Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use tự stamboom-boden.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một biện pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Demigod là gì

It is ironic that constitution makers are often regarded by historians as demigods who bring down tablets from on high.
Speculators, whom we must appease as if they were demigods & to lớn whom we must make offerings so that we can beg them for mercy.
Then, suddenly, something occurs và the demigods are cast down from their pedestal without any notice lớn the people who are outside the charmed circle.
Not only have sầu they raised mentally gifted people, they have sầu given rise lớn a new race of super-intelligent demigods.
Several of the company became demigods or hero-deities, and all of the company have spells and magic items named after them.
Demigods và heroes, who belonged khổng lồ the heavens & the underworld, were sometimes given black-and-Trắng victims.
Các ý kiến của những ví dụ không mô tả cách nhìn của những chỉnh sửa viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press tốt của các nhà cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm: Yêu Tiếng Hát Ca Sĩ Lan Vy Là Ai, Yêu Tiếng Hát Ca Sĩ Lan Vy

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *