Phòng đào tạo tiếng Anh là gì?

Khi nhắc đến Phòng đào tạo, nhiều người nghĩ đến lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, trong các doanh nghiệp lớn, cũng có tổ chức này.

Đôi khi, khi làm việc tại Phòng đào tạo trong giáo dục hoặc doanh nghiệp, nhiều người không biết rõ về Phòng đào tạo tiếng Anh, đặc biệt là khi có liên quan đến người nước ngoài. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, dưới đây là những thông tin cần biết.

Khái niệm về Phòng đào tạo

Phòng đào tạo là một đơn vị chức năng hỗ trợ Đảng ủy và Ban giám hiệu trong việc tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học, cao đẳng và các hình thức đào tạo khác theo quy định của pháp luật. Công việc của Phòng đào tạo bao gồm lập kế hoạch, chương trình đào tạo, cung cấp tài liệu học tập, tổ chức giảng dạy và đảm bảo chất lượng giảng dạy theo quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong pháp luật Việt Nam, không có định nghĩa chính thức về Phòng đào tạo. Tuy nhiên, có thể hiểu Phòng đào tạo như sau:

1. Trong lĩnh vực giáo dục, Phòng đào tạo là đơn vị hỗ trợ Hiệu trưởng trong công tác quản lý, tổ chức và triển khai đào tạo. Công việc của Phòng đào tạo bao gồm lập kế hoạch, chương trình đào tạo, cung cấp tài liệu học tập, tổ chức giảng dạy và đảm bảo chất lượng giảng dạy theo quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Trong doanh nghiệp, Phòng đào tạo là một bộ phận thực hiện công việc đào tạo nhân viên mới về hệ thống, các chính sách và quy trình làm việc của doanh nghiệp. Ngoài ra, còn đào tạo nhân viên cũ về các thông tin mới, nhằm nâng cao chất lượng nhân sự và đảm bảo năng suất lao động theo quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của doanh nghiệp.

Vậy Phòng đào tạo tiếng Anh là gì? Hãy cùng tìm hiểu vấn đề này qua các thông tin dưới đây.

Phòng đào tạo tiếng Anh là gì?

Phòng đào tạo trong tiếng Anh được gọi là Training department.

Cụ thể:

– Traning có nghĩa là đào tạo.

– Department có nghĩa là bộ phận, phòng ban.

Dưới đây là một số thuật ngữ pháp lý liên quan đến Phòng đào tạo tiếng Anh:

– Trưởng phòng đào tạo: Head of Training

– Phó trưởng phòng đào tạo: Deputy Head of Training

– Chuyên viên phòng đào tạo: Specialist training

Trưởng phòng đào tạo tiếng Anh là gì?

Trưởng phòng đào tạo tiếng Anh được gọi là Head of Training. Cách phát âm “trưởng phòng đào tạo” trong tiếng Anh như sau:

Theo Anh-Anh: [hed əv ˈtreɪnɪŋ]

Theo Anh-Mỹ: [hed ʌv ˈtreɪnɪŋ]

Ví dụ về cách sử dụng Trưởng phòng đào tạo trong tiếng Anh:

The new head of training will return to our company tomorrow

Trưởng phòng đào tạo mới sẽ quay trở lại công ty chúng tôi vào ngày mai

Cơ cấu tổ chức của Phòng đào tạo

Thông thường, một Phòng đào tạo bao gồm: 1 Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên. Số lượng Phó Trưởng phòng và chuyên viên sẽ phụ thuộc vào quy mô và cơ cấu tổ chức của tổ chức, doanh nghiệp.

Ví dụ: Phòng đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội gồm:

– 01 Trưởng phòng;

– 01 Phó Trưởng phòng;

– 7 chuyên viên;

Chia thành 3 bộ phận chính: Tuyển sinh, Kế hoạch và Hành chính – Giáo vụ.

Related Posts