Câu 1: Một cửa hàng trong tháng 12 bán được 1860kg hạt hướng dương. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam hạt hướng dương?

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được … kg hướng dương.

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán lớp 4 vòng 1 năm 2016-2017

A. 62B. 60C. 155D. 61

Câu 2: Những số chia hết cho 2 và 5 có tận cùng là chữ số …

A. 1B. 2C. 0D. 5

Câu 3: Để đi từ tầng 1 lên tầng 6 của một tòa nhà bạn Long phải đi mất bao nhiêu phút, biết bạn Long đi từ tầng 1 đến tầng 4 hết 12 phút (thời gian đi giữa các tầng như nhau).

Thời gian bạn Long đi là … phút

A. 20B. 15C. 18D. 16

Câu 4: Trung bình cộng của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà chia hết cho 9 với số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau mà chia hết cho 3 là …

Câu 5: Số hạng tiếp theo của dãy là: 3, 7, 15, 31,…

Câu 6: Lớp 4A có nhiều hơn 40 học sinh và ít hơn 50 học sinh. Nếu xếp học sinh thành 3 hàng hoặc 5 hàng thì không thừa hoặc không thiếu bạn nào. Số học sinh của lớp 4A là … học sinh.

Xem thêm: Văn Khấn Giao Thừa Ngoài Trời Cho Gia Tiên, Thần Linh Chuẩn Nhất

Câu 7: Người ta muốn lát nền một phòng khách hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10m bằng những viên gạch hình vuông có cạnh 50cm. Để lát nền phòng khách đó cần số viên gạch là … viên.

Câu 8: Hỏi nếu cạnh của một hình vuông giảm đi 4 lần thì diện tích hình vuông đó giảm đi bao nhiêu lần?

Diện tích hình vuông đó giảm đi … lần.

Câu 9: Trong các số 393, 369, 504, 423, 127, 285, 1035, 7893 có bao nhiêu số chia hết cho 9?

Câu 10:

Bài 3: Đừng để điểm rơi

Câu 1: A là số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và A chia hết cho cả 2 và 5. Vậy A là số …

Câu 2: Hùng và Dũng có tất cả 36 viên bi. Nếu Hùng cho Dũng 7 viên bi thì số bi của 2 bạn bằng nhau. Vậy lúc đầu số bi của Dũng là … viên?

Câu 3: Tìm x biết: 2016 : x = 134 (dư 6)

Giá trị của x là …

Câu 4: Tính 1234 x 101 – 1234 = …

Câu 5: Tìm số chẵn có 4 chữ số thứ 125

Số đó là …

Câu 6: Tổng của 4 số tự nhiên liên tiếp bằng số lớn nhất có 4 chữ số chia hết cho 2. Tìm số lớn nhất trong 4 số đó.

Số đó là …

Câu 7: Tổng 2 số là 658, biết xóa chữ số 5 ở hàng trăm của số lớn được số bé. Số bé là …

Câu 8: Cho 7 số 234, 125, 475, 354, 108, 236, 466. Chọn ra 3 số trong 7 số đó có trung bình cộng bằng 306. Vậy trung bình cộng của 4 số còn lại bằng …

Câu 9: Tìm x biết

(x + x × 2) : 24 = 305

Trả lời: Giá trị của x là …

Đáp án và hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 13

Bài 1: Bức tranh bí ẩn

10 = 14; 2 = 4; 3 = 18; 5 = 19; 15 = 11; 20 = 16; 7 = 17; 6 = 12; 1 = 8; 9 = 13

Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: B Câu 6: 45

Câu 2: C Câu 7: 600

Câu 3: A Câu 8: 16

Câu 4: 5448 Câu 9: 5

Câu 5: 63 Câu 10: 71

Bài 3: Đừng để điểm rơi

Câu 1: 9870

Câu 2: 11

Câu 3: 15

Câu 4: 123400

Câu 5: 1248

Câu 6: 2501

Câu 7: 79

Câu 8: 270

Câu 9: 2440


*
So sánh tiếng chim hót trong Chí Phèo và tiếng sáo thổi trong Vợ chồng A Phủ (Dàn ý + 2 mẫu)
*
Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về gian lận trong thi cử
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *