Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú stamboom-boden.com.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tin.


Bạn đang xem: Eagle là gì

To be sure, for those who were illiterate, there were the partisan symbols (roosters, eagles, arms & hammers, etc.) printed on the tickets.
Some of them look somewhat like eagles, others lượt thích geese, but there is no obvious biblical symbolism or mythical significance lớn support the identification.
Three rattlesnakes were also set out in front of this figurine, & a golden eagle was placed beside the disk.
The eagles are identical not only when they are depicted as tribute, but also when they are part of a glyph.
But contributors will make mistakes và eagle-eyed readers will spot those slips, or object to lớn errors as they perceive sầu them.
For example, upon learning that robins are susceptible to a particular disease, it seems plausible that eagles might also be susceptible.
Các cách nhìn của những ví dụ không miêu tả quan điểm của những biên tập viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press xuất xắc của những đơn vị trao giấy phép.
*

*

Xem thêm: Chương 12 Đức Thánh Linh - 8 Điều Bạn Cần Biết Về Đức Thánh Linh

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *