Để rất có thể giải quyếtđược những thắc mắc trắc nghiệm lý thuyết về daođộngđiều hoà thì học sinh cần nắmđược 4 vấnđề: những định nghĩa về daođộng, cácđại lượng sệt trưngcủa daođộngđiều hoà; cácđại lượng của daođộngđiều hoà; Tổng hòa hợp daocồn với triết lý về những loại daorượu cồn (giao động tắt dần dần, xấp xỉ cưỡng hiếp và xê dịch duy trì)

I.1.

Bạn đang xem: Dao đông điều hòa là gì

CÁC KHÁI NIỆM VỀ DAO ĐỘNG

1. Dao động:

- Dao cồn là hoạt động gồm số lượng giới hạn vào không gian , được lặp đi lặp lại bao quanh địa điểm thăng bằng.

2. Dao đụng tuần hoàn:

- Dao rượu cồn tuần hòa là giao động mà lại tinh thần xê dịch được lặp đi lặp lại sau hầu như khỏang thời gian bởi nhau:

a/ Chu kì: T(s)

- C1: Là khỏang thời hạn nđính thêm tuyệt nhất mà lại tâm trạng xê dịch (địa điểm, vận tốc với gia tốc) được lặp lại

- C2: Là thời gian tiến hành một dao động T = tN

vHỏi: Phân biệt giữa tinh thần với vị trí

b/ Tần số: f (Hz)

- Là số dao động thực hiện vào một đơn vị chức năng thời hạn (f = Nt)

3. Dao động điều hòa:

+ Cách 1: Dao động cân bằng là xê dịch được biểu thị do phương trình dạng sin (hoặc cos) gồm dạng

x = Acos(ωt+ φ)

Trong đó: A, ω, φlà những hằng số

+ Cách 2: Dao động cân bằng là xấp xỉ mà pmùi hương trình của chính nó là nghiệm của phương thơm trình vi phân

x""+ ω2x = 0

+ Cách 3: Dao động điều hòa là vận động dưới chức năng của sức lực kéo về tất cả biểu thức

F = - k.x (trong các số ấy k là hằng số)

+ Cách 4: Dao hễ cân bằng là hình chiếu của một hoạt động tròn phần đông xuống một trục nằm trong khía cạnh phẳng tiến trình.

Trong đó chu kì T=2πω

(ω là tần số góc)

-Đồ thị của daođộngphần đa hoà làmặt đường hình sin:

*

II. CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA :x = A cos(ωt+φ)

1.

Xem thêm:

Biên độ A (centimet, dm,milimet, m.....)

+ Ý nghĩa: Là li độ cực đại

+ Công thức: A = xmax =A=lqd2=ST4

+ Đặc điểm: A>0

Phụ nằm trong vào giải pháp kích thích hợp dao động

2.Tần số góc ω(rad/s) (tần số)

+ Ý nghĩa : dị thường cho khả năng tiến hành xấp xỉ nkhô nóng xuất xắc lừ đừ (ví dụ 4Hz với 2Hz)

+ Công thức: ω = 2πf = 2πω(Con lắc lò xoω=km: , nhỏ lắc đơn:ω=gl )

+ Đặc điểm: ω>0

3. Pha dao động: (ωt+φ)_ rad

+ Ý nghĩa: Pha xê dịch (ωt+φ)tại thời điểm t: Xác định tinh thần giao động trên thời khắc đó

Pha ban đầu φ(Pha tại thời điểm t = 0): Xác định tinh thần tại thời điểm ban đầu

+ Đặc điểm:

- Giới hạn: -ππ (phụ thuộc vào ĐK ban đầu)

-Có nhị xê dịch x1 = A1 cos(ωt+φ1) và x2 = A2 cos(ωt+φ2)

=> Δφ = φ2 - φ1 (Độ lệch pha của hai dao động)

