Các Đơn Vị Thường Dùng Trong Ngành Viễn Thông (Db, Dbm Là Gì ?

dB và dBm là hai đơn vị liên quan đến các phép đo trong lĩnh vực âm thanh và âm học. Cả hai ký hiệu dB và dBm được sử dụng để biểu thị decibel và tỷ lệ giữa decibel và decibel tiêu chuẩn tương ứng với 1 miliwatt. Decibel được sử dụng để đo mức cường độ âm thanh của sóng. Đơn vị này rộng rãi được áp dụng trong các lĩnh vực liên quan đến âm học và công nghệ không dây. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về định nghĩa, ứng dụng và sự khác biệt giữa dB và dBm.

Decibel

Đơn vị cơ bản của decibel là “bel”, tuy nhiên hiếm khi được sử dụng. Decibel được liên kết trực tiếp với cường độ sóng. Cường độ sóng tại một điểm là năng lượng sóng truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích tại điểm đó. Decibel được sử dụng để đo mức cường độ sóng.

Giá trị decibel là tỷ số logarithm của cường độ sóng so với một điểm tham chiếu cụ thể. Với sóng âm, điểm tham chiếu là 10-12 watt trên mét vuông. Đây là ngưỡng nghe tối thiểu cho tai người. Mức cường độ âm thanh tại điểm này tương đương không.

Decibel là một đơn vị rất hữu ích trong các lĩnh vực như khuếch đại tín hiệu. Phương pháp này có thể chuyển đổi phép nhân và tỷ lệ sang phép trừ và phép cộng. Decibel là một đơn vị không thể được xem như một đơn vị cơ bản bằng cách sử dụng đơn vị độ lớn cơ bản như mètres, giây và kilogram. Cường độ công suất của sóng phụ thuộc vào biên độ của sóng trong trường hợp sóng cổ điển. Giá trị decibel có ngưỡng là 10-12 watt trên mét vuông được sử dụng làm điểm tham chiếu cho cường độ công suất, mức công suất thấp nhất đủ để gây kích thích thính giác trong tai người.

dBm hoặc dBmW

dBm, còn được gọi là dBmW, là một biểu đồ được sử dụng để chỉ tỷ lệ giữa hai mức công suất. Decibel sử dụng ngưỡng công suất thấp hơn là 10-12 watt làm mức công suất tham chiếu. Đơn vị dBm sử dụng 1 miliwatt làm mức công suất tham chiếu thay vì 10-12 watt được sử dụng trong biểu đồ dB.

Phương trình tính giá trị decibel cho mức cường độ âm thanh tương ứng với 1 miliwatt là dBm = 10 log (p / 10-3), trong đó p là công suất phát ra trên một đơn vị diện tích. dBm cũng không thể được xem như một đơn vị cơ bản bằng cách sử dụng đơn vị độ lớn cơ bản. dBm là một đơn vị được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực công nghệ radio để đo mức âm thanh.

Sự khác biệt giữa dB và dBm

• Đơn vị dB sử dụng ngưỡng công suất thấp hơn của thính giác làm mức công suất tham chiếu, trong khi dBm sử dụng 1 miliwatt làm mức công suất tham chiếu.

• Cùng một mức công suất, dB và dBm cho ra sự khác biệt là 9 dB.

Bài viết liên quan :

  • Bgp là gì
  • Ing là gì
  • Mô men là gì
  • Tế bào soma là gì
  • Tiếng quan thoại là gì
  • Tốc độ tăng trưởng kinh tế là gì
  • Xenobiotic là gì
  • Amino axit là gì
  • Thông tin là gì tin học
  • Twitch là gì

Related Posts