Địa chỉ broadcast là gì? Cách kiểm tra địa chỉ broadcast

Broadcast là thuật ngữ phổ biến được sử dụng trong lĩnh vực phát sóng truyền hình, đề cập đến việc phát sóng các chương trình qua mạng không dây (radio). Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, broadcast có ý nghĩa mô tả hình thức giao tiếp trong mạng máy tính, trong đó một thông điệp được gửi đi mà không gắn liền với một đối tượng nhận cụ thể.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về địa chỉ broadcast (broadcast address) là gì và cách hoạt động của nó?

Khái niệm về địa chỉ IP

Để hiểu rõ câu hỏi “địa chỉ broadcast là gì”, chúng ta cần tìm hiểu về khái niệm địa chỉ IP.

Khi chúng ta muốn gửi thư/quà tặng cho một người, chúng ta cần biết địa chỉ của người đó. Tương tự, trong mạng Internet, các gói tin cần có địa chỉ để xác định vị trí đầu đi và đầu đến để truyền thông tin chính xác. Địa chỉ IP được tạo ra với mục đích đó và trên mạng, địa chỉ IP là duy nhất.

Địa chỉ IP là một chuỗi nhị phân dài 32 bit và được chia thành 4 octet (tương ứng với 4 bộ 8 bit). Gồm có: net-id để xác định địa chỉ mạng mà thiết bị kết nối vào và host-id để xác định địa chỉ của thiết bị đó.

Thực tế, chúng ta thường thấy địa chỉ IP được viết dưới dạng 4 số thập phân, được phân tách bằng dấu chấm. Ví dụ, IP với địa chỉ nhị phân là 11000000.10101000.00000000.00000001 sẽ được biểu diễn dưới dạng thập phân là 192.168.0.1 với subnet mask là 24.

Địa chỉ IP được chia thành 3 loại, bao gồm địa chỉ Unicast, địa chỉ Multicast và địa chỉ Broadcast. Địa chỉ Unicast cho phép gửi dữ liệu từ một thiết bị đến một địa điểm nhận duy nhất, trong khi địa chỉ Multicast cho phép gửi dữ liệu đến một nhóm các thiết bị được xác định trước. Đối với địa chỉ Broadcast, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm ở phần tiếp theo.

Địa chỉ broadcast là gì?

Địa chỉ broadcast đại diện cho tất cả các thiết bị kết nối trong mạng. Do đó, khi một gói tin được gửi đến địa chỉ broadcast, tất cả các thiết bị trong mạng sẽ nhận được gói tin đó.

Các loại địa chỉ broadcast

Địa chỉ Broadcast bao gồm 2 loại chính:

  • Direct broadcast: 192.168.1.255
  • Local broadcast: 255.255.255.255

Ví dụ, nếu một host có địa chỉ IP là 192.168.2.1 gửi broadcast đến địa chỉ 255.255.255.255, tất cả các host trong mạng 192.168.2.0 sẽ nhận được gói tin broadcast này. Trong trường hợp host gửi broadcast đến địa chỉ 192.168.1.255, tất cả các host trong mạng 192.168.1.0 sẽ nhận được gói tin broadcast này, trong khi các host thuộc mạng 192.168.2.0 sẽ không nhận được.

Kiểm tra địa chỉ broadcast

Để xác định địa chỉ broadcast của mình, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuyển đổi địa chỉ IP và Subnet Mask từ dạng thập phân sang dạng nhị phân để có hai kết quả tạm gọi là IP1 và SM1

Bước 2: Đảo các bit của SM1 để có kết quả SM2

Bước 3: Sử dụng phép toán OR giữa IP1 và SM2 để tìm địa chỉ broadcast

Phân biệt địa chỉ broadcast và địa chỉ multicast

Địa chỉ broadcast và địa chỉ multicast có thể gây nhầm lẫn. Tuy nhiên, có hai điểm để phân biệt chúng như sau:

  • Địa chỉ multicast chỉ đại diện cho một nhóm các thiết bị trong mạng cụ thể, trong khi địa chỉ broadcast đại diện cho tất cả các thiết bị trong cùng mạng.
  • Các gói tin gửi đến địa chỉ multicast được phép đi qua bộ định tuyến, trong khi trên địa chỉ broadcast thì không được đi qua bộ định tuyến.

Nguồn: Bizfly Cloud

>> Có thể bạn quan tâm: RAID 1 VS. RAID 5: Nên sử dụng khi nào và tại sao?

Related Posts