm chí còn thú vui và thản nhiên khi ở trong tù. Đúng với cái thế của người tuổi Thân và Mệnh nằm trong cung Thân và Mệnh trong thế tam hợp với cung tuổi. Đại hạn tốt nhất của ông là đại hạn từ 42 đến 51 trong cung tuổi (trong thế tam hợp với cung tuổi), ông có một chức danh quan trọng nhất trong chính phủ.

Cung Mệnh nằm trong thế đối lập với cung tuổi

– Ví dụ như tuổi Hợi Mão Mùi, Mệnh ở Tị Dậu Sửu

– Tuổi Tị Dậu Sửu, Mệnh ở Hợi Mão Mùi.

– Tuổi Dần Ngọ Tuất, Mệnh ở Thân Tý Thìn.

– Tuổi Thân Tí Thìn, Mệnh ở Dần Ngọ Tuất.

Đó là thế đối lập. Xin hãy xem thế đối lập của các tam giác (tam hợp) là thấy.

Nếu Mệnh nằm trong thế đối lập với thế tam hợp của cung tuổi, thì đó là thế trái… Trái không có nghĩa là không thành đạt; đối với những người có những chất tốt, vẫn thành công và giàu có như thông thường, nhưng dù thành công vẫn cảm thấy không hài lòng, dù cao hơn vẫn không thỏa mãn. Vì trái không thỏa mãn, có thể phải đấu tranh khốc liệt mới có thể thành công, hoặc thành công phải đi trong khó khăn chứ không trơn tru.

Về đại hạn, đại hạn đến cung nào nằm trong thế tam hợp của cung tuổi, thì đó là đại hạn thành công nhất, phát đạt nhất trong cuộc đời của mình (phải là đại hạn nằm trong thế tam hợp của cung tuổi, chứ không phải là đại hạn nằm trong thế tam hợp của Mệnh).

Thí dụ: Ông Canh Mùi, sinh vào ngày 8 tháng 4, giờ Thìn

Cung tuổi của ông là cung Mùi, hai cung tam hợp là Hợi Mão Mùi. Mệnh của ông ở cung Sửu, có sao Tham Vũ, Quyền Lộc, giáp Nhật Nguyệt. Thế tam hợp cung tuổi là Hợi Mão Mùi, thế tam hợp cung Mệnh là Tị Dậu Sửu. Mệnh ở Sửu, Thân ở Dậu, do đó cả Mệnh và Thân đều nằm trong thế đối lập với thế của cung tuổi.

Ông bạn này, như chúng tôi biết, là một người đấu tranh, đã cống hiến rất nhiều trong cuộc đời, làm việc chăm chỉ như trâu, nhưng dù ông đã đạt được một vị trí mà nhiều người khao khát, ông vẫn cảm thấy bất mãn, không hài lòng với việc đó.Cuối cùng, khi ông già, ông đã tạo cho mình tâm trạng bình thản trong công việc, không tham vọng, để thích nghi với hoàn cảnh. Điều đó có nghĩa là ông chấp nhận số phận mà số mạng đã dành cho ông.

Về đại hạn, các đại hạn trong cung Hợi và trong cung Mùi là những đại hạn tốt nhất, các đại hạn khác không tốt bằng. Các đại hạn trong cung Hợi và trong cung Mùi là những đại hạn nằm trong thế tam hợp của cung tuổi. Đại hạn ở Hợi (22-31) là đại hạn xây dựng cuộc đời (học hành, đỗ đạt, đi làm và danh vọng đầu tiên), đại hạn ở Mùi (62 trở đi) có thể khá tốt nếu sống trong giai đoạn đó.

Một ví dụ khác: Ông Canh Dần 72 tuổi, những nét chính của vị trí Mệnh và đại hạn như sau

Ông được biết đến là người có vai trò quản lý hàng đầu trong nước, có rất nhiều học trò thành công, hiện đang hold một chức vị quan trọng nhất trong chính phủ, nhưng cuộc đời và tâm trí của ông gặp nhiều khó khăn, không hài lòng – ngay cả khi ông làm việc trong vị trí quan trọng. Đại hạn tốt nhất của ông nằm ở cung Tuất và cung Ngọ. Đại hạn ở Dần (26 tuổi) ông thành công về nghề nghiệp. Sự tham gia chính trị của ông sau đó gặp nhiều trở ngại, mặc dù đôi khi thăng tiến lên cao. Đại hạn ở Tuất (66 tuổi) khá khá, ông có thành công lớn, nhưng vẫn cảm thấy không hài lòng với thành tựu đạt được.

(Xin bạn đọc xem thêm các lá số của cụ Ba La, cụ Phan Chu Trinh, cụ Phan Khắc Sửu).

Yêu cầu giải thích

Những khẳng định trên đòi hỏi giải thích theo lý thuyết tử vi và kiểm chứng lại với lý thuyết khắc hợp âm dương và ngũ hành. Đó là những điều chúng tôi sẽ trình bày trong số tiếp theo, tại sao có những sự kiện. Cuộc khám phá xuất phát từ vòng Thái Tuế và các sao được kết hợp trong vòng đó, kết hợp dựa trên các thế tam hợp trên lá số.

Chúng tôi cũng muốn nói rằng, sau khi có được kinh nghiệm của cụ Thiên Lương, chúng tôi đã kiểm chứng trên hàng trăm lá số và thấy đúng.

Điều thú vị khác mà chúng tôi được tiếp nhận, là sự phân biệt tách bạch của các sao. Trong việc tìm hiểu thực chất của trong lòng con người trong việc đọc số, cụ Thiên Lương đã tập trung nhiều vào bộ Long Phượng Hổ Cái, về Nhật Nguyệt, Thiên Mã, và về vị trí của Mệnh, Thân so với vị trí cung tuổi; những yếu tố đó tốt, nhưng vẫn tốt hơn là có Khoa, Quyền, Lộc, vì bộ tam hợp này chỉ liên quan đến sự giàu có và danh vọng, hơn là thành công trong chính nghĩa và tâm hồn con người.

Xin độc giả hãy chờ xem trong phần tiếp theo.

KHHB số 40

Related Posts