Δφ = 2kπ (số chẵn lần π): nhị giao động thuộc phax1A1=x2A2 Δφ= π+2kπ (số lẻ lần π): nhị giao động ngược phax1A1=-x2A2 Δφ= π2+2kπ: hai xấp xỉ vuông pha (sin2φ+cos2φ= 1)x12A12+x22A22=1 -π π: Δφ>0(tức j2> j­1): 2 mau chóng pha rộng 1

Δφ21 ): 2 trễ pha rộng 1

III. CÁC ĐẠI LƯỢNG CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA :x = A cos(ωt+φ)

1. Li độ của dao động điều hòa:

- Phân biệt : Li độ với tọa độ:

Li độ là tọa độ trong hệ trục tọa độ cội tọa độ trên địa chỉ cân bằng

- Phương trình li độ của xê dịch điều hòa:

x = Acos(ωt+φ)

- Mô tả:

+ Lúc đi từ bỏ cân đối ra biên thì: |x| tăng cùng ngược lại

- Đồ thị: Đồ thị của toạ độ theo thời hạn là con đường hình sin

- Quỹ đạo của xấp xỉ cân bằng là 1 trong những đoạn thẳng

2. Vận tốc của xấp xỉ điều hòa:

- Biểu thức theo thời gian: v = - ωA sin(ωt+φ) = ωA cos(ωt+φ+π2)

(Trong đó ωA là biên độ của gia tốc, φ+π2là trộn của tốc độ )

- So sánh với li độ : tốc độ trở thành thiên cân bằng, cùng tần số, nhanh chóng pha rộng x : π2 (vuông trộn cùng với x)

- Biểu thức liên hệ cùng với li độ:x2A2+v2vmax2=1 x2A2+v2ω2.A2=1x2+v2ω2=A2

- Đồ thị của gia tốc theo thời gian là mặt đường hình sin

Vận tốc theo li độ là một đoạn thẳng

- Mô tả định tính biến đổi thiên của vận tốc:

+ Chiều của vận tốc: Luôn cùng chiều chuyển động

+ Lúc vận động tự biên về vị trí cân đối (|x|¯=> |v|­): Tốc độ tăng

+ Tại vị trí thăng bằng (x = 0=> |v|max = ωA ): Tốc độ lớn số 1 (Vận tốc rất có thể cực to hoặc cực tiểu)

+ Tại địa điểm biên: tốc độ bằng ko (Tốc độ nhỏ dại nhất)

3. Gia tốc của xê dịch điều hòa:

- Biểu thức theo thời gian: a = - ω2 A cos(ωt+φ) = ω2 A cos(ωt+φ+π)

(Trong số đó ω2A là biên độ, φ+π là pha của gia tốc )

- So sánh

+ Với li độ : Gia tốc biến hóa thiên cân bằng thuộc tần số, ngược pha cùng với li độ

+ Với vận tốc: Gia tốc đổi thay thiên cân bằng thuộc tần số, mau chóng trộn π2 so với gia tốc (vuông pha cùng với vận tốc)

- Biểu thức:

+ Liên hệ với li độ: a = -ω2x

+ Liên hệ với gia tốc : a2amax2+v2vmax2=1v2ω2.A2+a2ω4.A2=1

- Đồ thị của gia tốc theo thời hạn là mặt đường hình sin; theo li độ là một đoạn thẳng; theo gia tốc là 1 trong những elíp

- Mô tả định tính biến hóa thiên của gia tốc:

+ Chiều của vec tơ tốc độ luôn hướng đến vị trí cân bằng

+ Lúc chuyển động tự biên về vị trí cân bằng hoạt động nkhô cứng dần

+ Tại địa chỉ thăng bằng (x =0=>a = 0) tốc độ bằng không

+ Tại vị trí biên vận tốc gồm độ béo cực to (|x|= A => |a|max = ω2A)

¨Crúc ý: Dao đụng ổn định không là hoạt động trực tiếp thay đổi phần nhiều (do a chưa phải là hằng số)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *