Sự tích Phật Diêu Trì Địa Mẫu – 9+ hình ảnh tượng Mẹ Địa Mẫu đẹp nhất

I, Phật Mẫu Địa Mẫu:

1, Địa Mẫu là ai?

hình ảnh tượng phật mẹ địa mẫu Điêu Trì đẹp nhất

Theo truyền thống, trong thời kỳ Hỗn Mang khi chưa có Trời Đất, chỉ có một chất khí trong vũ trụ được gọi là Khí Hư Vô hay Tiên Thiên Hư Vô chi Khí.

Khí Hư Vô này sau đó nổ ra và sanh ra Đại Linh Quang còn gọi là Thái Cực. Thái Cực là khối chất khí toàn tri toàn năng, thống cả vũ trụ.

Đức Chí Tôn là Đấng Thống quản duy nhất của Vũ trụ và Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Đức Phật Mẫu là hóa thân đầu tiên của Đức Chí Tôn để chưởng quản Khí Âm Quang.

Đức Phật Mẫu là nguồn gốc của ​​Đức Chí Tôn và cầm phân nửa quyền lực của Đức Chí Tôn.

2, Công đức của Địa Mẫu:

hình ảnh tượng phật mẹ địa mẫu Điêu Trì đẹp nhất

Địa Mẫu là nguồn gốc và nơi sống của vạn vật. Mẹ tạo ra Trời Đất, sáng tạo các loài người và động vật, và ban phước lành cho cuộc sống mọi người.

Địa Mẫu là nguồn cung cấp lương thực, điều dưỡng và bảo vệ các loài chúng sinh.

Địa Mẫu cóc được tôn sùng bởi người dân và được gọi bằng nhiều danh hiệu khác nhau, tùy theo tín ngưỡng và vùng miền.

3, Quyền năng của Địa Mẫu:

hình ảnh tượng phật mẹ địa mẫu Điêu Trì đẹp nhất

Địa Mẫu có quyền chủ phần âm quang trong vũ trụ.

Địa Mẫu cũng chưởng quản các nguyên chất để tạo ra chân thần cho con người.

Địa Mẫu còn chưởng quản Vườn Đào Tiên và tạo ra quả Đào Tiên.

Địa Mẫu còn có khả năng tạo hóa và điều hành vạn linh trong vũ trụ.

Địa Mẫu cũng chủ phụ Mẫu Phật và có quyền tạo ra tất cả các chân linh và điểm du cuộc sống.

Địa Mẫu có quyền làm mẹ vạn linh và quyền độ nhân sanh.

4, Ngày Vía Phật Mẫu:

hình ảnh tượng phật mẹ địa mẫu Điêu Trì đẹp nhất

Ngày Vía Giáng Thế, kỷ niệm Ngày Mẹ Khai Thiên Lập Địa vào ngày 18/10 âm lịch hàng năm.

Các nghi thức lễ thường bao gồm hoa, quả, nến, hương và đọc Kinh Địa Mẫu để tưởng nhớ công ơn của Mẹ.

Lễ Vía Phật Mẫu có tình thương của Mẹ và mang lại bình an cho tất cả mọi người.

5, Thỉnh hình ảnh, tượng Phật Mẫu:

Thành lập Đền Thờ, Điện Thờ Phật Mẫu không thể thiếu việc thỉnh hình ảnh, tượng Phật Mẫu đẹp và chất lượng.

Bạn có thể chọn tượng Phật Mẫu phù hợp với ngân sách và không gian của bạn từ các cơ sở uy tín.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng ảnh hoặc hình ảnh của Phật Mẫu để thờ trong nhà hoặc làm hình nền điện thoại.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tải xuống các hình ảnh và tranh Phật Mẫu trên thiết bị thông minh của mình để chiêm ngưỡng hằng ngày.

Related Posts