Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 20trăng tròn – 2021 là đề Toán lớp 2 kì 1 tất cả giải đáp hẳn nhiên giúp những em học sinh ôn tập với củng ráng những dạng bài tập Tân oán lớp 2 kì 1 tất cả vào đề thi lớp 2.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 2 học kỳ 1 năm 2020

Lưu ý: Nếu không tìm kiếm thấy nút ít Tải về bài viết này, các bạn sung sướng kéo xuống cuối bài viết để sở hữu về.


1. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề 1

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước công dụng đúng:

Câu 1. Phxay tính làm sao bên dưới sau đây có tác dụng là 90?

A. 35 + 35

B. 23 + 77

C. 59 + 31

D. 74 + 26

Câu 2. Tìm x, biết: 10 + x = 24

A. x = 10

B. x = 34

C. x = 4

D. x = 14

Câu 3. Kết quả phép tính 16 – 3 – 3 bằng tác dụng phxay trừ nào bên dưới đây?

A. 18 – 6

B. 18 – 8

C. 18 – 10

D. 18 – 3

Câu 4. Đổi: 5dm = … cm

A. 500

B. 5000

C. 501

D. 50

Câu 5. Số tức khắc sau số lớn nhất có nhì chữ số không giống nhau là:

A. 97

B. 98

C. 99

D. 100

Câu 6. Cho hình vẽ:

*

Hình vẽ bên trên tất cả số hình tam giác là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

II. TỰ LUẬN:

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

60 – 32

26 + 39

73 + 17

100 – 58

Câu 8. Tìm x, biết:

a. x + 37 = 82

b. x – 34 = 46

Câu 9. Mảnh vải màu xanh da trời lâu năm 45 dm, mảnh vải vóc màu tím ngắn thêm một đoạn mhình họa vải màu xanh da trời 23 dm. Hỏi mảnh vải color tím nhiều năm từng nào đề – xi – mét?

Câu 10. Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn số 1 tất cả hai chữ số và số trừ là 90.

Đáp án Đề 1:

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1. C

Câu 2. D

Câu 3. B

Câu 4. D

Câu 5. C

Câu 6. C

II. TỰ LUẬN:

Câu 7. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

Câu 8. (1 điểm) Tìm x, biết:

a. x + 37 = 82

x = 82 – 37

x = 45

b. x – 34 = 46

x = 46 + 34

x = 80

Câu 9.

Bài giải

Mhình ảnh vải tím nhiều năm số đề-xi-mét là:

45 – 23 = 22 (dm)

Đáp số: 22dm

Câu 10.

Số lớn nhất có nhị chữ số là 99.

Số bị trừ là 99.

Số trừ là 90.

Hiệu là: 99 – 90 = 9

Đáp số: 9

2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề 2

Môn: Toán lớp 2

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Bài 1 (2 điểm): Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống

7 + 8 = 15 ☐

43 – 7 = 34 ☐

68 – 18 + 14 = 64 ☐

13 – 8 + 27 = 32 ☐

Bài 2 (1 điểm): Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a. Kết quả của phxay tính 4 + 8 là:

A. 11

B. 12

C. 13

b. Kết quả của phxay tính 17- 9 là:

A. 7

B. 9

C: 8

Bài 3 (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a. Số hình tam giác có trong hình là:

A. 2 hình

B. 3 hình

C. 4 hình

b. Số hình tđọng giác có vào hình là:

A. 2 hình

B. 3 hình

C. 4 hình

Bài 4 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

6 + 34

. . . . .. . . . .. . . . .

46 + 36

. . . . .. . . . .. . . . .

Xem thêm: "On Weekday Là Gì - Nghĩa Của Từ Weekdays Trong Tiếng Việt

84 – 37

. . . . .. . . . .. . . . .

50 – 26

. . . . .. . . . .. . . . .

II. Tự luận:

Bài 5 (1 điểm): Viết số thích hợp vào nơi chấm:

Thứ Hai tuần này là ngày 22 mon 12. Vậy sản phẩm Hai tuần sau là ngày …. mon ….

Bài 6: (2 điểm)

Một cửa hàng buổi sáng bán tốt 45 lkhông nhiều dầu. Buổi chiều cung cấp ít hơn buổi sáng sớm 17 lít dầu.

Hỏi giờ chiều shop bán được từng nào lít dầu?

Bài 7: (1 điểm)

Số lớn số 1 có nhì chữ số mà tổng những chữ số của chính nó bởi 15?

Đáp án Đề 2:

Bài 1: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

8 + 7 = 15 ⇒ Đ

43 – 7 = 34 ⇒ S

68 – 18 + 14 = 64 ⇒ Đ

13 – 8 + 27 = 32 ⇒ Đ

Bài 2: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

a. B. 12

b. C. 8

Bài 3: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

a. B. 3 hình

b. B. 3 hình

Bài 4: Mỗi phnghiền tính đúng được 0,5 điểm

6 + 34 = 40

46 + 36 = 82

84 – 37 = 47

50 – 26 = 24

Bài 5: Điền đúng từng vị trí trống được 0,5 điểm

Ngày 29 tháng 12

Gợi ý: một tuần lễ bao gồm 7 ngày (22 + 7 = 29)

Bài 6:

Bài giải:

Buổi chiều shop bán được số lít dầu là: (0,5 điểm)

45 – 17 = 28 (lít) (1 điểm)

Đáp số: 28 lkhông nhiều dầu (0,5 điểm)

Bài 7:

Số 96

Gợi ý: 2 chữ số tất cả tổng bởi 15 là 6 + 9, 8 + 7 ⇒ số lớn nhất là 96.

3. Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 2 – Đề 3

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Phxay tính nào sau đấy là đúng?

A. 16 – 5 = 21

B. 19 – 5 = 24

C. 15 – 5 = 15

D. 16 – 5 = 11

Câu 2. Tìm x, biết: x – 23 = 20

A. x = 3

B. x = 43

C. x = 13

D. x = 23

Câu 3. Tính: 14 kg + 25 kilogam = ?

A. 11 kg

B. 35 kg

C. 39 kg

D. 38 kg

Câu 4. Kết quả của phxay tính 100 – 26 + 12 là

A. 86

B. 74

C. 38

D. 84

II. TỰ LUẬN:

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a. 52 + 46 = ……

b. 36 + 24 = ……

c. 34 – 12 = ……

d. 94 – 37 = ……

Câu 2. Cho hình vẽ:

Hình vẽ trên;

+ Có ……. hình tứ giác

+ Có ……. hình tam giác

Câu 3. Điền vệt >, Có 2 hình tứ đọng giácCó 4 hình tam giác

Câu 3:

a) 40 + 8 = 8 + 40

b) 24 – 3 > 19 – 9

Câu 4:

Số ô tô vẫn tránh bến là:

43 – 10 = 33 (ô tô)

Đáp số: 33 ô tô

Câu 5: Viết số phù hợp vào khu vực chấm

10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24 ; 26

4. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán thù – Đề 4

I/. Trắc nghiệm: (7 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm trước công dụng đúng

Câu 1: (1 điểm)

a, 21 + 57 =

b. 44 – 34 =

Câu 2: (1 điểm):

a. 38 + 5 =

b. 45 – 19

Câu 3: Xếp các số theo đồ vật từ bỏ trường đoản cú nhỏ bé cho Khủng (33, 54, 45, 28): (1 điểm)

A. 33, 28, 45, 54

B. 28, 45, 33, 54

C. 28, 33, 45, 54

Câu 4: (1 điểm)

8dm + 2dm=

Câu 5: (1 điểm) 50cm=? dm

Câu 6: (0,5 điểm) Kilôgam viết tắt là:

Câu 7: Hình bên có từng nào hình tam giác? (0,5 điểm)

A. 1

B. 2

C. 3

Câu 8: Đọc tên hình tam giác (0,5 điểm)

II/. Tự luận (3 điểm) Hoàn thành những bài tập sau:

Câu 9: Đặt tính rồi tính (1 điểm)

Câu 10: (1điểm)

Trong hình mẫu vẽ bao gồm số hình tam giác:

Câu 11: Một cửa hàng tất cả 51 kilogam táo Apple, sẽ cung cấp 26kg táo bị cắn. Hỏi siêu thị kia còn lại bao nhiêu ki-lô-gam táo? (1 điểm)

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Đáp án Đề 4:

I. Trắc nghiệm : (7 điểm).

Câu 1. a. B; b. B

Câu 2. a. C; b. A

Câu 3, C

Câu 4. B

Câu 5. C

Câu 6. C

Câu 7. C

Câu 8. C

II. Tự luận: (3 điểm)

Câu 9: (1 điểm). Đặt với tính đúng từng phép tính 0,25 đ

a) 28 + 5 = 33

b) 53 – 29 = 24

Câu 10: (1 điểm)

2 tam giác

Câu 11: (1 điểm)

Số kg táo Apple siêu thị còn sót lại (0,25 đ)

51 – 26 = 25 (kg) (0,5 đ)

Đáp số 25 kilôgam (0,25 đ)

5. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Tân oán – Đề 5

I/. Trắc nghiệm: (6 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm trước kết quả đúng:

Câu 1: Số 100 ggầy mấy chục?

A. 10

B. 70

C. 80

Câu 2: Số lớn số 1 gồm nhì chữ số là:

A. 10

B. 90

C. 99

Câu 3: x + 5 = 5

A. x = 10

B. x = 0

C. x = 5

Câu 4: Số?

…… – 5 = 6

A. 9

B. 10

C. 11

Câu 5: 1 ngày gồm từng nào giờ?

A. 23 giờ

B. 24 giờ

C. 25 giờ

Câu 6: Hình bên bao gồm bao nhiêu hình tam giác?

A. 1

B. 2

C. 3

II/. Tự luận (4 điểm) Hoàn thành những bài:

Câu 7: Đặt tính rồi tính (1 điểm)

a) 32 – 25

b) 53 – 29

Câu 8: Số? (1 điểm)

Câu 9: Tìm : (1 điểm)

a) x + 24 = 67

b) x – 8 = 29

Câu 10: Kân hận lớp Hai gồm 94 học sinh. Khối lớp Ba gồm ít hơn kân hận lớp Hai 16 học sinh. Hỏi kân hận lớp Ba tất cả bao nhiêu học sinh? (1 điểm)

Đáp án Đề 5:

I. Trắc nghiệm: (6 điểm).

Khoanh đúng ý mỗi câu 1 điểm

CÂU

1

2

3

4

5

6

Ý

A

C

B

C

B

C

II. Tự luận: (4 điểm)

Câu 7: (1 điểm). Đặt cùng tính đúng mỗi phép tính 0,25 đ

a. 32 – 25 =7

b. 53 – 29 = 24

Câu 8: (1 điểm)

Viết đúng các số cho 1 điểm,

Câu 9: (1điểm)

Mỗi phnghiền tính chuẩn cho 0, 5 điểm

a) x + 24 = 67

x = 67 – 24

x = 43

b) x – 8 = 29

x = 29 + 8

x = 37

Câu 10: (1 điểm)

Bài giải:

Khối lớp Ba gồm số học viên là:

94 – 16 = 78 (học tập sinh)

Đáp số: 78 học sinh.

………………

Đề thi học tập kì 1 lớp 2 được mua những nhất:

Đề thi học kì 1 lớp hai năm 2019 – 2020 được download nhiều nhất:

Ngoài Sở đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tân oán năm 20trăng tròn – 2021 trên, các em học viên rất có thể xem thêm môn Tân oán lớp 2 và Tiếng Việt 2 khá đầy đủ khác, nhằm học tập tốt môn Toán, Tiếng Việt rộng cùng chuẩn bị cho các bài thi đạt công dụng cao.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *