Doanh thu thuần là gì? Công thức tính doanh thu thuần chuẩn

Doanh thu thuần đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Nếu bạn đang tìm hiểu về doanh thu thuần, hãy tiếp tục đọc bài viết này. Dưới đây là thông tin chi tiết về ý nghĩa của doanh thu thuần, cách tính, yếu tố ảnh hưởng và những vấn đề liên quan. Hãy cùng tìm hiểu!

I. Ý nghĩa của doanh thu thuần

1. Khái niệm doanh thu thuần

Doanh thu thuần là số tiền mà một doanh nghiệp nhận được từ việc bán hàng hóa và dịch vụ, sau khi đã khấu trừ các loại thuế và các khoản giảm trừ. Trong tiếng Anh, doanh thu thuần được gọi là Net Revenue. Các khoản giảm trừ bao gồm thuế nhập khẩu, giảm giá bán hàng, doanh thu bị trả lại và chiết khấu thương mại.

2. So sánh doanh thu và doanh thu thuần

Doanh thu là tổng giá trị thu được từ các hoạt động bán hàng, sản phẩm và dịch vụ của một tổ chức hoặc cá nhân.

Doanh thu và doanh thu thuần đều liên quan đến tiền thu được từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, điểm khác biệt chính giữa hai thuật ngữ này là doanh thu tổng thể không cần phải khấu trừ, trong khi doanh thu thuần đã khấu trừ các khoản giảm trừ.

Trên báo cáo tài chính của một doanh nghiệp, ngoài doanh thu thuần, còn có doanh thu ròng. Với mỗi loại doanh thu khác nhau, chủ doanh nghiệp có thể đánh giá chính xác hoạt động của doanh nghiệp.

3. So sánh doanh thu thuần và lợi nhuận

Lợi nhuận là số tiền mà doanh nghiệp kiếm được từ hoạt động đầu tư sau khi đã trừ đi các chi phí. Lợi nhuận phụ thuộc vào sự chênh lệch giữa số tiền thu vào và chi ra từ hoạt động đầu tư.

Doanh thu thuần và lợi nhuận không giống nhau. Một doanh nghiệp có doanh thu thuần cao không nhất thiết có lợi nhuận cao. Doanh thu phụ thuộc vào hoạt động bán hàng, trong khi lợi nhuận được tính dựa trên hoạt động đầu tư. Hiểu này, một doanh nghiệp có thể có doanh thu cao nhưng vẫn chịu lỗ vì lợi nhuận chỉ được tính sau khi trừ đi tất cả các chi phí.

II. Cách tính doanh thu thuần

Doanh thu thuần = Doanh thu tổng – Các khoản giảm trừ doanh thu.

Trong đó:

– Doanh thu tổng là tổng giá trị của các sản phẩm được bán ra của doanh nghiệp.

– Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán trả lại.

IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu thuần

– Giá thành: Giá sản phẩm ảnh hưởng đến chất lượng và khối lượng. Giá thành và doanh thu có mối quan hệ tỷ lệ thuận. Khi giá tăng, doanh thu cũng tăng và ngược lại. Giá cũng ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của khách hàng. Khi giá giảm, khối lượng tiêu thụ tăng và khi giá tăng, khối lượng tiêu thụ có thể giảm.

– Chất lượng sản phẩm và dịch vụ: Chất lượng được đánh giá dựa trên mẫu mã và kiểu dáng. Chất lượng ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả của sản phẩm và doanh thu thuần. Khi sản phẩm đạt chất lượng, giá cao và ngược lại. Chất lượng sản phẩm cũng tác động lên lòng tin của khách hàng đối với doanh nghiệp.

– Khối lượng tiêu thụ và sản xuất: Khối lượng tiêu thụ và sản xuất tác động lẫn nhau. Khi nhu cầu mua hàng lớn mà sản lượng ít, doanh thu tăng. Ngược lại, khi sản xuất nhiều hơn nhu cầu thị trường, doanh thu giảm và doanh nghiệp phải đối mặt với các vấn đề trong việc lưu trữ hàng hóa.

– Kết cấu sản phẩm: Sự đa dạng sản phẩm giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường. Với các sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách hàng, doanh thu thuần cũng sẽ thay đổi. Kết cấu sản phẩm tiêu thụ cũng ảnh hưởng lên doanh thu.

– Chính sách bán hàng: Chính sách bán hàng tốt cùng với các hoạt động nhập, xuất hàng được thực hiện đúng cách sẽ thu hút sự quan tâm từ khách hàng. Doanh nghiệp cần chú ý đến thanh toán quốc tế, thu hồi sản phẩm và chuẩn bị giấy tờ, nguyên tắc thanh toán để đảm bảo cho việc tiêu thụ hàng hóa trong và ngoài nước diễn ra thuận lợi.

– Thị trường tiêu thụ: Nhu cầu tiêu thụ cao sẽ tạo ra sự phát triển và tăng trưởng doanh thu bán hàng. Có thể mở rộng thị trường nước ngoài để tăng khối lượng tiêu thụ. Nắm bắt nhu cầu của thị trường và tăng thị phần cho doanh nghiệp.

V. Những vấn đề liên quan đến doanh thu thuần

1. ROS – Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần

ROS là viết tắt của “Return On Sales”, tức tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần của doanh nghiệp. Tỷ suất này cho biết một đồng doanh thu thuần sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận tương ứng. ROS càng lớn thì hiệu quả hoạt động kinh doanh càng cao.

2. Doanh thu ròng có phải là doanh thu thuần không?

Doanh thu ròng và doanh thu thuần là hai thuật ngữ khác nhau. Doanh thu ròng bao gồm tất cả các hoạt động của doanh nghiệp và bị ảnh hưởng bởi lãi suất và lãi vay. Doanh thu thuần chỉ là một phần của doanh thu ròng và đã khấu trừ các chi phí liên quan đến bán hàng, chi tiền mặt, bảo trì, v.v.

3. Doanh thu thuần có phải là doanh thu trước thuế không?

Doanh thu thuần cũng được gọi là doanh thu trước thuế. Đây là số tiền thu được từ việc bán hàng, sản phẩm và dịch vụ, đã khấu trừ thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế xuất nhập khẩu (nếu có). Cả doanh thu thuần và doanh thu trước thuế đều phản ánh tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, do đó cần tính toán cẩn thận và chính xác.

4. Lưu ý khi kết chuyển doanh thu thuần

Theo Thông tư 200, doanh thu thuần được kết chuyển vào tài khoản Xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ kế toán như sau:

– Ghi nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

– Ghi có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Cùng với việc kết chuyển doanh thu thuần, doanh nghiệp cũng cần kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu, bao gồm giảm giá bán hàng, chiết khấu thương mại và đổi trả hàng. Các khoản giảm trừ này sẽ được ghi nợ vào tài khoản 511 và ghi có vào tài khoản 521.

Hi vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những bài viết tiếp theo. Đừng quên để lại bình luận và chia sẻ nếu bạn thấy bài viết này hữu ích!

Related Posts