Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ stamboom-boden.com.

Bạn đang xem: Curiosity là gì

Học các tự bạn cần tiếp xúc một cách sáng sủa.

Xem thêm:


The " contents " runs to lớn fifteen pages of subject headings: these include descriptions of localities, philological discussions, accounts of curiosities, geological analysis, & medicinal recipes.
Appropriately enough, both the monstrosities & the curiosities, both the unhappy & the happy couples are put on display, in a kind of freak show or curio cabinet, respectively.
I am afraid that today most people still look upon museums as collections of curiosities & the staff as mainly people who look after them.
The museum of political curiosities is full of international organisations that were perfect but perished because they tried lớn do too much.
To-day, however, there are processes operated & gases emitted by industry which, if known, were at best chemical curiosities forty-five years ago.
If that fairyl& of a pier is one of our architectual curiosities, it is surely one of our architectural wonders.
Các cách nhìn của các ví dụ ko thể hiện ý kiến của các chỉnh sửa viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press giỏi của những bên cấp giấy phép.

curiosity

Các tự thường xuyên được sử dụng cùng với curiosity.


These medications had far more pervasive sầu effects of might be implied by the morbid historical curiosity that they inspire today.
Những ví dụ này trường đoản cú stamboom-boden.com English Corpus và từ những nguồn bên trên web. Tất cả các ý kiến trong các ví dụ không trình bày ý kiến của các chỉnh sửa viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press tuyệt của người trao giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *