Đấu thầu hạn chế là gì? Các trường hợp áp dụng đấu thầu hạn chế?

Trong trường hợp gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao hoặc tính đặc thù, việc lựa chọn nhà thầu là rất quan trọng. Các gói thầu liên quan đến sử dụng vốn nhà nước thường là các gói thầu lớn nhằm xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng, nên yêu cầu bảo đảm kỹ thuật là tiêu chí quan trọng nhất. Tuy nhiên, không phải nhà thầu nào cũng đáp ứng được các yêu cầu của gói thầu. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng của gói thầu mà không tốn thời gian và chi phí, Nhà thầu sẽ lựa chọn hình thức đấu thầu hạn chế.

Hiện nay, đấu thầu là một hoạt động phổ biến trong việc lựa chọn nhà thầu cho các dự án. Tuy nhiên, hình thức đấu thầu hạn chế vẫn còn xa lạ với nhiều người.

1. Đấu thầu hạn chế là gì?

Theo Điều 21 Luật Đấu thầu 2013, “Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu”. Điều này có nghĩa là, khi các dự án sử dụng vốn nhà nước có yêu cầu kỹ thuật cao hoặc có tính đặc thù mà chỉ một số nhà thầu đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của gói thầu, hình thức đấu thầu hạn chế sẽ được áp dụng.

Đấu thầu hạn chế là một dạng đấu thầu, trong đó số lượng nhà thầu tham gia đấu thầu bị hạn chế, tức là chỉ có một số nhất định chủ thể tham gia buổi đấu thầu.

Hiểu đơn giản, đấu thầu là quá trình mà nhiều chủ thể tham gia vào hoạt động trả giá cho một dự án hoặc sản phẩm đang được duy trì hoặc bán.

Các nhà thầu đưa ra mức giá của mình và cạnh tranh với nhau, và người chiến thắng sẽ là người đưa ra mức giá hợp lý nhất. Tuy nhiên, trong lĩnh vực chứng khoán, người trúng thầu là người đưa ra mức giá thấp nhất, trong khi đối với sản phẩm, người trúng thầu lại là người đưa ra mức giá cao nhất.

2. Danh sách ngắn trong đấu thầu hạn chế là gì?

Theo Khoản 7 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013, danh sách ngắn được định nghĩa như sau: “Danh sách ngắn là danh sách nhà thầu, nhà đầu tư trúng sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển; danh sách nhà thầu được mời tham dự thầu đối với đấu thầu hạn chế; danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm.”

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định 63/2014/NĐ-CP về Lựa chọn danh sách ngắn trong đấu thầu hạn chế,:

– Đối với đấu thầu hạn chế:

+) Xác định, phê duyệt danh sách ngắn: Xác định và phê duyệt danh sách ngắn gồm ít nhất 03 nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu và có nhu cầu tham dự thầu;

+) Công khai danh sách ngắn: Sau khi phê duyệt, danh sách ngắn phải được đăng tải theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này.

3. Các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn không được liên danh với nhau để tham dự thầu

3. Phạm vi áp dụng đấu thầu hạn chế:

Đấu thầu hạn chế chỉ được áp dụng trong trường hợp gói thầu đưa ra có yêu cầu cao về chuyên môn kỹ thuật hoặc có đặc thù riêng mà chỉ một vài nhà thầu mới có thể đáp ứng được.

4. Hình thức đấu thầu hạn chế bỏ qua các bước trong đấu thầu:

Theo Khoản 7 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013, đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu mang tính đặc thù hoặc yêu cầu cao về kỹ thuật, do đó không phải nhà thầu nào cũng đáp ứng được yêu cầu của gói thầu. Do đó, với hình thức đấu thầu hạn chế, bạn chỉ cần lập danh sách ngắn các nhà thầu đủ điều kiện và gửi đến cơ quan có thẩm quyền để thông báo về danh sách này mà không cần thông qua các bước sơ tuyển, thông báo mời thầu…

Theo Khoản 2 Điều 22 Nghị định 63/2014/NĐ-CP về Lựa chọn danh sách ngắn trong đấu thầu hạn chế:

– Đối với đấu thầu hạn chế:

+) Xác định, phê duyệt danh sách ngắn: Xác định và phê duyệt danh sách ngắn gồm ít nhất 03 nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu và có nhu cầu tham dự thầu;

+) Công khai danh sách ngắn: Sau khi phê duyệt, danh sách ngắn phải được đăng tải theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP

– Các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn không được liên danh với nhau để tham dự thầu

5. Công bố hoặc thông báo vấn đề mời thầu đến cơ quan có thẩm quyền:

Theo Điều 8 Luật Đấu thầu 2013, các thông tin về đấu thầu phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo đấu thầu, bao gồm:

a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

b) Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;

c) Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu;

d) Danh sách ngắn;

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

e) Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng;

g) Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

h) Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;

i) Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án có sử dụng đất;

k) Cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư, chuyên gia đấu thầu, giảng viên đấu thầu và cơ sở đào tạo về đấu thầu;

l) Thông tin khác có liên quan.

Điểm c, d Khoản 1 Điều 7 Nghị định 63/2014/NĐ-CP cũng quy định về cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu như sau:

c) Bên mời thầu phải cung cấp thông tin như quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

d) Bên mời thầu phải cung cấp các thông tin quy định tại các Điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu và các thông tin liên quan đến việc thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc cho Báo đấu thầu;

6. Ưu điểm và nhược điểm của hình thức đấu thầu hạn chế là gì?

Mỗi hình thức đấu thầu đều có ưu điểm và nhược điểm riêng dành cho bên mời thầu và bên dự thầu. Vậy với đấu thầu hạn chế, nó có ưu điểm và nhược điểm như thế nào?

Ưu Điểm

– Khi chọn hình thức đấu thầu này, bên mời thầu sẽ có nhiều lợi thế hơn. Họ sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí.

– Thủ tục đấu thầu sẽ được rút ngắn và bỏ qua một số bước do tính đặc thù của gói thầu.

Nhược Điểm

Đương nhiên, mỗi ưu điểm luôn đi đôi với một số nhược điểm. Nếu chọn hình thức đấu thầu hạn chế, bên mời thầu phải đối mặt với nhược điểm sau:

– Vì đặc thù của gói thầu, việc lựa chọn nhà thầu không dễ dàng chút nào. Có nhiều trường hợp, bên mời thầu không thể chọn được nhà thầu phù hợp cho gói thầu của mình.

– Hình thức đấu thầu hạn chế không tạo ra môi trường cạnh tranh sôi nổi cho các nhà thầu. Do đó, hiệu quả của hoạt động đấu thầu có thể giảm xuống và không như dự định.

Related Posts