Chủ đề từ vựng giờ Anh về thi tuyển có tương đối nhiều từ bỏ vựng tương quan, chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm nội dung bài viết dưới đây nhằm nâng cấp vốn từ bỏ vựng của chính mình nhé. Bạn vẫn xem: đề bài giờ anh là gì

Những kỳ thi tiếp tục khiến bạn ít nhiều mệt mỏi và mệt mỏi yêu cầu ko nào. Nhưng đó cũng là chủ thể thân quen mà bạn thường xuyên gặp gỡ trong cuộc sống đời thường hàng ngày. Từ chủ thể này bạn cũng có thể học tập được rất nhiều từ bỏ mới tiếng Anh kia. Cùng tìm hiểu từ bỏ vựng tiếng Anh chủ thể thi cử nhé.


Bạn đang xem: Đề bài tiếng anh là gì

*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh tương quan mang lại chủ thể thi cử, học tập tập

1. Từ vựng giờ đồng hồ Anh trước kỳ thi

- exam: kỳ thi

- revise = ôn thi

Ex: I have lớn revise for my French chạy thử tomorrow. (Tôi phải ôn bài xích đến bài bác kiểm soát giờ Pháp sau này.)

- swot up = revise = (biện pháp điện thoại tư vấn thông tục) cày

Ex: Make sure you swot up on the knowledge before the exam next week. (Hãy chắc chắn là mình đã ôn kĩ kỹ năng và kiến thức mang đến kì chất vấn vào tuần tới.)

- cram = (phương pháp call thông tục) nhồi nhét kiến thức

Ex: John has been cramming for his Spanish demo on next Monday. (John học dồn để thi tiếng Tây Ban Nha vào lắp thêm Hai tới.)

- learn by heart / memorise = học tập thuộc lòng


Xem thêm: " So Deep Nghĩa Là Gì ? Trend Mới Gây Bão Trên Mạng Xã Hội Trend Mới Gây Bão Trên Mạng Xã Hội

*

quý khách mong mỏi nói "đạt kết quả cao vào thi cử" bởi giờ đồng hồ Anh thì nói như vậy nào?

2. Từ vựng giờ Anh trong những khi thi

- cheat / copy / use a crib sheet = quay cóp

Ex: Kids have always found ways of cheating in school exams. (Bọn ttốt luôn search phương pháp để ăn lận trong các kì thi.)

- get a good / high mark = thi tốt

Ex: I am going lớn get a good mark in the entrance examination. (Tôi sẽ đạt công dụng tốt vào kì thi tuyển sinh ĐH.)

- get a bad / low mark = thi ko tốt

Ex: I'm afraid of getting a bad mad. (Tôi sợ mình thi không xuất sắc.)

- pass with flying colours = đậu thi với số điểm cao

Ex: The officer training was gruelling, but he came through with flying colours. (Khóa huấn luyện và giảng dạy sĩ quan liêu thật sự vất vả tuy vậy anh ấy đã đậu với điểm số cao.)

- scrape a pass = chỉ hoàn toản đậu

Ex: I just managed khổng lồ scrape a pass. The exam was really difficult. (Em chỉ hoàn toản điểm nhằm đậu thôi. Bài thi thiệt sự cạnh tranh thừa.)

3. Các từ bỏ vựng giờ Anh tương quan mang đến chủ đề thi cử

- take an exam / teik æn ig´zæm/: đi thi

- cheat /tʃit/: gian lận

- Qualification /,kwalifi’keiSn/: bằng cấp

- Graduate /’grædjut/: xuất sắc nghiệp

- retake /,ri:’teik/ : thi lại

- thử nghiệm taker /kiểm tra teikə(r)/ : cử tử, tín đồ thi

- examiner /ig´zæminə/: fan chnóng thi


*

Chủ đề thi tuyển vào giờ đồng hồ Anh có khá nhiều tự vựng hay

- mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số

- pass /pæs /: điểm trung bình

- credit / ˈkredɪt/: điểm khá

- distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: điểm giỏi

- high distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc

- pass (an exam) /pæs/: đỗ

- materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu

- term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học kỳ

- chạy thử /test /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra

- poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : kém (xếp các loại hs)

- Graduation examination (n): kỳ thi xuất sắc nghiệp

- vày your homework/revision/a project on something:Làm bài xích tập về nhà/ôn tập/làm cho vật án

- work on/write/do/submit an essay/a dissertation/a thesis/an assignment/a paper: làm/viết/nộp bài luận/luận án/khóa luận/bài được giao/bài bác thi

- finish/complete your dissertation/thesis/studies/coursework: hoàn tất luận văn/khóa luận/bài bác nghiên cứu

- hand in/ turn in your homework/essay/assignment/paper: nộp bài xích tập về nhà/bài xích luận/bài tập được giao/bài thi

- study/prepare/revise/review/(informal) cram for a test/an exam: học/chuẩn bị/ôn tập/học nhồi nhét mang đến bài xích kiểm tra/bài xích thi

- take/do/sit a test/an exam: làm cho bài bác kiểm tra/bài xích thi

- straight A: luôn luôn dẫn đầu lớp

- plodder: cần mẫn bù thông minh

Bạn rất có thể tìm hiểu thêm nhiều chủ thể từ bỏ vựng giờ Anh trên trang stamboom-boden.com để bổ sung cập nhật thêm vốn từ vựng của bản thân mình nhé.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *