Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Đường chuyền cấp 2 là gì

*
*
*

đường chuyền
*


Phương pháp xác định toạ độ điểm trắc địa bằng cách dựng ngoài thực địa một đường gấp khúc hoặc một hệ thống các đường gấp khúc. Trên các điểm gấp khúc (điểm ĐC), người ta đo góc giữa các cạnh và đo chiều dài các cạnh. Đường gấp khúc đó gọi là ĐC, hệ thống đường gấp khúc trên gọi là lưới ĐC. Điểm giao của các ĐC gọi là điểm nút. Phương pháp xác định toạ độ các điểm trắc địa như trên gọi là phương pháp ĐC. Có nơi còn gọi là đường sườn hoặc đường đa giác. ĐC độ chính xác cao từ hạng I đến hạng IV dùng trong việc xác định toạ độ cơ bản nhà nước các hạng tương ứng. ĐC độ chính xác thấp (đo góc và cạnh độ chính xác thấp) gọi là ĐC kinh vĩ, dùng trong đo vẽ địa hình.


Xem thêm: " Dmc Là Gì - Đánh Giá Môi Trường Chiến Lược

*

*

*

đường chuyền

Lĩnh vực: xây dựngpolygonđường chuyền đa giác: polygon (al) courseđường chuyền đa giác: polygonLập lưới đường chuyền cấp IISecondary control pointLưới đường chuyền (cấp II)Secondary control pointđỉnh đường chuyềntraverse pointđo vẽ lưới đường chuyền (cấp ii)secondary control surveyđo vẽ lưới đường chuyền (cấp ii)traverse net surveyđo vẽ lưới đường chuyền (cấp ii)traverse surveyđường chuyền bàn đạcplane-table traverseđường chuyền cấp IISecondary traverseđường chuyền địa bàncompass traverseđường chuyền động không khíair flow routeđường chuyền kinh vĩtheodolite traverseđường chuyền kinh vĩtraverseđường chuyền takêômettachometric traverseđường chuyền takeomettransit-stadia traverseđường chuyền teôđôlittheodolite traverseđường chuyền teođôlittraverseđường chuyền toàn đạctachometric traverseđường chuyền toàn đạctransit-stadia traversekhảo sát đường chuyền cấp IISecondary control surveylưới đường chuyền (cấp II)Traverse netmã đường chuyềnline codephép đo đường chuyềnpolygonometrysự bình sai đường chuyềnadjustment of traversesự đo đường chuyềnpolygonometry
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *