Casualties One person drowned near Tuguegarao, Cagayan during the afternoon of October 18 after being swept away in a river that had overflowed its banks.

Bạn đang xem: Drowning là gì


Thương thơm vong Một người đã bị tiêu diệt đuối sinh sống Quanh Vùng ngay sát Tuguegarao, Cagayan vào chiều ngày 18 tháng 10 sau thời điểm bị nước xuất phát từ 1 dòng sông tràn bờ cuốn trôi.
Orwell feared the truth would be concealed from us, và Huxley feared we would be drowned in a sea of irrelevance.
Orwell lo rằng ta có khả năng sẽ bị đậy mắt khỏi sự thật cùng Huxley duy trì côn trùng lo con tín đồ sẽ bị nhận trong đại dương chông chênh.
Since then, the tuy nhiên has been invariably performed during every stamboom-boden.comctory Day celebrations in the Sostamboom-boden.comet Union và Russia, often concluding a program of festistamboom-boden.comties, with the last stanza drowned in sounds of fireworks over the Red Square.
Nó cũng mở ra những đặn vào toàn bộ những thời điểm dịp lễ lưu niệm chiến thắng phát xít của Liên Xô và Nga tiếp nối, thường xuyên vào phần cuối của công tác cùng đoạn cuối của bài xích hát được biểu hiện vào một màn bắn pháo bông bên trên Quảng trường Đỏ.
Sau Lúc bị tống giam, ngày 5 mon 1 năm 1517, ông bị xử tử hình bằng cách trấn nước trên sông Limmat.
When the Egyptians followed, he closed the Red Sea over them và drowned Pharaoh và his military forces. —Exodus 14:1-31.
lúc quân Ê-díp-tô xua đuổi theo, ngài đóng Biển Đỏ lại để cho Pha-ra-ôn cùng quân đội ông bị bị tiêu diệt đuối (Xuất Ê-díp-sơn Ký 14:1-31).
He uses loud voices—voices that seek to drown out the small và still voice of the Holy Spirit that can show us “all things” we should vày to return & receive sầu.6
Nó sử dụng tiếng nói của một dân tộc lớn—tiếng nói mà lại kiếm tìm biện pháp áp đảo ngôn ngữ êm ả nhỏ dại nhẹ của Đức Thánh Linc cơ mà có thể mang lại bọn họ thấy “toàn bộ mọi stamboom-boden.comệc” chúng ta cần yêu cầu có tác dụng nhằm trở lại và nhận thấy.6
And what"s more, it can sometimes drown out the voices of those directly affected by the injustice, whose needs must be heard.

Xem thêm: " Headmaster Là Gì ? Nghĩa Của Từ Headmaster Trong Tiếng Việt


Và một điều nữa, đôi khi nó còn át đi tiếng nói của người bị tác động trực tiếp vì bất công người rất cần được lắng tai nhất.
Jacob Kalish, an Orthodox Jewish man from Williamsburg, Brooklyn, was charged with animal cruelty for the drowning deaths of 35 of these kapparot chickens.
Jacob Kalish, một phái nam tín đồ Do Thái thiết yếu thống tới từ Williamsburg, Brooklyn, đã trở nên kết tội về hành động man rợ đối với động vật vì các cái chết đuối của 35 nhỏ con gà cúng.
William John McGee reasoned in 1890 that the East and Gulf coasts of the United States were undergoing submergence, as estamboom-boden.comdenced by the many drowned river valleys that occur along these coasts, including Rarichảy, Delaware and Chesapeake bays.
Năm 1890, William John McGee nhận định rằng bờ biển khơi miền Đông với bờ đại dương ven vịnh Mexiteo của Hoa Kỳ đang trải qua tiến độ chìm ngập xuống nhưng vật chứng là có tương đối nhiều thung lũng sông sẽ chìm xuống sống dọc những bờ biển cả này, bao gồm vịnh Rarirã, vịnh Delaware cùng vịnh Chesapeake.
One person drowned after being knocked off his boat by rough seas while trying lớn secure it at port.
Một fan bị tiêu diệt đuối sau khi bị văng thoát ra khỏi thuyền vì biển cả rượu cồn trong những lúc vẫn cố gắng neo giữ lại nó sinh hoạt cảng.
And went from swimming one lap -- so trăng tròn yards -- like a drowning monkey, at about 200 beats per minute heart rate -- I measured it -- to going khổng lồ Montauk on Long Islvà, close lớn where I grew up, và jumping inkhổng lồ the ocean and swimming one kilometer in open water, getting out and feeling better than when I went in.
Và đi từ bỏ bơi lội một vòng khoảng tầm 20 mét, nlỗi một nhỏ khỉ chết đuối nhịp tim là 200/phút, tôi sẽ đo được, tôi sẽ tập bơi cho tới Montauk trên Long Isl& gần vị trí tôi sẽ phệ lên cùng nhảy vào lòng biển cả, bơi lội được một km hải dương xúc cảm mạnh bạo, vui lòng rộng các.
Everybody in the town will know that this elephant has drowned, so water will be there for seven months or nine months, or 12 months.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *