Trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện nay, việc định giá tài sản đóng vai trò vô cùng quan trọng. Định giá tài sản là quá trình xác định giá trị cuối cùng của một sản phẩm hoặc tài sản. Vậy định giá tài sản là gì? Trên đây là bài viết của Công ty Luật ACC cung cấp thông tin về Định giá tài sản trong tiếng Anh là gì? Mời các bạn tham khảo.

Định Giá Tài Sản
Định Giá Tài Sản

1. Định giá tài sản trong tiếng Anh?

Định giá tài sản trong tiếng Anh là Asset valuation.

Định giá tài sản là quá trình xác định giá trị thị trường hợp lý hoặc giá trị hiện tại của tài sản thông qua sử dụng các mô hình định giá tuyệt đối và tương đối.

Các tài sản này bao gồm các khoản đầu tư vào thị trường chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu và quyền chọn; tài sản vật chất như tòa nhà và thiết bị; hoặc tài sản vô hình như nhãn hiệu, bằng sáng chế, thương hiệu…

Việc định giá tài sản được thực hiện trong các trường hợp khác nhau, như trước khi bán tài sản, thanh lý tài sản, bán đấu giá tài sản… Người có quyền định giá tài sản thường là người sở hữu tài sản. Khi một người được chủ sở hữu ủy quyền một cách hợp pháp, người được ủy quyền cũng có quyền định giá tài sản. Trong một số trường hợp, theo quy định của pháp luật việc định giá tài sản phải do một hội đồng thực hiện. Trong một số trường hợp khác, theo quy định của pháp luật, việc định giá một tài sản phải được thực hiện trong một khung giá với mức giá trần do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Trong trường hợp tài sản được bán đấu giá, người bán tài sản (chủ sở hữu tài sản hoặc người được chủ sở hữu ủy quyền bán hoặc người có quyền bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật) xác định giá khởi điểm với sự tham gia của người bán đấu giá. Người bán đấu giá xác định giá khởi điểm trong trường hợp được người bán tài sản uỷ quyền và phải báo cho người bán tài sản trước khi thông báo công khai về việc bán đấu giá. Trong trường hợp tài sản bán đấu giá là tài sản cầm cố, thế chấp thì người nhận cầm cố, thế chấp cùng người cầm cố, người thế chấp xác định giá khởi điểm với sự tham gia của người bán đấu giá. Nếu người cầm cố, người thế chấp vắng mặt không có lí do chính đáng hoặc từ chối kí kết hợp đồng bán đấu giá thì giá khởi điểm do người bán đấu giá xác định với sự tham gia của người nhận cầm cố, người nhận thế chấp.

2. Hiểu về định giá tài sản

Định giá tài sản đóng một vai trò quan trọng trong tài chính, vừa mang tính chủ quan, vừa mang tính khách quan.

Giá trị tài sản cố định của một công ty có thể được định giá một cách dễ dàng, dựa trên giá trị sổ sách và chi phí thay thế của loại tài sản này.

Tuy nhiên, không có con số nào trên báo cáo tài chính cho nhà đầu tư biết chính xác giá trị thương hiệu và tài sản trí tuệ của một công ty là bao nhiêu. Các công ty có thể đánh giá quá cao lợi thế thương mại trong thương vụ mua lại vì việc định giá tài sản vô hình là chủ quan và khó định lượng.

3. Mô hình định giá tài sản

(1) Mô hình định giá tuyệt đối

Mô hình định giá tuyệt đối chỉ dựa trên các đặc điểm của tài sản đó. Những mô hình định giá thuộc loại này bao gồm mô hình chiết khấu dòng tiền (DCF), mô hình chiết khấu cổ tức, hay mô hình định giá thu nhập còn lại.

(2) Mô hình định giá tương đối hay mô hình định giá so sánh

Các mô hình định giá tương đối xác định giá trị dựa trên quan sát giá thị trường của các tài sản tương tự.

Ví dụ: Có thể xác định giá trị của một tài sản bằng cách so sánh tài sản đó với một tài sản trong cùng một khu vực có các đặc điểm, thuộc tính tương tự.

Các cổ phiếu thường được định giá dựa trên các số liệu định giá tương đương, chẳng hạn như hệ số giá trên thu nhập (P/E), hệ số giá trên giá trị sổ sách (P/B) hoặc hệ số giá trên dòng tiền (P/CF).

Phương pháp này cũng được sử dụng để định giá các tài sản thanh khoản kém hay các doanh nghiệp tư nhân không thể xác định được giá trị thị trường của chúng.

4. Định giá tài sản theo quy định của luật tố tụng hình sự

Theo Điều 215 Bộ luật Tố tụng hình sự, trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, khi cần xác định giá trị của tài sản liên quan đến việc giải quyết vụ án hình sự như: Xác định tội phạm, định khung hình phạt, quyết định hình phạt… thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu cầu định giá tài sản.

Văn bản yêu cầu định giá tài sản bao gồm:

– Tên cơ quan yêu cầu định giá; họ tên người có thẩm quyền yêu cầu định giá;

– Tên Hội đồng định giá tài sản được yêu cầu;

– Thông tin và đặc điểm của tài sản cần định giá;

– Tên tài liệu có liên quan (nếu có);

– Nội dung yêu cầu định giá tài sản;

– Ngày, tháng, năm yêu cầu định giá tài sản, thời hạn trả kết luận định giá tài sản.

Cơ quan yêu cầu định giá phải giao hoặc gửi văn bản yêu cầu định giá tài sản, hồ sơ, đối tượng yêu cầu định giá tài sản cho Hội đồng định giá tài sản được yêu cầu, đồng thời gửi văn bản yêu cầu định giá tài sản cho Viện kiểm sát có thẩm quyền thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra văn bản yêu cầu định giá tài sản.

Trên đây là tất cả thông tin về Định giá tài sản trong tiếng Anh là gì? mà Công ty Luật ACC cung cấp tới các bạn đọc. Nếu các bạn đọc còn có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào liên quan đến bài viết hoặc những vấn đề pháp lý khác hãy liên hệ với Công ty Luật ACC để nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ luật sư và các tác giả. Chúng tôi luôn sẵn lòng giải đáp thắc mắc của các bạn đọc. Trân trọng!

Related Posts