SỰ KHáC BIỆT GIỮA CATALASE Và PEROXIDASE | SO SáNH SỰ KHáC BIỆT GIỮA CáC THUẬT NGỮ TƯƠNG TỰ – KHOA HỌC – 2023

Các điểm khác biệt chính giữa catalase và peroxidase là catalase chủ trị quá trình phân hủy hydrogen peroxide thành nước và oxy, trong khi peroxidase chủ trì quá trình phân hủy peroxide.

Catalase và peroxidase là những enzym phổ biến. Enzym là một thành phần sinh học quan trọng trong việc xúc tác các phản ứng hóa học bằng cách giảm rào cản năng lượng hoạt hóa của phản ứng. Do đó, một loại enzym có thể tăng tốc độ của phản ứng hóa học cụ thể đó.

1. Tổng quan và điểm khác biệt chính
2. Catalase là gì?
3. Peroxidase là gì?
4. So sánh song song – Catalase và Peroxidase trong bảng
5. Tóm tắt

Catalase là gì?

Catalase là một loại enzym phổ biến có trong sinh vật và rất quan trọng trong quá trình phân hủy hydrogen peroxide để tạo thành nước và oxy. Chúng ta có thể tìm thấy enzym này gần như ở mọi sinh vật tiếp xúc với oxy, ví dụ: vi khuẩn, thực vật, động vật, vv. Do đó, enzym này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi tác động của quá trình oxy hóa được tạo ra bởi các loại phản ứng hydro đã hình thành từ hydrogen peroxide.

Khi xem xét cấu trúc hóa học của catalase, nó có dạng têtơmer. Điều này có nghĩa là phân tử enzym này chứa 4 chuỗi polypeptit. Mỗi chuỗi polypeptit dài khoảng 500 axit amin. Có một nhóm gắn kết bốn hê có chứa sắt quan trọng trong quá trình phân hủy hydro peroxit. Với loại enzym này, mức pH tối ưu bên trong cơ thể con người là pH 7. Tuy nhiên, tốc độ phản ứng không biến đổi nhiều nếu pH dao động trong khoảng từ 6,8 đến 7,5. Ngoài ra, nhiệt độ tối ưu có thể thay đổi tuỳ thuộc vào loài động vật.

Difference-Between-Catalase-and-Peroxidase.webp

Hầu hết sinh vật sử dụng enzym catalase trong mọi cơ quan của chúng. Nó thường được tìm thấy ở nồng độ cao trong gan, đặc biệt là ở động vật có vú. Chủ yếu, nó xuất hiện trong peroxiôm và cytosol của hồng cầu. Ngoài ra, enzym này cũng được chiết xuất và sử dụng trong công nghiệp thực phẩm để loại bỏ hydrogen peroxide khỏi sữa trước khi sản xuất phô mai. Nó cũng rất hữu ích trong bao bì thực phẩm để ngăn chặn thực phẩm bị oxy hóa.

Peroxidase là gì?

Peroxidase là một loại enzym phổ biến quan trọng trong quá trình phân hủy các hợp chất peroxide. Nó còn được gọi là peroxidase. Ngoài quá trình phân hủy peroxit, enzym này được sử dụng trong các quá trình sinh học khác để đảm bảo chức năng thích hợp. Ví dụ, peroxit rất quan trọng trong việc xử lý nước thải công nghiệp để biến các chất độc hại thành các chất ítđộc hại hơn và làm đa chất anilin và phenol. Đôi khi, chúng cũng được sử dụng như dấu hiệu mô học.

Difference-Between-Catalase-and-Peroxidase-1.webp

Đối với hầu hết các phản ứng hóa học có sự tham gia của enzym peroxidase, chất chống tối ưu là hydrogen peroxide. Tuy nhiên, enzym này hoạt động tốt hơn với các chất chống khác như hydroperoxit hữu cơ, ví dụ: peroxit lỏng.

Sự Khác Biệt Giữa Catalase và Peroxidase Là Gì?

Catalase và peroxidase là hai loại enzym. Sự khác biệt chính giữa catalase và peroxidase là catalase phân hủy hydrogen peroxide thành nước và oxy, trong khi peroxidase phân hủy peroxide. Do đó, catalase là một loại enzym peroxidase. Hơn nữa, chất chống tối ưu cho peroxidase là hydrogen peroxide, đó là nơi enzym catalase hoạt động.

Infographic dưới đây tóm tắt sự khác biệt giữa catalase và peroxidase dưới dạng bảng.

Difference-Between-Catalase-and-Peroxidase-2.webp

Tóm Tắt – Catalase vs Peroxidase

Enzyme là một thành phần sinh học có thể tăng tốc độ phản ứng hóa học bằng cách giảm rào cản năng lượng hoạt hóa. Catalase và peroxidase là hai loại enzym. Sự khác biệt chính giữa catalase và peroxidase là catalase phân hủy hydrogen peroxide thành nước và oxy, trong khi peroxidase phân hủy peroxide.

Related Posts