Chủ đề từ vựng tiếng Anh về thi cử có tương đối nhiều từ bỏ vựng liên quan, chúng ta có thể tìm hiểu thêm nội dung bài viết sau đây để nâng cao vốn từ vựng của bản thân nhé. quý khách hàng sẽ xem: đề thi tiếng anh là gì

Những kỳ thi liên tiếp khiến cho chúng ta rất nhiều stress cùng stress phải ko làm sao. Nhưng đây cũng là chủ thể thân thuộc mà lại các bạn thường gặp trong cuộc sống thường ngày mỗi ngày. Từ chủ đề này chúng ta cũng có thể học tập được nhiều từ bỏ mới tiếng Anh đó. Cùng tìm hiểu từ vựng giờ đồng hồ Anh chủ đề thi tuyển nhé.


Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh là gì

*

Từ vựng tiếng Anh liên quan mang lại chủ thể thi tuyển, học tập tập

1. Từ vựng giờ Anh trước kỳ thi

- exam: kỳ thi

- revise = ôn thi

Ex: I have sầu khổng lồ revise for my French demo tomorrow. (Tôi đề xuất ôn bài mang đến bài kiểm soát giờ Pháp sau này.)

- swot up = revise = (giải pháp Hotline thông tục) cày

Ex: Make sure you swot up on the knowledge before the exam next week. (Hãy chắc là mình đã ôn kĩ kiến thức và kỹ năng cho kì kiểm tra vào tuần cho tới.)

- cram = (phương pháp Hotline thông tục) nhồi nhét con kiến thức

Ex: John has been cramming for his Spanish test on next Monday. (John học tập dồn để thi tiếng Tây Ban Nha vào sản phẩm công nghệ Hai tới.)

- learn by heart / memorise = học tập nằm trong lòng


Xem thêm:

*

quý khách hàng mong nói "đạt kết quả cao trong thi cử" bằng giờ đồng hồ Anh thì nói như vậy nào?

2. Từ vựng tiếng Anh trong lúc thi

- cheat / copy / use a crib sheet = quay cóp

Ex: Kids have sầu always found ways of cheating in school exams. (Bọn trẻ luôn tìm cách để ăn lận trong các kì thi.)

- get a good / high mark = thi tốt

Ex: I am going lớn get a good mark in the entrance examination. (Tôi đang đạt tác dụng tốt vào kì thi tuyển sinh đại học.)

- get a bad / low mark = thi ko tốt

Ex: I'm afraid of getting a bad mad. (Tôi sợ hãi mình thi ko tốt.)

- pass with flying colours = đậu thi với số điểm cao

Ex: The officer training was gruelling, but he came through with flying colours. (Khóa huấn luyện sĩ quan lại thiệt sự vất vả dẫu vậy anh ấy đang đậu cùng với điểm số cao.)

- scrape a pass = chỉ đầy đủ đậu

Ex: I just managed to scrape a pass. The exam was really difficult. (Em chỉ đầy đủ điểm nhằm đậu thôi. Bài thi thật sự khó khăn quá.)

3. Các tự vựng tiếng Anh liên quan mang đến chủ thể thi cử

- take an exam / teik æn ig´zæm/: đi thi

- cheat /tʃit/: gian lận

- Qualification /,kwalifi’keiSn/: bởi cấp

- Graduate /’grædjut/: tốt nghiệp

- retake /,ri:’teik/ : thi lại

- thử nghiệm taker /kiểm tra teikə(r)/ : sĩ tử, tín đồ thi

- examiner /ig´zæminə/: bạn chnóng thi


*

Chủ đề thi cử trong tiếng Anh có tương đối nhiều từ bỏ vựng hay

- mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số

- pass /pæs /: điểm trung bình

- credit / ˈkredɪt/: điểm khá

- distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: điểm giỏi

- high distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc

- pass (an exam) /pæs/: đỗ

- materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu

- term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học kỳ

- thử nghiệm /kiểm tra /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra

- poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : kỉm (xếp các loại hs)

- Graduation examination (n): kỳ thi giỏi nghiệp

- vì your homework/revision/a project on something:Làm bài tập về nhà/ôn tập/có tác dụng đồ vật án

- work on/write/do/submit an essay/a dissertation/a thesis/an assignment/a paper: làm/viết/nộp bài bác luận/luận án/khóa luận/bài xích được giao/bài bác thi

- finish/complete your dissertation/thesis/studies/coursework: hoàn chỉnh luận văn/khóa luận/bài xích nghiên cứu

- h& in/ turn in your homework/essay/assignment/paper: nộp bài tập về nhà/bài xích luận/bài xích tập được giao/bài thi

- study/prepare/revise/review/(informal) cram for a test/an exam: học/chuẩn chỉnh bị/ôn tập/học nhồi nhét cho bài xích kiểm tra/bài xích thi

- take/do/sit a test/an exam: làm cho bài bác kiểm tra/bài xích thi

- straight A: luôn dẫn đầu lớp

- plodder: chăm chỉ bù thông minh

quý khách hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những chủ thể tự vựng tiếng Anh bên trên trang stamboom-boden.com nhằm bổ sung thêm vốn từ bỏ vựng của bản thân mình nhé.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *